Ataşehir
Cem Hızlan
Uzm. Dr.

Cem Hızlan

2016 yılından bu yana Anadolu Sağlık Merkezi’nde psikiyatri uzmanı olarak görevini sürdürüyor.

Uzmanlık

Eğitim

Üniversite

 • İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul 1990

Uzmanlık Eğitimi

 • Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Psikiyatri Bölümü, İstanbul 1997

Çalıştığı Kurumlar

 • Köprüköy Sağlık Ocağı: Hükümet Tabibi: 1990-1991
 • Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi: Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Asistanı 1991-1996
 • Eskişehir 600 Yataklı Hava Hastanesi: Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Tabip Teğmen 1997-1998
 • Bakırköy Ruh ve Sİnir Hastalıkları Hastanesi: Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Başasistan 1998-2002
 • İstanbul Memorial Hastanesi: Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı 2002-2016
 • Anadalu Sağlık Merkezi: Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı 2016 ve halen
 • Türk Nöropsikiyatri Derneği
 • Türk Psikiyatri Derneği
 • Amatem birimi içinde uyuşturucu yaygınlık ve önleme çalışmaları.
 • Kırılgan ve hassas gruplar içinde uyuşturucu kullanımıyla ilgili eğitici sunumlar.

Basın & Haberler

2 Mart 2021 Salı
SÖZCÜ
Kaygı bozukluğu

İlgi Alanları

Majör Depresyon Nedir? Majör Depresyon Belirtileri Nelerdir?

Çoğu insan hayatının bir noktasında kendini üzgün veya moralsiz hissedebilir. Bu tür hislerin dönem dönem (örneğin olumsuz bir durum karşısında) ortaya çıkması normal olarak kabul edilir. Majör depresyon geçici bir moral bozukluğundan, kötü bir günden veya geçici üzüntüden daha fazlasını içeren bir ruh sağlığı bozukluğudur. Klinik depresyon olarak da bilinen bu durum günün büyük bölümünde depresif bir ruh hali ve normal aktivitelere ve ilişkilere ilgi kaybıyla kendini gösterir. En az iki hafta bu tür durumların oluşması majör depresyonu işaret ediyor olabilir. Majör depresyon tedavisinde doktor tarafından ilaç kullanımı veya psikoterapi gibi bazı yöntemler önerilebilir.

Açıkalan Korkusu (Agorafobi) Nedir?

Agorafobi, anksiyete bozuklukları arasında yer alan ve kişinin belirli yerlere veya durumlara karşı yoğun bir korku ve endişe duyması ile meydana gelen bir rahatsızlıktır. Bu yerler veya durumlar genellikle uzak kalması zor olan, açık veya kalabalık alanlar, alışveriş merkezleri, toplu taşıma araçları veya evden uzakta bulunma durumları gibi yerleri içerebilir. Agorafobik kişiler, bu tür yerlere veya durumlara girmekten veya bu yerlerde uzun süre kalmaktan kaçınma eğilimindedirler, çünkü bu durumlar panik atak gibi şiddetli anksiyete semptomlarına yol açabilir. Agorafobi, psikolojik bir rahatsızlık olup kişinin günlük yaşamını ve aktivitelerini olumsuz etkileyebilir.

Şizofreni: Nedir, Belirtileri, Teşhis ve Tedavisi

Şizofreni uzun süreli devam eden kronik bir ruh sağlığı sorunudur.

Metamfetamin Nedir? Metamfetamin Bağımlılığı Tedavisi

Metamfetamin güçlü bir merkezi sinir sistemi stimülanı (uyarıcısı) olarak etki gösterir.

Depresyon Nedir? Depresyon Belirtileri Nelerdir?

