Tıbbi Bölümler Doktorlar Evde Bakım ve Sağlık
Hemen Arayın

Tez Çalışmaları

  • Uzmanlık Tezi
    "Tıkanma sarılığında barsak absorbsiyon kapasitesi üzerine Diltiazem, Metronidazol Seftriakson’un etkileri” konulu deneysel çalışma.

Yabancı Dil

  • İngilizce

Biyografi

Dr. Ayhan Erdemir, 1971 yılında Elazığ’da doğdu. Dr. Erdemir, lisans öğrenimini Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladı. Evli ve iki çocuk babası olan Dr. Erdemir sırasıyla; Erkenek Sağlık Ocağı, Alacakaya Sağlık Ocağı, Hankendi Sağlık Ocağı, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalıştı. TC Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yardımcı doçent, başhekim yardımcısı, koordinatör yardımcısı olarak görev yaptı.  2006 yılında Anadolu Sağlık Merkezi’nde çalışmaya başlayan Dr. Erdemir, 2023 yılında doçentlik ünvanını aldı. 

Eğitim

Üniversite

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Elazığ 1994

Uzmanlık eğitimi

Dr. Lütfi Kırdar KEAH, Genel Cerrahi, İstanbul 2003

Yardımcı Doçent
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2006


Yardımcı Doçent

TC Maltepe Üniveristesi Tıp Fakültesi, İstanbul 2006

Basın & Haberler

  • SABAH - Türkiye'de kurtuldu

    Arnavut işadamı ülkesinde yapılan fıtık ameliyatı sonrası ölümün eşiğine geldi. Türkiye'de kurtuldu.
    Detay

Yayınlar

Uluslararası Bilimsel yayınlar  

1)  A Erdemir, K Raşa. Robotic Adrenalectomy: An Initial Experience in a Turkish Regional Hospital. Front Surg. 2022 Jun 29; 9:847472.  
2)   A Erdemir, K Raşa. Robotic surgery for malignant and large adrenal masses: A doable and safe option.J Minim Access Surg. 2022 Oct 6. Doi: 10.4103/jmas.jmas_115_22. Online ahead of print.  
3)   A Erdemir, K Raşa. Impact of central venous port implantation method and access choice on outcomes. World J Clin Cases 2023 January 6; 11(1): 116-126  
4)  A Erdemir, M Dökdök, K Raşa. Thoracic Duct Embolization for Postoperative Lymphatic Fistula. Hindawi Case Reports in Surgery. 2022. Article ID: 7510793  
5) Berberoglu, Kezban; Erdemir, Ayhan; Rasa, Kemal; Baloglu, Huseyin; Cakmakci Metin.Role of gamma probe-assisted intraoperative sentinel lymph node evaluation in predicting axillary breast cancer metastasis after neoadjuvant chemotherapy. Nuclear Medicine Communications: February 2020 - Volume 41 - Issue 2 - p 120-125. doi: 10.1097/MNM.0000000000001111    
6) Haksal M, Okkabaz N, Atici AE, Civil O, Ozdenkaya Y, Erdemir A, Aksakal N, Oncel M. Fortune of temporary ileostomies in patients treated with laparoscopic low anterior resection for rectal cancer. Ann Surg Treat Res. 2017 Jan;92(1):35-41. doi: 10.4174/astr.2017.92.1.35. Epub 2016 Dec 30.  
7)  Mustafa Haksal, Yasar Ozdenkaya, Ali Emre Atici, Nuri Okkabaz, Nihat Aksakal, Ayhan Erdemir, Osman Civil, Mustafa Oncel. Safety and Feasibility of Laparoscopic Sigmoid Colon and Rectal Cancer Surgery in Patients with Previous Vertical Abdominal Laparotomy. Int J Surg. 2015 Jul 29. pii: S1743-9191(15)01059-6. doi: 10.1016/j.ijsu.2015.07.687. [Epub ahead of print]    
8)                 Kebudi A, Manukyan MN, Uludag M, Erdemir A, Citgez B, Severge U: Aberrant breast cancer. Breast J 13(5): 532-533, 2007.    

Uluslararası Bilimsel Sunumlar
 
1)      Ayhan Erdemir. Evaluation and perioperative management of our patients with breast cancer who received neoadjuvant chemotherapy. X. İnternational İstanbul Scientific Research Congress. 23-25 Temmuz 2022 İstanbul, Türkiye.  
2)      Ayhan Erdemir, Hüseyin Kemal Raşa, Hüseyin Koray Topgül. SRC HIPEC for gynecological and other reasons. IASGO 33rd World Congress 2022, İstanbul, Türkiye.   3)      A Erdemir. Safra kesesinde Heterotopik Pankreas dokusu. Ege 6th İnternational Conference on Applied Sciences. September 10-11, 2022  

4)      Kezban Berberoğlu, Ayhan Erdemir, Kemal Raşa, Hüseyin Baloğlu, Metin Çakmakçı. İntraopretavie Sentinal Node evaluation with scintigraphy assisted frozen after neoadjuvant treatment in breast cancer. Türkiye Nükleer tıp derneği. 8.Balkancongress of nuclear medicine.10-14 April 2019, Hilton Congress center Bodrum, Turkey. BOP-55.

