Kalite Göstergelerimiz

Kalite Göstergelerimiz

KALİTE GÖSTERGELERİMİZ

Kalite göstergeleri kurumların belirli konularda başarılarının düzeyini sayısal olarak göstermektedir. Sağlık, birçok alanda kalite göstergelerinin izlenebilmesine imkan tanımaktadır. Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi olarak “Yatan Hasta Memnuniyeti” ve “Klinik Kalite” alanlarında çeşitli kalite göstergelerini ve sonuçlarını sizlerle bu sayfalarda paylaşıyor olacağız.

Paylaşılan her bir kalite göstergesi için, bunun ne demek olduğunu, ne için ölçümlendiğini, hangi yönteme göre ölçümlediğini, sonuçlarımızın ne olduğunu ve bu sonuçların uluslararası sonuçlara (bechmark/kıstas) göre durumlarını, ilerleyen bölümlerde bulabileceksiniz.

“Yatan Hasta Memnuniyeti” ile ilgili olarak aşağıda yer alan 11 kalite göstergesi paylaşılmaktadır:

 • Genel Memnuniyet

 • Tavsiye Edilme

 • Hemşire İletişimi

 • Hekim İletişimi

 • Çalışanların Hemen Yardım Etmesi

 • Kullanılan İlaç ile İlgili Bilgilendirme

 • Genel Temizlik

 • Sessizlik

 • Taburculuk Sonrasında İhtiyaç Halinde Nasıl Yardım Alınacağı ile İlgili Bilgilendirilme

 • Taburculuk Sonrası Olası Belirtiler ve Problemler ile İlgili Bilgilendirilme

YATAN HASTA ANKETLERİ

Neden İzliyoruz?

Sağlık kurumlarının temel hedeflerinden biri olan memnuniyetin artırılması, hastaların beklenti ve gereksinimlerinin hangi ölçüde karşılanabildiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca bu geribildirimler, kurumların kalite geliştirme sürecinde de önemli bir ölçüm aracı olarak kullanılmaktadır.

Hastaların memnuniyeti ve hastanede yaşadıkları deneyim ile ilgili görüşleri, hizmet kalitesinin önemli göstergeleri olarak kabul edilmektedir. Bu alanda başarılı olmak için, hastaların görüş ve deneyimlerine başvurmak ve beklentilerini doğru algılamak gerekmektedir.

Hangi Yöntemi Uyguluyoruz?

HCAHPS (the Hospital Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems), Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan tüm hastanelerde hasta deneyimlerini ölçümlemeye yarayan bir ankettir. CMS (the Centers for Medicare and Medicaid Services) yani ABD sağlık sigortası kuruluşları tarafından geliştirilen bu anketi, tüm ABD hastanelerinin kullanması zorunludur. Geçerlilik ve güvenlirlik analizleri yapılmış olan bu anket Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi’nde de yatan hasta deneyimini ve memnuniyetini ölçümlemek amacı ile kullanılmaktadır.

Hospital Compare web sayfası aracılığı ile tüm ABD hastanelerinin tanımlı performans göstergelerinin sonuçlarını görmek ve kıyaslayabilmek mümkündür. Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi olarak HCAHPS Yatan Hasta Anketi’ni kullanmamızın nedeni bu kıyaslamaları yapabilmektir.

Bu sayfalarda göreceğiniz tüm göstergeler için verilen sonuçlar, tanımlı dönemlerde, Hospital Compare web sayfalarında yer alan Johns Hopkins Medicine (JHM) ve Amerika Birleşik Devletleri tüm hastaneler kıyaslamalarını da içermektedir.

Kıyaslamayı Johns Hopkins ve ABD ortalaması ile yapmamızdaki temel sebep henüz Türk Sağlık Hizmetleri Sistemi’nde karşılaştırma yapabilecek verinin hazır olmayışıdır.

Neleri Ölçüyoruz?

