Polip Nedir? Polip Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Polip vücuttaki bir organın üzerinde veya içinde oluşan küçük şişlik gibi büyümelerdir. Bu anormal büyümeler çoğunlukla zararsızdırlar ancak bazı türleri zaman içerisinde kansere dönüşebilir. Polipler vücut içindi farklı dokuların hücrelerinden oluşabilir. Çoğunlukla saplı veya saplı olmayan, çıkıntı şeklinde görülürler. Poliplerin tedavisinde, doktorlar polipin tipine, boyutuna ve konumuna bağlı olarak farklı tedavi yöntemleri kullanabilirler. Örneğin, küçük ve iyi huylu polipler genellikle cerrahi müdahale gerektirmeden endoskopik yöntemlerle çıkarılabilir. Sindirim sistemi polipleri için kolonoskopi veya endoskopik polipektomi gibi prosedürler sıkça kullanılır. Ancak, kanser riski taşıyan veya semptomlara neden olan polipler daha agresif tedavi gerektirebilir. Bu durumda, cerrahi müdahale, radyasyon tedavisi veya kemoterapi gibi yöntemler tercih edilebilir.

Polip Nedir?

Polipler bir tür anormal hücre kütlesidir. Polipler kişilerde yaygın olarak görülebilir ve çoğu polipler vücuda herhangi bir zarar vermez. Ancak bazı polip türleri zamanında teşhis, tedavi ve takibi yapılmadığında kansere dönüşebilir. Anormal hücre büyümeleri vücut sisteminde çoğunlukla burun boşluğu, rahim, kolon veya rektum gibi iç organlarda oluşabilir. Genellikle bu durum kişilerde herhangi bir belirgin semptoma neden olmaz. Tespiti çoğunlukla başka bir rahatsızlığın teşhis ve tedavisinde veya rastlantısal olarak tarama testleri sırasında tespit edilirler. Ancak bazı polipler, özellikle büyüdüklerinde veya kanadıklarında, hastalarda belirgin semptomlara neden olabilir. 

Polip Belirtileri Nelerdir?

Polipler her zaman semptomlara neden olmaz. Belirtiler polipin türüne ve vücudunuzun neresinde olduğuna bağlıdır. Polip belirtileri: 

 • Dışkıda değişiklikler: Polipler bağırsak hareketlerinde değişikliklere yol açabilir. Bazı insanlar kabızlık yaşarken, diğerleri ise ishal sorunu yaşayabilir. Kolorektal polipler kolonunun veya rektumun dokusunda büyür. Adenomatöz polipler (adenomlar) bağırsak kanserine dönüşebilir. Hiperplastik polipler genellikle kanserli hale gelmez. Hamartomatöz polipler bazen genetik rahatsızlığı olan kişilerde gelişir. 
 • Karın ağrısı veya şişlik: Büyük polipler, bağırsaklarda tıkanıklığa veya baskıya neden olarak karın ağrısına, kramplara veya şişkinliğe yol açabilir 
 • Âdet kanamalarında anormallikler: Rahim polipleri, âdet kanamalarında düzensizliklere veya ara kanamalara yol açabilir. 
 • Burun tıkanıklığı ve akıntısı: Burun polipleri, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, baş ağrısı ve koku duyusunda azalmaya neden olabilir. 
 • İşitme kaybı ve kulak akıntısı: Kulak kanalı polipleri kulak kanalında büyür. İşitme kaybına ve kötü kokulu kulak akıntısına neden olabilen kolesteatomun olduğunu gösterebilir. 
 • Rektal kanama: Sindirim sistemi polipleri genellikle dışkıda kanamaya veya rektal kanamaya neden olabilir. 

Polip Nedenleri Nelerdir?

Polipler, anormal hücre büyümeleridir ve çoğunlukla belirgin bir nedeni yoktur. Ancak polip oluşumuna etki eden bazı risk faktörleri olabilir. Genetik değişiklikler veya genetik özelliklerin neden olduğu ailesel sendrom öyküsü varsa, belirli polip türlerinin görülme riski artabilir. Risk faktörleri şunları içerebilir: 

 • Genetik faktörler: Genetik mutasyonlar poliplerin oluşumunda önemli bir faktördür. Genetik faktörlerde hücrelerin kendilerini çoğaltmak için kullandıkları genetik kodda hatalar meydana gelir. Kodları değiştiğinde hücreler büyürler ve farklı davranırlar. Aile geçmişinde hastalık görülmüşse kolon poliplerinin meydana gelme riski artabilir. 
 • Çevresel etkiler: Çevresel risk faktörleri, polip oluşumuna etki edebilir. Yüksek yağlı ve düşük lifli bir beslenme alışkanlığı, polip oluşumunu artırabilir. Ayrıca, zararlı maddeler ve obezite polip oluşumuna etki edebilir. 
 • İltihaplanma: Kronik iltihaplanma veya bağırsaklarda sürekli irritasyon, polip oluşumunu zemin hazırlayabilir. Ülseratif kolit veya Crohn hastalığı gibi inflamatuar bağırsak hastalıkları, polip oluşumunu artırabilir. 
 • Yaş faktörü: Yaş ilerledikçe poliplerin meydana gelme riski artabilir. Özellikle 50 yaş üzerindeki kişilerde polip görülme sıklığı daha yaygın olabilir. 

