Politikalarımız

Politikalarımız

Politikalarımız

Anadolu Sağlık Merkezii Hastanesi'nin Kalite, Çevre, Sağlık ve Güvenlik Politikası

  • Hastalarımızın güvenliğini, memnuniyetini ve ihtiyaçlarını merkezde tutmak,
  • Çalışanlarımıza katılımcı, gelişmeye açık ve eğitim olanakları ile donatılmış ideal bir ortam sunmak
  • Sürekli iyileştirmeye dayalı çalışmak
  • Ürettiğimiz her hizmette çevre, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarına muhakkak uymak
  • Faaliyetlerimizi yürütürken çevreye etkilerimizi tespit etmek ve varsa olumsuz etkileri en aza indirmek
  • Günlük işleyişimizde doğal kaynakları korumak; atıklarımızı kontrol altında tutarak, hava, su ve toprağın kirlenmesini, uygun tekniklerle minimize etmek
  • Çalışanları ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanları, işle ilgili yaralanma ve hastalıklardan korumak
  • Kapsamlı önlemlerle tehlikeyi kontrol altına almak ve sürekli izlemek