 • Genel Memnuniyet

 • Tavsiye Edilme

 • Hemşire İletişimi

 • Hekim İletişimi

 • Çalışanların Hemen Yardım Etmesi

 • Kullanılan İlaç ile İlgili Bilgilendirme

 • Genel Temizlik

 • Sessizlik

 • Taburculuk Sonrasında İhtiyaç Halinde Nasıl Yardım Alınacağı ile İlgili Bilgilendirilme

 • Taburculuk Sonrası Olası Belirtiler ve Problemler ile İlgili Bilgilendirilme

a. Genel Memnuniyet

Nasıl İzliyoruz?

Hastaların taburculuğunu takiben hastaya sunulan “Yatan Hasta Memnuniyet Anketi”nde yer alan aşağıdaki soruya verilen cevaplar dikkate alınarak ölçülmektedir:

 • Hastanemize 0 ile 10 arasında bir not vermeniz gerekirse, hangi notu verirsiniz? (0 en kötüyü 10 en iyiyi göstermektedir.)

Sonuçlar HCAHPS yöntemine göre hesaplanmaktadır. Bu yöntemde en yüksek skor, yani 9 veya 10 puan verilmiş anket sayısı, bu soruya verilen toplam cevap sayısına oranlanmaktadır. Elde edilen sonuç “Genel Memnuniyet” oranıdır.

Hedefimiz:

Temmuz 2020 – Mart 2021 dönemi için Anadolu Sağlık Merkezi (ASM), Johns Hopkins Medicine (JHM) ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) sonuçları aşağıda yer almaktadır.

b. Tavsiye Edilme

Nasıl İzliyoruz?

Hastaların taburculuğunu takiben hastaya sunulan “Yatan Hasta Memnuniyet Anketi”nde yer alan aşağıdaki soruya verilen cevaplar dikkate alınarak ölçülmektedir:

 • Hastanemizi ailenize ve yakınlarınıza tavsiye eder misiniz?

Sonuçlar CAHPS yöntemine göre hesaplanmaktadır. Bu yöntemde en yüksek skor, yani “Kesinlikle tavsiye ederim” cevabı verilmiş anket sayısı, bu soruya verilen toplam cevap sayısına oranlanmaktadır. Elde edilen sonuç “Tavsiye Edilme” oranıdır.

Hedefimiz:

Temmuz 2020 – Mart 2021 dönemi için Anadolu Sağlık Merkezi (ASM), Johns Hopkins Medicine (JHM) ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) sonuçları aşağıda yer almaktadır.

c. Hemşire İletişimi

Nasıl İzliyoruz?

Hastaların taburculuğunu takiben hastaya sunulan “Yatan Hasta Memnuniyet Anketi”nde, “Hemşirelerimiz” bölümünde yer alan aşağıdaki sorulara verilen cevaplar dikkate alınarak ölçülmektedir:

 • Hastanemizde kaldığınız süre içinde, hemşirelerimiz size saygılı ve nazik davrandı mı?

 • Hastanemizde kaldığınız süre içinde, hemşirelerimiz sizi dikkatle dinledi mi?

 • Hastanemizde kaldığınız süre içinde, hemşirelerimiz bakımınız ile ilgili konuları anlayabileceğiniz şekilde açıkladı mı?

Sonuçlar CAHPS yöntemine göre hesaplanmaktadır. Bu yöntemde her sorunun sonucu, en yüksek skor, yani “her zaman” cevabı verilmiş anket sayısının, toplam cevap sayısına oranlanması ile hesaplanmaktadır. Elde edilen sonuçların aritmetik ortalaması alınarak “Hemşire İletişimi” oranı belirlenmektedir.

Hedefimiz:

Temmuz 2020 – Mart 2021 dönemi için Anadolu Sağlık Merkezi (ASM), Johns Hopkins Medicine (JHM) ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) sonuçları aşağıda yer almaktadır.

d. Hekim İletişimi

Nasıl İzliyoruz?

Hastaların taburculuğunu takiben hastaya sunulan “Yatan Hasta Memnuniyet Anketi”nde, “Hekimlerimiz” bölümünde yer alan aşağıdaki sorulara verilen cevaplar dikkate alınarak ölçülmektedir:

 • Hastanemizde kaldığınız süre içinde, hekimlerimiz size saygılı ve nazik davrandı mı?