 

5)      Serap Yalin, Erdem Turemen, Mithat Biyikli, Ayhan Erdemir, Inci Kucukercan, Metin Cakmakci. Abnormal thyroid function tests following thyroidectomy. Endocrine Abstracts (2016) 41 EP1034 | DOI: 10.1530/endoabs.41.EP1034

  6)      A.Erdemir, FC. Gezen, C. Ersemiz, 10th European Congress of Trauma and Emergency Surgery konferansı dahilinde "10th European Congress of Trauma and Emergency Surgery" bildiri kitapçığındaki "Changes in bowel absorption capacity in obstructive jaundice.", P-219 pp., Antalya-Türkiye, Mayıs 2009    
7)      A.Erdemir .,F.C.Gezen,N. Benzonana,T.Çinçin,C.Menteş,M.Kement, Fourth Mediteranean Emergency Medicine Congress konferansı dahilinde "Fourth Mediteranean Emergency Medicine Congress" bildiri kitapçığındaki "Effects of metronidazole on bacterial translocation in an obstructive jaundice animal model", OR.19 pp., Sorento Italy,September 2007  
8)      A.Erdemir.,S.Kihtir .,H.Bilgel .F.C.Gezen,O. Aydıner,O.Yapıcıer, Fourth Mediteranean Emergency Medicine Congress konferansı dahilinde "Fourth Mediteranean Emergency Medicine Congress" bildiri kitapçığındaki "A rare cause of recurrent gastrointestinel hemorhage .Giant gastro intestinalstromal tumor (G.I.S.T.)", T1.25C pp., Sorento İtaly, September 2007    
9)      S.Vural, C.Gezen, F.Onuray, M.Karakoç, A.Erdemir, G.Dalkılıç, C.Menteş, A.Alıcı. Consevative management of a patient with tracheal trauma: a case report. The Third Mediterranean Emergency Medicine Congress, 1-5 september 2005, Nice, France  
10)  M.Karakoç, S.Vural, C.Gezen, A.Erdemir, C.Menteş, F.Onuray, E.Baştürk, T.Akın. Focused assessment with sonography for trauma (FAST): experience in blunt abdomşnal trauma. The Third Mediterranean Emergency Medicine Congress, 1-5 september 2005, Nice, France    
11)  C.Gezen, S. Vural, A.Erdemir,G.Dalkılıc,E.Tuncay,N.Süslü,T.Akın,M.Karabulut, The Third Mediterranean Emergency Medicine Congress konferansı dahilinde "The Third Mediterranean Emergency Medicine Congress" bildiri kitapçığındaki "Traumatic diaphragmatic injuries", 151 pp., Nıce France, September 2005  
12)  G.Dalkılıç, A.Erdemir, N.Süslü, T.Erginel, E.Olcay. Importance of diagnostic peritoneal lavage in penetratings stab wounds of the abdomen. 5th European Congress of Trauma and Emergency Surgery free papers. Ulusal travma dergisi, vol:8, num:4 October 2002   13)  S. Unalmışer, A. Erdemir, L.Çelik, Richter hernia in the umblikal trocar site following Laparoscopic Cholecystectomy. Laparoscopy Today 3-1 - LSR V2 N[3]v1    