Polip Türleri Nelerdir?

Poliplerin şekli, boyutu, türü, sayısı ve yeri farklılık gösterir. Poliplerin çoğu mantar şeklindedir ve onları bağırsağın normal mukozal astarına bağlayan kısa bir sapa sahip olan yapılardır. Çoğu polipin boyutu bir santimetreden küçüktür. Bazılarının sapı yoktur. Polip türlerinden bazıları şunlardır: 

 • Adenom: Adenomlar kanserli olmayan tümörlerdir. Ancak kanser riski taşırlar. Adrenal, paratiroid veya hipofiz bezleri boyunca büyüyebilirler. Adenomunuz küçükse doktor bekle ve gör yaklaşımını kullanabilir. Daha ciddi vakalarda adenomu çıkarmak için ameliyata tercih edilebilir. Adenomlar, çoğunlukla sindirim sistemi polipleri olarak görülür ve genellikle kolon veya rektumda bulunur. 
 • Hiperplastik: Hiperplastik polipler genellikle kolonun düz yüzeyinde bulunur. Hiperplastik polipler en sık görülen tırtıklı polip türüdür, Hiperplastik polipler zararlı değildir. Hiperplastik polipler genellikle kolonun düz yüzeyinde bulunur ve genellikle küçük ve zararsızdır. Ancak, bazı durumlarda büyüyebilir ve kanser riskini artırabilir. 
 • Sesil: Sesil polip, içi boş organların mukozasında (doku astarı) büyüyen anormal bir doku parçasıdır. Sesil polip büyümeleri düz veya kubbe şeklindedir ve hareketsizdir. Sesil polipler mesanede, midede veya rahimde büyüyebiirken, en sık kalın bağırsakta ortaya çıkarlar. Sesil kolon polipleri genellikle iyi huyludur (kanserli değildir), ancak kanser öncesi olabilirler veya kansere dönüşebilirler Sesil polipler, geniş bir taban üzerinde oturur ve kolayca kolon duvarına yayılabilirler. 
 • Hamartom: Hamartom polipler çevredeki dokuda bulunan aynı hücrelerden oluşan iyi huylu (kanserli olmayan) bir kitledir. Çoğu hamartom semptomlara neden olmaz ve ciddi değildir. Hamartom semptomlara neden olacak kadar büyümüşse ameliyat gerekli olabilir. 
 • İnflamatuar polipler: Bu polip türü iltihaplanma sonucu oluşan doku büyümesidir. Diğer poliplerden farklı olarak, mukoza zarının anormal büyümesi sonucu değil, iltihaplanma hücrelerinin birikmesiyle oluşurlar. Genellikle iyi huylu olup kanserleşme riski oldukça düşüktür. 
 • Rahim polipleri: Rahim polipleri, rahim iç yüzeyinde oluşan ve genellikle âdet kanamalarında anormalliklere neden olan doku büyümeleridir. Bu tür polipler, endometrial hücrelerinden oluşur. 
 • Burun polipleri: Burun polipleri, burun boşluğunda oluşan şişliklerdir ve genellikle sinüs tıkanıklığı, burun tıkanıklığı ve baş ağrısı gibi semptomlara neden olabilirler. 

Polip Teşhisi Nasıl Konur?

Polipler genellikle belirti vermezler ve çoğu zaman rastlantısal olarak tespit edilirler. Ayrıca rutin tarama testlerinde de tespit edebilirler. Teşhis için öncelikle doktor tarafından hasta öyküsü alınır. Daha sonra doktor tarafından fizik muayene yapılır ve belirtiler ile tıbbi geçmiş incelenir. Doktor poliplerden şüpheleniyorsa etkilenen bölgeyi görmek için genellikle röntgen, ultrason veya BT taraması gibi görüntüleme testleri isteyebilir. Bu testler polipin varlığını ve boyutunu doğrulamaya yardımcı olabilir. Polip teşhisinde kullanılan testler şunları içerebilir: 