 • Hastanemizde kaldığınız süre içinde, hekimlerimiz sizi dikkatle dinledi mi?

 • Hastanemizde kaldığınız süre içinde, hekimlerimiz hastalığınız ve tedaviniz ile ilgili konuları anlayabileceğiniz şekilde açıkladı mı?

Sonuçlar CAHPS yöntemine göre hesaplanmaktadır. Bu yöntemde her sorunun sonucu, en yüksek skor, yani “her zaman” cevabı verilmiş anket sayısının, toplam cevap sayısına oranlanması ile hesaplanmaktadır. Elde edilen sonuçların aritmetik ortalaması alınarak “Hekim İletişimi” oranı belirlenmektedir.

Hedefimiz:

Temmuz 2020 – Mart 2021 dönemi için Anadolu Sağlık Merkezi (ASM), Johns Hopkins Medicine (JHM) ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) sonuçları aşağıda yer almaktadır.

e. Çalışanların Hemen Yardım Etmesi

Nasıl İzliyoruz?

Hastaların taburculuğunu takiben hastaya sunulan “Yatan Hasta Memnuniyet Anketi”nde yer alan aşağıdaki sorulara verilen cevaplar dikkate alınarak ölçülmektedir:

 • Hastanemizde kaldığınız süre içinde, hemşire çağrı düğmesine bastığınızda, hemşirelerimiz odanıza hemen geldi mi?

 • Hastanemizde kaldığınız süre içinde, tuvalete gitmek veya sürgü kullanmak için yardım istediğinizde sağlık çalışanlarımız size hemen yardımcı oldular mı?

Sonuçlar CAHPS yöntemine göre hesaplanmaktadır. Bu yöntemde her sorunun sonucu, en yüksek skor, yani “her zaman” cevabı verilmiş anket sayısının, toplam cevap sayısına oranlanması ile hesaplanmaktadır. Elde edilen sonuçların aritmetik ortalaması alınarak “Çalışanların Hemen Yardım Etmesi” oranı belirlenmektedir.

Hedefimiz:

Temmuz 2020 – Mart 2021 dönemi için Anadolu Sağlık Merkezi (ASM), Johns Hopkins Medicine (JHM) ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) sonuçları aşağıda yer almaktadır.

f. Kullanılan İlaç ile İlgili Bilgilendirme

Nasıl İzliyoruz?

Hastaların taburculuğunu takiben hastaya sunulan “Yatan Hasta Memnuniyet Anketi”nde, “Hastanedeki Deneyimleriniz” bölümünde yer alan aşağıdaki soruya verilen cevaplar dikkate alınarak ölçülmektedir:

 • Yeni bir ilaç verilmeye başlanmadan önce, sağlık çalışanlarımız bu ilacın ne amaçla verildiğini anlayabileceğiniz şekilde açıkladı mı?

Sonuçlar CAHPS yöntemine göre hesaplanmaktadır. Bu yöntemde, en yüksek skor, yani “her zaman” cevabı verilmiş anket sayısı, bu soruya verilen toplam cevap sayısına oranlanmaktadır. Elde edilen sonuç “Kullanılan İlaç ile İlgili Bilgilendirme” oranıdır.

Hedefimiz:

Temmuz 2020 – Mart 2021 dönemi için Anadolu Sağlık Merkezi (ASM), Johns Hopkins Medicine (JHM) ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) sonuçları aşağıda yer almaktadır.

g. Genel Temizlik

Nasıl İzliyoruz?

Hastaların taburculuğunu takiben hastaya sunulan “Yatan Hasta Memnuniyet Anketi”nde, “Hastane Ortamımız” bölümünde yer alan aşağıdaki soruya verilen cevaplar dikkate alınarak ölçülmektedir:

 • Hastanemizde kaldığınız süre içinde, odanız ve banyonuz temizlendi mi?

Sonuçlar CAHPS yöntemine göre hesaplanmaktadır. Bu yöntemde, en yüksek skor, yani “her zaman” cevabı verilmiş anket sayısı, bu soruya verilen toplam cevap sayısına oranlanmaktadır. Elde edilen sonuç “Genel Temizlik” oranıdır.