Depresyon, kişinin kalıcı bir can sıkıntısı ve üzüntü hissi yaşamasına neden olan psikolojik bir sağlık sorunudur. Depresyon ile mücadele eden bireylerin yeme, düşünme, uyku ve davranış biçimlerinde değişiklik gözlenebilir. Depresyon tedavi edilebilir, ancak etkili tedavi için doğru tanının konulması gerekir. Çünkü depresyon pek çok farklı çeşide sahiptir. En yaygın rastlanan belirtiler sürekli ve aşırı üzüntü hali, endişe, uyumakta güçlük veya aşırı uyuma, konsantrasyon bozukluğu şeklinde sıralanabilir.

Bulimia Nervoza: Nedir, Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Bulimia nervoza, belirli periyotlarda tıka basa yeme atakları geliştiren ve bu atakları telafi etmeye yönelik sağlıksız davranışlarla karakterize bir yeme bozukluğudur.

Bipolar Bozukluk: Nedir, Nedenleri, Belirtileri, Tedavi Yöntemleri

Bipolar bozukluk, eski adıyla manik depresif bozukluk, duygusal yükselme ve düşüşler ile giden ve abartılı ruh hali değişimlerine yol açan iki uçlu psikiyatrik bir rahatsızlıktır.

Asperger Sendromu: Nedir, Belirtileri, Tanı ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Yaygın gelişimsel bozukluklar başlığı altında yer alan Asperger sendromu özellikle sosyal ilişkilerde belirgin sorunlara yol açan karmaşık bir nöro gelişimsel bozukluktur.

Disleksi Nedir, Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Disleksi Yunanca “dys” ile “lexia” kelimelerinin birleşiminden meydana gelen yetersiz anlamını taşıyan bir sözcüktür. Disleksi beynin yazılı dili işleme biçimine müdahale eden bir tür öğrenme güçlüğüdür. Disleksisi olan kişiler okuma ve okuma ile ilişkili becerilerde sorunlar yaşarlar. Bu kişilerin biyolojik yaşı, ölçülen zeka düzeyi ve aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda okuma becerileri beklenenin çok altında kalmaktadır.

Odaklanma Sorunu Nedir ve Nasıl Çözülür?

Odaklanma sorunu her yaşta bireyde gözlenebilen, kişinin genel olarak herhangi bir işi maksimum verimle yapmasını zorlaştıran bir durumdur. Belirtiler, çevresel uyaranların artmasıyla ya da kişinin hayatında yaşadığı değişikliklerin etkisiyle ortaya çıkabilir. Erken yaşta ortaya çıktığında gelişme yaşındaki çocuklarda okul öncesi ve ilkokul dönemlerinde öğrenmede zorluk, erişkin döneminde iş veriminde azalma bu belirtiler arasındadır. Kişinin hayat kalitesini düşüren ve günümüzde yaygın olarak görülen odaklanma sorunu kişinin tekrar hayata adapte olması için çözülmesi önemli bir konudur. Fizyolojik veya psikolojik olarak ortaya çıkabileceği gibi düzensiz bir hayat tarzında da kendisini gösterebilir. Dikkat dağıtıcı bir etkene bağlı olarak bir ders süresi gibi kısa süreli yaşanabileceği gibi yapılan art arda görevlerde uzun süreli odaklanma problemleri görülebilir. İleri vakalar psikiyatrik destek ve ilaçla çözülebileceği gibi erken evre odaklanma sorununa sahip bireyler bunu hayat tarzı değişiklikleri ile de çözebilir.

Doktor Yazıları

Tüm yazılar
Kişilik Bozukluğu: Nedir, Belirtileri Nelerdir, Tanısı ve Tedavisi Nasıl Olur?

Kişilik Bozukluğu: Nedir, Belirtileri Nelerdir, Tanısı ve Tedavisi Nasıl Olur?

Ani duygu değişimlerine dikkat

Ani duygu değişimlerine dikkat

“Panik atağım tuttu” derken bir kez daha düşünün

“Panik atağım tuttu” derken bir kez daha düşünün

Daha fazla göster