Ulusal Bilimsel yayınlar
 
1)                 A Erdemir, Ö Aydıner. A Rare Clicinal Case Causing Dystocia and Lumbago: Retrorectal Dermaoid cyst. South. Clin. Ist. Euras. 2016;27(3):254-257  
2)                 A.Erdemir, C. Uygur. Factors Affecting Robotic Surgery and the Learning Curve. Journal of Reconstructive Urology 2015;6(1):1-9  
3)                 A. Erdemir, F. Ağalar, M. Çakmakçı, S. Ramadan, H. Baloğlu. A rare cause of mechanical intestinal obstruction; Pharmacobezoar. Ulusal Cerrahi Derg 2015; 31:92-3   4)                 A. Erdemir, S Kihtir, H Bilgel, Ö. Aydıner, A. Bozbaş. A rare cause of mechanic obstrucition: Primary Internal Pericecal Hernia. Causepedia. 2014; 3:726    
5)                 F Ağalar, A. Erdemir, O Karadeniz, S Ramadan, F Güçer, C. Uygur. Pelvik Ekzenterasyon. Kolon Rektum Hastalıkları Dergisi. 23(4); 212-217:2013  
6)                 Tansuğ Tuğrul, Çakmak Attila, Raşa Hüseyin Kemal, Erdemir Ayhan, AĞALAR HİKMET FATİH, Çakmakçı Metin. Robotik Sleeve Gastrektomi. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, 23-27 Mayıs 2012, İzmir Videopresentasyon (VS-46)  
7)                 Saime Sezgin Ramadan, Özlem Yapıcıer, Selçuk Kihtir , Ayhan Erdemir, Tuğser Hakan Doğan, İsmail Necdet Hakkı Üskent, Haluk Onat, Metin Çakmakçı. Correlation of HER 2/neu Gene Amplification with Immunohistochemistry and Other Prognostic Factors in Breast Carcinoma. Turkish Journal of Pathology. Cilt/Vol. 27, No. 3, 2011; Sayfa/Page 196-203. doi: 10.5146/tjpath.2011.01075    
8)                 Tarık Gandi Çinçin, A.Erdemir, C. Menteş, N.Süslü, E.Tuncay. Akut karın tanısında periton-plasma laktik asit farkının önemi. Kartal Eğitim ve araştırma hastanesi tıp dergisi. 2006:17:6-12  
9)                 Gezen FC, Cinçin TG, Oncel M, Vural S, Erdemir A, Dalkiliç G, Menteş C, Tüzün B. Noninvasive management strategy in hemodynamically unstable patients with blunt trauma. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2006 Jan;12(1):43-50.    
10)             A. Erdemir, U.Severge, N.Aytuğ, Ö.Peker, S.Unalmışer. Mide lipomu. Türkiye Klinikleri J Med Sci 2005, 25:732-735.  
11)             A. Erdemir, TG Çinçin, C Menteş, G. Dalkılıç, FC Gezen, D. Yavuzer, M.Çalıkapan. Tıkanma Sarılığında Barsak Absorpsiyon Kapasitesindeki Değişiklikler Deneysel Çalışma. Çağdaş Cerrahi Dergisi. 19(2):49-53, 2005  
12)             TG Çinçin, A Erdemir, N Süsülü. İçi boş organ Yaralanmasının teşhisinde yeni bir Parametre. Çağdaş cerrahi dergisi. 19(2):66-70, 2005    
13)             C. Menteş, A. Erdemir, E. Tuncay, CF. Gezen, F. Onuray, S. Vural, "Posterior yaklaşım ile opere edilen 4 retrorektal tümör vakası içeren olgu serisi", Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 28-31 pp., 2004   14)             T.G. Çinçin, C.Gezen, M.Öncel, A.Erdemir, S.Vural, G.Dalkılıç, F.Onuray, B.Tüzün, M.Karakoç. Künt karın travmalı hastaların hemodinamik stabilite ve karın muyenesi ile takibi mümkün mü? Kartal Eğitim ve Araştırma hastanesi Tıp Dergisi, cilt: XV:3 :162-165, 2004    
15)             A. Erdemir, C.Menteş, F.Onuray, C.Gezen, M.Öncel, S.Vural. Posterior yaklaşımla opere edilen dört retrorektal tömür vakasını içeren olgu serisi. Kartal Eğitim ve Araştırma hastanesi Tıp Dergisi, cilt:XV 1: 28-30, 2004  
16)             S. Vural, S. Çil, T.G. Çinçin, A.Erdemir, N.Süslü, F.Onuray. Kronik epigastrik ağrı ve dispepsi yakınması olan hastalarda malignite açısından endoskopik biyopsinin önemi. Kartal Eğitim ve Araştırma hastanesi Tıp Dergisi, cilt: XV:3 :14-17, 2004    
17)             C.Menteş, A. Erdemir, E.Tuncay, C. Gezen, F.Onuray, S.Vural. Yıllar bazında travmatik dalak patolojilerindeki tedavi yaklaşımlarımız. Kartal Eğitim ve Araştırma hastanesi Tıp Dergisi, cilt: XV:1-4, 2004  
18)             C.Menteş, T.G. Çinçin, A.Erdemir, N.Süslü, E.Olcay. El bileği düzeyindeki arteriovenöz fistüllerde uç-yan uygulanan anastamozlarda lokal hemodinamiği değiştirmeye yönelik bir teknik modifikasyon. Ulusal cerrahi dergisi vol:19, sayı:3, S:163-167, 2003     19)             S. Vural, T.G.Çinçin, G.Dalkılıç, C.Menteş, A.Erdemir, M.ÇAlıkapan. Kasık fıtığı onarımında mesh plug yöntemi. Ulusal cerrahi dergisi vol:19, sayı:2, S:111-114, 2003   20)             C.Menteş, A. Erdemir, T.G.Çinçin, G.Dalkılıç, E.Tuncay, S.Vural. Sekonder peritonitlerde metronidazol ile intraperitoneal lavajın komplikasyonlar üzerine olan etkisi. Kartal Eğitim ve Araştırma hastanesi Tıp Dergisi, cilt: XIV:1:8-10; 2003    
21)             G. Dalkılıç, A.Erdemir, N.Süslü, T.Erginel, E.Olcay. Importance of diagnostic peritoneal lavage in penetratings stab wounds of the abdomen. 5th European Congress of Trauma and Emergency Surgery free papers. Ulusal travma dergisi, vol:8, Sayı:4 Ekim 2002   22)             T. G. Çinçin, A Erdemir, C Menteş, N. Süslü, E. Tuncay. Akut karın tanısında periton-plasma laktik asit farkının önemi. Kartal Eğitim ve araştırma hastanesi tıp dergisi. 2006:17:6-12  
23)             S.Vural, A. Erdemir, G.Dalkılıç, F.C.Gezen, T.G.Ç,nçin, E.Olcay. Pionidal sinüs cerrahisinde primer parsiyel kapama konusundaki klinik tecrübelerimiz ve literatür ile karşılaştırma. Ulusal cerrahi dergisi vol:18, sayı:2, S:118-122, 2002  
24)             N.Kurt, M.Öncel, S.Gülmez, Y.E.Altıntaş, H.F.Küçük, A. Erdemir. Guatrlı hastalarda düşük TSH değerleriyle yapılan operasyonların sonuçlar. Ulusal cerrahi dergisi vol:18, sayı:5-6, S:261-265, 2002  
25)             F.C. Gezen, M.Öncel, G.Dalkılıç, A.Erdemir, E.Akgün, M.Aydınlı, N.Kurt, S.Vural, E.Olcay. Akut kolesistitli hastalarda preoperaif ultrasonografinin değerliliği. Kartal Eğitim ve Araştırma hastanesi Tıp Dergisi, cilt: XII:1-2-3 :56-58; 2001  
26)             N. Kurt, M.Öncel, E.Tuncay, F.C.Gezen, A.Erdemir, E.Olcay. Duodenal ülser perforasyonlu hastalarda primer rafi sonrası ülser tedavisi. Kartal Eğitim ve Araştırma hastanesi Tıp Dergisi, cilt: XI:3 :896-900, 2000   27)             T. Erginel, T.Salepçi, H.Acar, A. Erdemir, S. Keser, E. Olcay. Bir paraganglioma olgusu. South Clin Ist Euras. 2002; 13(2): 115-117    

Ulusal Bilimsel Sunumlar

1)                 A Erdemir, K Raşa. Malign ve büyük adrenal kitlelerde Robotik cerrahi(OP). 22. Ulusal Cerrahi Kongresi 17. Cerrahi Hemşireliği kongresi, 23-27 Mart 2022, Antalya 2)                 Ayhan Erdemir, Hüseyin Kemal Raşa. Meme kanserlerinde neoadjuvan tedavi sonrası pCR hastaların değerlendirilmesi. 16. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 16-18 Eylül 2022 Kıbrıs 3)                 K Raşa, A Erdemir. Obezitenin tek port ile gerçekleştirilen robotik kolesistektomi ameliyatlarının sonuçları üzerine etkisi. 6. Gastroenteroloji günleri, 30 eylül-2 ekim 2022 Sapanca. 4)                 A. Erdemir, F Ağalar, M. Çakmakçı, S Ramadan, H Baloğlu. Mekanik intestinal obstruksiyona neden olan Farmakobezoar. Kolon ve Rektum Cerrahisi Hastalıkları Dergisi. P96, S:97, 2013 5)                 A. Erdemir, F Ağalar, Ö. Aydıner, M. Çakmakçı, S. Ramadan, H Baloğlu. Kemoterapiye bağlı intestinal perforasyonlar. Kolon ve Rektum Cerrahisi Hastalıkları Dergisi. P105, S:157, 2013 6)                 Ö. Aydıner, S Ramadan, A. Erdemir, K. Raşa, M. Çakmakçı. Ender bir olgu: Memenin primer lenfoması. P0742, 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, 6-14 Kasım 2013, Antalya 7)                 T. Tansuğ, A. Çakmak, K. Raşa, A. Erdemir, F. Ağalar, M. Çakmakçı. Robotik Sleve Gastrektomi. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi,23-27 Mayıs 2012, İzmir 8)                 Ö. Aydıner, K.Karaman, A.Keskin Akça, S. Ramadan, Ö.Yapıcıer, M Sezer, A. Erdemir, A. Çakmak, K.Berberoğlu. Multipl karın içi abse ile prezente olan Karaciğer primer nöroendokrin tümörü: olgu sunumu. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi 28 ekim-2 Kasım 2011, Antalya 9)                 A. Erdemir, K.Raşa, Ö. Aydıner. Laparoskopik apendektomi deneyimlerimiz. Endoskopik laparoskopik Cerrahi dergisi, 10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 27-30 Nisan 2011, 18:1 10)             A. Erdemir, A. Çakmak. Bevacizumab’a bağlı Peptik ülser perforasyonunda laparoskopik onarım. Endoskopik laparoskopik Cerrahi dergisi, 10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 27-30 Nisan 2011, 18:1 11)             A. Erdemir, K. Raşa, E Sönmez Duman. Laparoskopik kist hidatik ameliyatı sonrası görülen akut akciğer hasarı. Endoskopik laparoskopik Cerrahi dergisi, 10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 27-30 Nisan 2011, 18:1 12)             A. Erdemir, A.Çakmak, Ö, Yapıcıer. İnce barsak GİST’ün laparoskopik rezeksiyonu. Endoskopik laparoskopik Cerrahi dergisi, 10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 27-30 Nisan 2011, 18:1 13)             Ö. Aydıner, T.H. Doğan, K.Karaman, O.Karadeniz, A. M. Dökdök, A.Erdemir, K.Raşa. Perkutan yolla meme absesi drenajı. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, 4-9 Kasım 2009, Antalya 14)             A. Erdemir, S.Kihtir, H.Bilgel, O.Karadeniz, S.Ramadan, Ö.apıcıer. İzole apendisial endometriozis olgusu. III. Çukurova Kolo-Proktoloji Stoma-Terapi sempozyumu, 12-14 Nisan 2007, Adana 15)             A. Erdemir, S.Kihtir, H.Bilgel, Ö.Aydıner, A.Bozbaş. Periçekal internal herni (Olgu sunumu). III. Çukurova Kolo-Proktoloji Stoma-Terapi sempozyumu, 12-14 Nisan 2007, Adana 16)             A. Kebudi, A.Erdemir, G.Yetkin, M.Uludağ, İ.Akgün, A.İşgör. Aberan meme dokusundan kaynaklanan meme kanseri. VIII.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. 21-24 eylül 2005, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, İstanbul 17)             A. Erdemir, A.Kebudi, U Severge. Memede kitle şikayeti ile polikliniğimize müracaat eden hastalarımız. VIII.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. 21-24 eylül 2005, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, İstanbul 18)             A. Kebudi, A.Erdemir, G. Yetkin, M.Uludağ, İ.Akgün, U.Severge. Meme lezyonlarında telle işaretleme ile eksizyon olgularımız. VIII.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. 21-24 eylül 2005, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, İstanbul 19)             A. Erdemir, L.Çelik, S.Ünalmışer. Karşı taraf cilt metastazlı meme kanseri. VIII.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. 21-24 eylül 2005, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, İstanbul 20)             A. Erdemir, A.Kebudi, M.Uludağ, B.Çitgez, Ş.Şahin, Ö.Aydıner, U.Severge. V.Ulusal Travma ve acil cerrahi kongresi. S267 16-20 Kasım 2005, Antalya 21)             A. Kebudi, A.Erdemir, M.Uludağ, B.Çitgez, Ö.Aydıner, U.Severge. Laparoskopik kolesistektomi sonrası görülen pankreas psödokisti. V.Ulusal Travma ve acil cerrahi kongresi. S356 16-20 Kasım 2005, Antalya 22)             A. Erdemir, A.Kebudi, M.Uludağ, B.Çitgez, L.Çelik, E.Sğatlı, U.Severge. Spontan rektus hematomları.  V.Ulusal Travma ve acil cerrahi kongresi. S266 16-20 Kasım 2005, Antalya 23)             A. Erdemir, A.Kebudi, M.Uludağ, B.Çitgez, Ö.Aydıner, Ş.Yıldırım, M.S.Kapaklı. Mekainik inteatinal obstruksiyona yol açan ender bir olgu: Mezenterik pannikülit. V.Ulusal Travma ve acil cerrahi kongresi. S265 16-20 Kasım 2005, Antalya 24)             Kebudi A, Erdemir A, Uludağ M, Çitgez B, Aydıner Ö, Severge U : Laparoskopik kolesistektomi sonrası görülen pankreas psödokisti. 5. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi Özet Kitabı, 16-20 Kasım 2005. 25)             A. Erdemir, B.Tümerdem, Ö.Aydıner, S.Ünalmışer, A.Kebudi. Batın duvarında heterotopik ossifikasyon. V.Ulusal Travma ve acil cerrahi kongresi. S112 16-20 Kasım 2005, Antalya 26)             A. Erdemir, T.Çinçin, A.Kebudi. Akut batın tanısında laktik asitin önemi. V.Ulusal Travma ve acil cerrahi kongresi. S90 16-20 Kasım 2005, Antalya 27)             S. Vural, F.C.Gezen, A.Erdemir, S.Alkan, E.Tuncay, G.Dalkılıç, E. Baştürk, Alıcı, H Uzun, N.Kurt. Kalbe penetre yaralanmalar. V.Ulusal Travma ve acil cerrahi kongresi. S153 16-20 Kasım 2005, Antalya 28)             F.C. Gezen, S.Vural, C.Menteş, T.Akın, A.Erdemir, F Onuray, N.Süslü, L.LAptanoğlu, N.Kurt. Travma etyolojileri ve diafragma yaralanmalarının sınıflandırılması. V.Ulusal Travma ve acil cerrahi kongresi. 16-20 Kasım 2005, Antalya 29)             C.Gezen, S. Vural, F. Onuray, C.Menteş, E.Tuncay, A Erdemir. Eksitus ile sonlanan izole rektum yaralanması: Bir olgu sunumu. Çukurova Kolo-Proktoloji Stoma-Terapi sempozyumu. P-12, 14-16 nisan 2005, Adana 30)             C.Gezen, A. Erdemir, S.Vural, E. Tuncay, C.Menteş, E: Baştürk.. Kolon kesici-Delici alet yaralanmaları olgularımız. Çukurova Kolo-Proktoloji Stoma-Terapi sempozyumu. P-20, 14-16 nisan 2005, Adana 31)             C.Gezen, A. Erdemir, S.Vural, C.Menteş, G.Dalkılıç, T.Akın. Kolon yaralanmalı olgularımız. Çukurova Kolo-Proktoloji Stoma-Terapi sempozyumu. P-19, 14-16 nisan 2005, Adana 32)             C.Gezen, A. Erdemir, S. Vural, N. Süslü, T. Akın, H. Acar. Mekanik intestinal obstruksiyon ile başvuran kolon kanserli olgularımız. Çukurova Kolo-Proktoloji Stoma-Terapi sempozyumu. P-18, 14-16 Nisan 2005, Adana 33)             C.Gezen, S. Vural, A. Erdemir, F. Onuray, T.Erginel, A.Alıcı. Kolon kanserli olgularımız. Çukurova Kolo-Proktoloji Stoma-Terapi sempozyumu. P-17, 14-16 nisan 2005, Adana 34)             A. Erdemir, C.Gezen, F.Onuray, S. Vural. Pilonidal sinüs cerrahisinde primer parsiyel kapama konusndaki klinik tecrübelerimiz. Çukurova Kolo-Proktoloji Stoma-Terapi sempozyumu. P-4, 14-16 nisan 2005, Adana 35)             A. Erdemir, C.Gezen, S.Vural. Tıkanma sarılığında bakteriyel translokasyon üzerine metronidazolün etkirli (Deneysel çalışma). Çukurova Kolo-Proktoloji Stoma-Terapi