Hedefimiz:

Temmuz 2020 – Mart 2021 dönemi için Anadolu Sağlık Merkezi (ASM), Johns Hopkins Medicine (JHM) ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) sonuçları aşağıda yer almaktadır.

h. Sessizlik

Nasıl İzliyoruz?

Hastaların taburculuğunu takiben hastaya sunulan “Yatan Hasta Memnuniyet Anketi”nde, “Hastane Ortamımız” bölümünde yer alan aşağıdaki soruya verilen cevaplar dikkate alınarak ölçülmektedir:

 • Hastanemizde kaldığınız süre içinde, odanız ve çevresi geceleri sessiz miydi?

Sonuçlar CAHPS yöntemine göre hesaplanmaktadır. Bu yöntemde, en yüksek skor, yani “her zaman” cevabı verilmiş anket sayısı, bu soruya verilen toplam cevap sayısına oranlanmaktadır. Elde edilen sonuç “Sessizlik” oranıdır.

Hedefimiz:

Temmuz 2020 – Mart 2021 dönemi için Anadolu Sağlık Merkezi (ASM), Johns Hopkins Medicine (JHM) ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) sonuçları aşağıda yer almaktadır.

i. Taburculuk Sonrasında İhtiyaç Halinde Nasıl Yardım Alınacağı ile İlgili Bilgilendirilme

Nasıl İzliyoruz?

Hastaların taburculuğunu takiben hastaya sunulan “Yatan Hasta Memnuniyet Anketi”nde, “Hastanemizden Ayrılırken” bölümünde yer alan aşağıdaki soruya verilen cevaplar dikkate alınarak ölçülmektedir:

 • Hastanemizde kaldığınız süre içinde, sağlık çalışanlarımız taburcu olduktan sonra herhangi bir yardıma gereksiniminiz olursa ne yapmanız gerektiği hakkında size bilgi verildi mi?

“Evet” cevabı verilmiş anket sayısı, bu soruya verilen toplam cevap sayısına oranlanmaktadır. Elde edilen sonuç “Taburculuk Sonrasında İhtiyaç Halinde Nasıl Yardım Alınacağı İle İlgili Bilgilendirilme” oranıdır.

Hedefimiz:

Temmuz 2020 – Mart 2021 dönemi için Anadolu Sağlık Merkezi (ASM), Johns Hopkins Medicine (JHM) ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) sonuçları aşağıda yer almaktadır.

j. Taburculuk Sonrası Olası Belirtiler ve Problemler ile İlgili Bilgilendirilme

Nasıl İzliyoruz?

Hastaların taburculuğunu takiben hastaya sunulan “Yatan Hasta Memnuniyet Anketi”nde, “Hastanemizden Ayrılırken” bölümünde yer alan aşağıdaki soruya verilen cevaplar dikkate alınarak ölçülmektedir:

 • Hastanemizde kaldığınız süre içinde, taburcu olduktan sonra dikkat etmeniz gereken belirtiler veya sağlık problemleri hakkında size yazılı bilgi verildi mi?

“Evet” cevabı verilmiş anket sayısı, bu soruya verilen toplam cevap sayısına oranlanmaktadır. Elde edilen sonuç “Taburculuk Sonrası Olası Belirtiler ve Problemler İle İlgili Bilgilendirilme” oranıdır.

Hedefimiz:

Temmuz 2020 – Mart 2021 dönemi için Anadolu Sağlık Merkezi (ASM), Johns Hopkins Medicine (JHM) ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) sonuçları aşağıda yer almaktadır.

VERİMLİLİK GÖSTERGELERİ

a. Yatış Gününe Göre Tıbbi Atık Miktarı

Neden İzliyoruz?

