JHM ile İş Birliğimiz

JHM ile İş Birliğimiz

Johns Hopkins Medicine ile İş Birliğimiz

Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi, 2002 yılında Johns Hopkins Medicine International ile eğitim ve kalitenin geliştirilmesine yönelik alanlarda stratejik iş birliği anlaşması imzaladı. Bu anlaşma Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi hekimleri ile Baltimore, Maryland'deki Johns Hopkins'ten meslektaşları arasında bilgi paylaşımını kolaylaştırırken, video-konferans yoluyla tıbbi fikirlerini paylaşmalarını ve tıp konusundaki eğitimlerine devam etmelerini de sağlıyor.

İmzalanan anlaşma ile Johns Hopkins ve Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi uzmanları şu konularla ilgili karşılıklı danışma fırsatı buluyorlar:

  • Mimari ve mühendislik tasarımları ve planlarının gözden geçirilmesi
  • Klinik ve operasyonel programların oluşturulması
  • Tıbbi ekipman ve teknoloji seçimi
  • Bilgi teknolojisinin uygulanması
  • Hastane enfeksiyon kontrol politikaları
  • İnsan kaynakları ve performans yönetimi
  • Kaynak kullanımı ve klinik kalite yönetimi
  • Hasta bakımında standardizasyona imkan veren klinik patikalara geçilmesi
  • Hasta güveliği programları
  • Joint Commission International (JCI) standartları ile uyum