sempozyumu. P-3, 14-16 nisan 2005, Adana 36)             A. Erdemir, C.Gezen, A Kebudi. Ikanma sarılığında barsak absorbsiyon kapasitesindeki değişiklikler. Çukurova Kolo-Proktoloji Stoma-Terapi sempozyumu. P-3, 14-16 nisan 2005, Adana 37)             C.Gezen, E. Tuncay, S.Vural, A.Erdemir, D. Yavuzer, E. Baştürk. Ardışık 100 kolonoskopi sonuçlarımız. Çukurova Kolo-Proktoloji Stoma-Terapi sempozyumu. P-16, 14-16 nisan 2005, Adana 38)             S. Vural, C.Gezen, F.Onuray, T.Erginel, A.Erdemir, E. Baştürk. Rektal yaralanmalı olgularımız. Çukurova Kolo-Proktoloji Stoma-Terapi sempozyumu. P-14, 14-16 nisan 2005, Adana 39)             C.Menteş, S. Vural, C. Gezen, T.Erginel, G.Dalkılıç, A. Erdemir. Sol kolon tümörlerine bağlı akut tıkanıklıklarda cerrahi yöntemin seçimi. Çukurova Kolo-Proktoloji Stoma-Terapi sempozyumu. P-25, 14-16 nisan 2005, Adana 40)             C.Menteş, C. Gezen, S. Vural, F. Onuray, H.Acar, A. Erdemir. Anorektal abseler. Çukurova Kolo-Proktoloji Stoma-Terapi sempozyumu. P-24, 14-16 nisan 2005, Adana 41)             C.Gezen, A. Erdemir, S. Vural, H. Acar, T Akın, E. BAştürk. Kolon ve ince barsak yaralanmalarının karşılaştırılması. Çukurova Kolo-Proktoloji Stoma-Terapi sempozyumu. P-22, 14-16 nisan 2005, Adana 42)             C.Gezen, A. Erdemir, S. Vural, F. Onuray, C. Menteş, A. Alıcı. Kolon ateşli silah ve kesci delici aletle yaralanmalarınının karşılaştırılması. Çukurova Kolo-Proktoloji Stoma-Terapi sempozyumu. P-21, 14-16 nisan 2005, Adana 43)             O. Aydıner, L.Çelik, S.Güney, A.Erdemir, S.Ünalmışer, C.Kalaycı, M.M.Atasoy, U.Severge. Safra yoluna açılan kist hidatik. 25. Ulusal Radyoloji kongresi, 27-31 ekim 2004, Antalya 44)             S. Vural, C.Gezen, B Tüzün, M. Karabulut, H.Yıldız, A. Erdemir. Mekain barsak tıkanıklığı nedenleri. Ulusal cerrahi kongresi. P-365, 26-30 Mayıs 2004, Antalya 45)             C.Gezen, S. Vural, M.Karabulut, H.Yıldız, A. Erdemir. Akut kolesistitli olgularda ultrasonografi tetkikinin etkinliği. Ulusal cerrahi kongresi. P-210, 26-30 Mayıs 2004, Antalya   46)             A. Erdemir, C.Menteş, N.A.Benzonana, D.Yavuzer, F.Onuray, S. Inalmışer. Sıçanlarda bakteriyel translokasyon üzerine diltiazemin etkisi. 2. Ulusal deneysel cerrahi kongresi, No:9, 20-21 Eylül 2003, Ankara 47)             G. Dalkılıç, A.Erdemir, N.Süslü, T.Erginel, E.Olcay. Importance of diagnostic peritoneal lavage in penetratings stab wounds of the abdomen. 5th European Congress of Trauma and Emergency Surgery free papers. Ulusal travma dergisi, vol:8, num:4 October 2002 48)             S. Vural, A. Erdemir, G. Dalkılıç ve ark. Retrorektal tümörler. Ulusal cerrahi kongresi TP 21, 15-19 mayıs 2002, Antalya 49)             S. Vural, T.G.Çinçin, G.Dalkılıç, T.Erginel, H.Acar, A. Erdemir, S. Çil. M.Karakoç, G. Kuzu, F.Onuray, E. Olcay. İnguinal herni onarımında msh plug metodu. Ulusal cerrahi kongresi TP 117, 15-19 mayıs 2002, Antalya 50)             N. Kurt, M.Öncel, S Gülmez, YE Altuntaş, HF Küçük, A. Erdemir. TSH düşük iken yapılan tiroidektomiler. 2. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi. P 5326-28 Ekim 2002 İstanbul.  51)             C.Gezen, H. Acar, TG Çinçin, G Kuzu, T Erginel, B Demirca, S Vural, M Karakoç, A. Erdemir, E Tuncay. Mekanik ikterlerde maignite insidansı. Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma hastanesi Tıp günleri” Onkoloji” 07-09 Kasım 2001 52)             T. Erginel, A. Erdemir, M Çalıkapan ve ark. Onkoloji servisinin kurulması ve kanser vakalarını artışı arasındaki ilişkinin incelenmesi.  Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma hastanesi Tıp günleri”Onkoloji” 07-09 Kasım 2001     Katılım belgeleri 1)           22. Ulusal Cerrahi Kongresi & 17. Ulusal Cerrahi Hemşireliği Kongresi. 