Sağlık kurumları verdikleri hizmet sırasında farklı türlerde atıkları da oluşturmaktadır. Tıbbi atıklar, tehlikeli atıklar, evsel atıklar ve geri dönüşüm atıkları ana kategorilerdir. Atıkların doğru ve yerinde ayrıştırılması, doğru bertaraf kurumları ile çalışılması, atık miktarlarının azaltılmasına yönelik proje ve bilinçlendirme çalışmaları yürütülmesi, çevreye verilen etkinin en az indirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Bu amaçla Anadolu Sağlık Merkezi’nde de atıkların doğru ayrıştırılması ve miktarlarının azaltılmasına yönelik olarak çalışmalar yürütülmekte, oluşan atık miktarları takip edilmektedir. Özellikle tıbbi atıkların azaltılmasına yönelik yapılan iyileştirmeler kurum açısından, hem çevresel sorumluluklarımızı yerine getirmek, hem de atık maliyetlerinin azaltılmasına yönelik önemli bir verimlilik sağlamaktadır.

Nasıl İzliyoruz?

Hastane genelinde oluşan toplam tıbbi atık miktarı, aynı dönemin hasta yatış günlerine oranlanarak sonuç kg/yatışgünü biriminden hesaplanmaktadır.

Yapılan incelemelerde 2020 ve 2021 yıllarında tıbbi atık miktarlarındaki artışın pandeminin etkisi olduğu görülmüştür. Atık miktarlarının azaltılması için gerekli çalışmalar devam etmektedir.

KLİNİK GÖSTERGELER

“Klinik Kalite” ile ilgili olarak aşağıda yer alan 2 performans göstergesi paylaşılmaktadır:

 

 • Hastaneye Yatıştan veya Cerrahiden İtibaren 24 Saat İçinde Pıhtı Önleyici (VTE Proflaksi) Uygulama Oranı

 • Etkin İletişim: Acil Servisten Hastane İçine Uygun Transfer Oranı

 

a. Hastaneye Yatıştan veya Cerrahiden İtibaren 24 Saat İçinde VTE Proflaksi Uygulama Oranı

Neden İzliyoruz?

Yatan hastalarda toplardamarlarda pıhtı gelişimi (Venöz Tromboemboli - VTE) ve buna bağlı akciger damarlarında pıhtı (emboli) oluşumu ciddi komplikasyonlara neden olabilmekte ve bazen ölümle sonuçlanabilmektedir.

Bu riski taşıyan hastaların belirlenmesi için bir risk değerledirmesi yapılmaktadır. Belirlenen riskin en aza indirilmesi için uygun aksiyonların alınması ve pıhtı önleyici uygulamalara (tromboprofilaksi) zamanında başlanması gerekmektedir. Pıhtı önleyici uygulamalara başlanamayan hastalar varsa, bu hastalara neden uygulama yapılamadığı da belgelendirilmelidir.

Pıhtı önleyici uygulamalara başlanan hastalarda uygulamanın, saptanan risk skoruna ve geliştirilmiş olan klinik kılavuza uygun olarak verilmesi gerekmektedir.

Nasıl İzliyoruz?

Bu klinik göstergede, yatış yapan hastaların içinden rastgele seçilen 70 hastanın kayıtları incelenmektedir. Bu hastalarda 24 saat içinde VTE risk analizinin yapılıp yapılmadığı, yapılmışsa uygun pıhtı önleyici uygulamalara başlanıp başlanmadığı değerlendirilmektedir. Doğru uygulama yapılmış olanların oranı aylık olarak takip edilmektedir.

b. Etkin İletişim: Acil Servisten Hastane İçine Uygun Transfer Oranı

Neden İzliyoruz?

Sağlık bakımı sağlayıcılar arasında yetersiz bilgi aktarımı olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Bu nedenle etkin iletişimi sağlamak için hasta güvenliği çalışmaları yapılmaktadır.

Hasta devir teslimi sırasında bilgi aktarımının, tedavi sürecinde hayati öneme sahip olduğunu bildiğimizden, hasta bakımı ile ilgilenen çalışanlar arasında devir tesliminin doğruluğunu gösterge olarak takip ediyoruz

Nasıl İzliyoruz?

Bu klinik göstergede, acil servisten hastane içine transfer edilen hastalarımızın dosyaları kontrol edilir. Hasta dosyalarının içinde olması gereken hasta transfer formunun doğru doldurulup doldurulmadığına bakılır. Doğru doldurulmuş formlarda hasta bilgilerinin aktarımının doğru yapılmış olduğu tespit edilir.

Hedefimiz: