Psikiyatri

Psikiyatri

Anadolu Sağlık Merkezi Psikiyatri Bölümü’nde çocuk, ergen ve erişkin psikiyatrisi alanlarında hizmet veriliyor. Psikiyatri, ilgi alanında beyin hastalıklarının olduğu bir tıp dalıdır. Ruh sağlığı ve sinirlilik durumları gibi pek çok sorunun tanı ve tedavisiyle ilgilenir.

Günümüzde hızla değişen dünyada yaşamın kazandığı ivmenin yarattığı değişiklikler karşılaşılan sorunların artmasına yol açmıştır. Bu artışın bir derecede sonucu olarak günlük gerginlikler, kaygılar, sorunlar modern yaşamın ayrılmaz bir parçası olmaktadır. Modern tıp uygulamalarında sağlığın tek başına bedensel iyilikle sınırlı kalmadığını, ruhsal ve sosyal iyilik halinin de arandığını, bütün bu gelişmelerin sonucu olarak psikiyatri uygulamaları ve etkinliklerinin kişinin hangi yaş ve cinsiyette olursa olsun gereksinim duyduğu göz ardı edilemez bir önemi ortaya çıkarmıştır. Bu durumun doğal sonucu olarak psikolojik danışma gereksinimleri, psikiyatrik yardım ve tedavi istekleri artmaktadır. Bu tür yardımlar bireyin hem psikolojik hem de sosyal yaşamını daha sağlıklı ve mutlu sürdürebilmesi için doğal gereksinim özelliğini kazanmıştır.

Anadolu Sağlık Merkezi Psikiyatri Bölümü’nde tedavi edilen psikiyatrik hastalıklar:

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi’nde...

 • Intrauterin değerlendirme ve aile, anne bilgilendirme ve yönlendirmeleri
 • Bebeklik dönemi gelişimsel sorunları (uyku düzensizlikleri, yeme problemleri)
 • Gelişim sorunları (zihinsel, duygusal, bilişsel gelişim sorunları ve bunlara bağlı hastalıklar: zeka gerilikleri, yaygın gelişimsel bozukluklar)
 • Ağır ruhsal hastalıklar (şizofreni)
 • Duygu durum sorunları (depresyon, iki uçlu duygu bozuklukları)
 • Anksiyete bozuklukları (obsesif kompulsif bozukluk, fobiler)
 • Davranış bozuklukları (dikkat ve hareket sorunları, yıkıcı davranma)
 • Yeme sorunları (anoreksiya, bulimia, obezite)
 • Tik bozuklukları
 • Boşaltım sorunları (gece işemeleri, kaka kaçırma, tuvalet eğitimi)
 • Uyku sorunları
 • Cinsel kimlik sorunları (cinsel gelişim, interseks, mastürbasyon)
 • Okul sorunları

Erişkin Psikiyatrisi’nde...

 • Duygulanım bozuklukları (depresyon, iki uçlu duygulanım bozuklukları)
 • Anksiyete bozuklukları (obsesif kompulsif bozukluk, fobiler, panik bozukluk…)
 • Cinsel uyum sorunları ve cinsel işlev düzensizlikleri
 • Sanrılı (paranoid) bozukluklar
 • Ağır ruhsal hastalıklar (şizofreni)
 • Organik kökenli ruhsal sorunlar (bunamalar, madde kullanımı)

İlgi Alanları

Majör Depresyon Nedir? Majör Depresyon Belirtileri Nelerdir?

Çoğu insan hayatının bir noktasında kendini üzgün veya moralsiz hissedebilir. Bu tür hislerin dönem dönem (örneğin olumsuz bir durum karşısında) ortaya çıkması normal olarak kabul edilir. Majör depresyon geçici bir moral bozukluğundan, kötü bir günden veya geçici üzüntüden daha fazlasını içeren bir ruh sağlığı bozukluğudur. Klinik depresyon olarak da bilinen bu durum günün büyük bölümünde depresif bir ruh hali ve normal aktivitelere ve ilişkilere ilgi kaybıyla kendini gösterir. En az iki hafta bu tür durumların oluşması majör depresyonu işaret ediyor olabilir. Majör depresyon tedavisinde doktor tarafından ilaç kullanımı veya psikoterapi gibi bazı yöntemler önerilebilir.

Açıkalan Korkusu (Agorafobi) Nedir?

Agorafobi, anksiyete bozuklukları arasında yer alan ve kişinin belirli yerlere veya durumlara karşı yoğun bir korku ve endişe duyması ile meydana gelen bir rahatsızlıktır. Bu yerler veya durumlar genellikle uzak kalması zor olan, açık veya kalabalık alanlar, alışveriş merkezleri, toplu taşıma araçları veya evden uzakta bulunma durumları gibi yerleri içerebilir. Agorafobik kişiler, bu tür yerlere veya durumlara girmekten veya bu yerlerde uzun süre kalmaktan kaçınma eğilimindedirler, çünkü bu durumlar panik atak gibi şiddetli anksiyete semptomlarına yol açabilir. Agorafobi, psikolojik bir rahatsızlık olup kişinin günlük yaşamını ve aktivitelerini olumsuz etkileyebilir.

Şizofreni: Nedir, Belirtileri, Teşhis ve Tedavisi

Şizofreni uzun süreli devam eden kronik bir ruh sağlığı sorunudur.

Metamfetamin Nedir? Metamfetamin Bağımlılığı Tedavisi

Metamfetamin güçlü bir merkezi sinir sistemi stimülanı (uyarıcısı) olarak etki gösterir.

Depresyon Nedir? Depresyon Belirtileri Nelerdir?

Depresyon, kişinin kalıcı bir can sıkıntısı ve üzüntü hissi yaşamasına neden olan psikolojik bir sağlık sorunudur. Depresyon ile mücadele eden bireylerin yeme, düşünme, uyku ve davranış biçimlerinde değişiklik gözlenebilir. Depresyon tedavi edilebilir, ancak etkili tedavi için doğru tanının konulması gerekir. Çünkü depresyon pek çok farklı çeşide sahiptir. En yaygın rastlanan belirtiler sürekli ve aşırı üzüntü hali, endişe, uyumakta güçlük veya aşırı uyuma, konsantrasyon bozukluğu şeklinde sıralanabilir.

Bulimia Nervoza: Nedir, Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Bulimia nervoza, belirli periyotlarda tıka basa yeme atakları geliştiren ve bu atakları telafi etmeye yönelik sağlıksız davranışlarla karakterize bir yeme bozukluğudur.

Bipolar Bozukluk: Nedir, Nedenleri, Belirtileri, Tedavi Yöntemleri

Bipolar bozukluk, eski adıyla manik depresif bozukluk, duygusal yükselme ve düşüşler ile giden ve abartılı ruh hali değişimlerine yol açan iki uçlu psikiyatrik bir rahatsızlıktır.

Asperger Sendromu: Nedir, Belirtileri, Tanı ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Yaygın gelişimsel bozukluklar başlığı altında yer alan Asperger sendromu özellikle sosyal ilişkilerde belirgin sorunlara yol açan karmaşık bir nöro gelişimsel bozukluktur.

Gaslighting Nedir? Psikolojik Manipülasyon: Gaslighting

Gaslighting kişiler arasındaki ilişkilerde meydana gelen psikolojik bir manipülasyon türüdür. Bu yöntemde manipülatör mağdurun gerçeklik algısını, anılarını ve olayları sorgulamasına neden olur. Gaslighting'i tanıma ve mücadele etme yöntemleri arasında yaşanan olaylara dair günlük tutma, güvenilir kişilerle iletişimde olma ve profesyonel yardım alma bulunmaktadır. Bu yöntemler kişinin kendi gerçekliğini korumasına ve manipülasyonun etkisini azaltmasına yardımcı olabilir.

Disleksi Nedir, Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Disleksi Yunanca “dys” ile “lexia” kelimelerinin birleşiminden meydana gelen yetersiz anlamını taşıyan bir sözcüktür. Disleksi beynin yazılı dili işleme biçimine müdahale eden bir tür öğrenme güçlüğüdür. Disleksisi olan kişiler okuma ve okuma ile ilişkili becerilerde sorunlar yaşarlar. Bu kişilerin biyolojik yaşı, ölçülen zeka düzeyi ve aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda okuma becerileri beklenenin çok altında kalmaktadır.

Odaklanma Sorunu Nedir ve Nasıl Çözülür?

Odaklanma sorunu her yaşta bireyde gözlenebilen, kişinin genel olarak herhangi bir işi maksimum verimle yapmasını zorlaştıran bir durumdur. Belirtiler, çevresel uyaranların artmasıyla ya da kişinin hayatında yaşadığı değişikliklerin etkisiyle ortaya çıkabilir. Erken yaşta ortaya çıktığında gelişme yaşındaki çocuklarda okul öncesi ve ilkokul dönemlerinde öğrenmede zorluk, erişkin döneminde iş veriminde azalma bu belirtiler arasındadır. Kişinin hayat kalitesini düşüren ve günümüzde yaygın olarak görülen odaklanma sorunu kişinin tekrar hayata adapte olması için çözülmesi önemli bir konudur. Fizyolojik veya psikolojik olarak ortaya çıkabileceği gibi düzensiz bir hayat tarzında da kendisini gösterebilir. Dikkat dağıtıcı bir etkene bağlı olarak bir ders süresi gibi kısa süreli yaşanabileceği gibi yapılan art arda görevlerde uzun süreli odaklanma problemleri görülebilir. İleri vakalar psikiyatrik destek ve ilaçla çözülebileceği gibi erken evre odaklanma sorununa sahip bireyler bunu hayat tarzı değişiklikleri ile de çözebilir.

Ataşehir

Psikiyatri

Uzm. Dr. Cem Hızlan

Ataşehir

Psikiyatri

Uzm. Dr. Cem Hızlan

Bölüm Yazıları

Tüm yazılar
“Panik atağım tuttu” derken bir kez daha düşünün

“Panik atağım tuttu” derken bir kez daha düşünün

Ani duygu değişimlerine dikkat

Ani duygu değişimlerine dikkat

Kişilik Bozukluğu: Nedir, Belirtileri Nelerdir, Tanısı ve Tedavisi Nasıl Olur?

Kişilik Bozukluğu: Nedir, Belirtileri Nelerdir, Tanısı ve Tedavisi Nasıl Olur?

Öfke nasıl kontrol edilir?

Öfke nasıl kontrol edilir?

Daha fazla göster

Hızlı Erişim Formları

Sizi Dinliyoruz
Sizi Dinliyoruz

Hizmet kalitemizi daha da yükseltmek için görüşlerinize, önerilerinize kulak veriyoruz.

Formu doldur
Evde Bakım ve Sağlık Formu
Evde Bakım ve Sağlık Formu

İhtiyaç duyduğunuz sağlık hizmeti evinize geliyor. Evde sağlık hizmeti için formu doldurabilirsiniz.

Formu doldur
Tıbbi İkinci Görüş Formu
Tıbbi İkinci Görüş Formu

Tetkiklerinizin sonuçları, hastalığınızın teşhisi ve size sunduğumuz tedavi seçenekleri gibi konularda ikinci bir doktor görüşü için formu doldurabilirsiniz.

Formu doldur
Fiyat Talep Formu
Fiyat Talep Formu

Özel tedavi ve hizmetler için fiyat talep edebilirsiniz.

Formu doldur