23-27 Mart 2022, Pine Beach Belek Kongre Merkezi, Antalya 2)      22. Ulusal Cerrahi Kongresi & 17. Ulusal Cerrahi Hemşireliği Kongresi. TME Kursu 23-27 Mart 2022, Pine Beach Belek Kongre Merkezi, Antalya 3)      Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, Sonbahar Sempozyumu Kolorektal Kanser. 11-13 Kasım 2016 Osangazi Ünöversitesi Tıp Fakültesi Eskişehir 4)      Cerrahi onkoloji derneği, Sitoredüktif Cerrahi &Hipek Kursu. 20-21 kasım 2014, Ankara 5)           Cerrahpaşa Cerrahi Toplantıları: Minimal İnvaziv Kolorektal Kanser Cerrahisi. 6-7 Aralık 2014, İstanbul 6)           XIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi. 15-19 Mayıs 2013, Antalya 7)           18. Ulusal Cerrahi Kongresi,23-27 Mayıs 2012, İzmir 8)           Temel Yaşam Desteği Eğitimi Sertifikası, Anadolu Sağlık Merkezi, Kocaeli, 2012 9)           1. Ulusal Robotik Cerrahi Kongresi, 10-12 Mart 2011, İstanbul 10)       10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 27-30 Nisan 2011, İstanbul 11)       10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Laparoskopik Kolorektal cerrahi kursu, 27-30 Nisan 2011, İstanbul 12)       Bakırköy Tıp Günleri “Yeni teknik ve teknolojiler”, 23-24 Nisan 2010, Titanic Port Hotel, Bakırköy, İstanbul 13)       Hernia İstanbul 2010, October 6-9, 2010, İstanbul 14)       NOTES Tek delik laparoskopik cerrahi sempozyum, 19-20 Şubat 2010, Amerikan hastanesi, İstabul 15)  Bakırköy Tıp Günleri “Yeni teknik ve teknolojiler”, 23-24 Nisan 2010, İstanbul 16)       Cerrahpaşa cerrahi toplantıları “Tek delikten /Nonskar laparoskopik cerrahi, SILS” 15-16 Mayıs 2010, İstanbul 17)       1. Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi 30 Nisan-3 Mayıs 2009, Girne-KKTC 18)       III. Çukurova Kolo-Proktoloji Stoma-Terapi Sempozyumu, 12-14 Nisan 2007 Adana 19)       Amerikan Cerahlar Koleji Türkiye Bölümü Toplantısı, 2-3 Haziran 2007, İstanbul 20)       V. Ulusal Travma ve acil cerrahi kongresi, 16-20 Kasım 2005, Antalya 21)       VIII Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 21-24 Eylül 2005 İstanbul 22)       American Collage of Surgeons Division of Education Continıing Medical Eduation Certificate, september 17-18,2005, İstanbul 23)       Amerikan Cerrahlar Koleji, Türkiye bölümü toplantısı, 17-18 Eylül 2005, İstanbul 24)       Çukurova Kolo-Proktoloji Stoma-Terapi sempozyumu, 14-16 Nisan 2005, Adana 25)       Bursa Cerrahi Derneği Bölgesel Toplantısı “Tiroid ve Paratiroid Cerrahisi”, 26 Mayıs 2005, Bursa 26)       Akciğer, Meme, GAstrointestinal sistem kanserlerinde konsensusu toplantıları, 09-11 mart 2006, İstanbul 27)       ASM-Johns Hopkins Konferansları,12 Mayıs 2006, İstanbul 28)       V. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi kongresi, 16-20 kasım 2005, Antalya 29)       Acıbadem-Harvard Tıp Günleri, 30-31 Mart 2005, İstanbul 30)       2. Uusal Deneysel Cerrahi Kongresi, 20-21 Eylül 2003, Ankara 31)       4. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 1 Ekim 2002, İstanbul 32)       5th Europan Congress of Trauma and Emergency Surgery, october 01-05,2002 İstanbul 33)       Ulusal Cerrahi Kongresi, 15-19 Mayıs 2002, Antalya 34)       5. Ulusal Endoskopik-Laparoskopilk cerrahi kongresi, 22-25 Nisan 2002, İstanbul 35)       Kolon, Rektum ve Anüs hastalıkları  kursu, 11-12 Ekim 2002, İstanbul 36)       3. Gastrointestinal Endosonogafi ve Endoskopi kursu, 10 HArian 2002, ;stanbul 37)       14. Türk-Alman Gastroneteroloj ve Hepatoloji kongresi, 11 Haziran 2002, İstanbul 38)       İÜ Cerrahpaşa Tı Fakültesi, Sürekli tıp eğitimi etkinlikleri, Cilt hastalıkları ve yara bakımı sempozyumu, 18-19 ekim 2001, İstanbul 39)       II. Travma ve Acil cerrahi Mezuniyet sonrası eğitim kursu, 13-14 Nisan 2001, İstanbul 40)       1. Ulusal Tiroid Cerrahisi kongresi, 6-9 ekim 1999, İstanbul      

Doktor Yazıları

Kurs Katılımları

1)  da Vinci Low Anterior Resection Master Class program, March 16-17, 2015, İstanbul
2)  Sitoreduktif cerrahi&Hipek kursu, Cerrahi onkoloji derneği, 20-21 Kasım 2014, Ankara
3)  Acıbadem Üniversitesi, da Vinci Robotik cerrahi eğitim proğramı sertifikası, 31.03-01.04.2014, İstanbul
4) Intuitive Surgical,da Vinci Surgical System Online Training Module, Online Certificate, 19.03.2014
5) Türk Cerrahi Yeterlilik Belgesi Resertifikasyon, 2013
6) Türk Cerrahi Yeterlilik Belgesi, 2003
7) Cerrahi grişimlerde Gama probe uygulamaları kursu, Denizli, 9 Nisan 2005
8)  VIII Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Meme Cerrahisi Kursu, 21-24 Eylül 2005, İstanbul
9) TC İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, uygulamalı deney hayvanları kursu, 27 mayıs 2005, İstanbul

Randevu almak artık daha da kolay!

Apple Store ve Google Play Store’dan indireceğiniz Anadolu Sağlık Online Servisler uygulamasıyla işlemlerinizi çok daha hızlı yapabileceksiniz.

Uygulamamızı şimdi indirirseniz anında dilediğiniz doktordan online randevu alabilir, test ve görüntüleme sonuçlarınıza kolayca ulaşabilir ve geçmiş doktor ziyaretlerinizi görüntüleyebilirsiniz.

app store
google play

Öncelikle Anadolu Sağlık Merkezi olarak birinci önceliğimizin hasta/hasta yakınlarımızın ve çalışanlarımızın sağlığı olduğunu belirtmek isteriz. Bu doğrultuda, dünyadan sonra Türkiye’de de Coronavirus (COVID–19) vakası görülmesinin ardından hastalarımızı ve refakatçilerimizi korumak ve güvenliklerini en üst seviyede tutmak amacıyla hastane yönetiminin aldığı önlemler çerçevesinde hasta ziyaretlerine bir süreliğine izin verilmeyeceğini paylaşmak isteriz.

Hastanemizde yatan hastalarımıza yalnızca bir refakatçinin eşlik etmesini önemle rica ederiz.

Anlayışınız için teşekkür ederiz.