 • Endoskopi: Sindirim sistemi poliplerinde doktorlar çoğunlukla kolonoskopi veya sigmoidoskopi gibi endoskopik yöntemleri tercih edebilirler. Bu prosedürlerde, ince ve esnek bir tüp (endoskop) bağırsak içine sokulur ve içerideki görüntü bir ekranda görüntülenerek polip teşhisi yapılır. 
 • Görüntüleme testleri: Bilgisayarlı tomografi (BT) taraması veya manyetik rezonans görüntüleme (MRG) gibi görüntüleme testleri, vücudun içindeki polipleri ve diğer anormallikleri görsel olarak tespit etmek için kullanılabilir. 
 • Radyolojik inceleme: Bazı polipler, özellikle burun polipleri, radyografiler veya bilgisayarlı tomografi (BT) taramaları ile tespit edilebilir. 
 • Biyopsi: Bazı durumlarda doktorlar poliplerin kanserli olup olmadığını öğrenmek için biyopsi yapmak isteyebilir. Endoskopi sırasında veya cerrahi müdahale ile alınan doku örnekleri, mikroskop altında incelenerek poliplerin tipi ve doğası hakkında kesin bir tanı konulabilir. 
 • Jinekolojik muayene: Rahim polipleri, jinekolojik muayene sırasında rahim içi dokuların incelenmesi ile teşhis edilebilir. 

Poliplerin Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Poliplerin tedavi yöntemi polip türü, polipin kanserli olup olmadığı, poliplerin sayısı ve büyüklüğüne göre uzman doktorlar tarafından planlanır. Polipler zararlı olma ihtimalleri düşük olduğundan doktorlar tarafından takip ve kontrol edilirler. Ancak bazı durumlarda olası kanser gelişimine karşı bir önlem olarak cerrahi müdahale gerekebilir. Poliplerin tedavi yönteminden bazıları şunlardır: 

 • Endoskopik polipektomi: Sindirim sistemi polipleri genellikle endoskopik polipektomi adı verilen bir prosedürle çıkarılabilir. Bu yöntem, küçük ve tekli poliplerin çıkarılmasında tercih edilebilir. 
 • Cerrahi müdahale: Büyük, çoklu veya kanser riski taşıyan polipler genellikle cerrahi olarak çıkarılır. Cerrahi müdahale açık cerrahi veya laparoskopik cerrahi yöntemleriyle yapılabilir. 

Ayrıca bazı durumlarda yüksek frekanslı elektrik akımı, lazer tedavisi ve burun polipleri için kortikosteroid spreyler gibi ilaç tedavileri poliplerin yok edilmesi veya küçültülmesi için kullanılabilir. 

Sık Sorulan Sorular

Polip Kanserli Çıkarsa Ne Olur? 

Eğer bir polip kanserli çıkarsa hastanın tedavi sürecinde kanserle mücadele edilmesi gerekebilir. Tedavi genellikle cerrahi müdahale, radyoterapi ve kemoterapi gibi agresif yöntemleri içerebilir. 

Polip Zararlı mı? 

Polipler çoğunlukla zararsızdırlar ancak bazı durumlarda potansiyel olarak ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle poliplerin takip ve kontrolü önemlidir. 

Polipler genellikle iyi huylu anormal hücre büyümeleridir, ancak bazı durumlarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabilirler. Bu nedenle polip belirtileri bulunan veya polip teşhisi konulan kişilerin donanımlı hastanelerde düzenli sağlık kontrolleri yaptırmaları önemlidir. 

Sağlık Merkezi
Anadolu Sağlık Merkezi

Genel Cerrahi

Genel Cerrahi

Bölüm Doktorları

Tıbbi Birimi İncele
Gebze

Genel Cerrahi

Prof. Dr. Ali Uğur Emre

Ataşehir

Genel Cerrahi

Prof. Dr. Cengiz Erenoğlu

Gebze

Genel Cerrahi

Prof. Dr. Sedat Karademir

Gebze

Genel Cerrahi

Prof. Dr. Vafi Atalay

Gebze

Genel Cerrahi

Doç. Dr. Abdulcabbar Kartal

Gebze

Genel Cerrahi

Doç. Dr. Ayhan Erdemir

Gebze

Genel Cerrahi

Op. Dr. Kemal Raşa

Gebze

Genel Cerrahi

Op. Dr. Ömer Faruk Inanç

Gebze

Genel Cerrahi

Prof. Dr. Ali Uğur Emre

Ataşehir

Genel Cerrahi

Prof. Dr. Cengiz Erenoğlu

Gebze

Genel Cerrahi

Prof. Dr. Sedat Karademir

Gebze

Genel Cerrahi

Prof. Dr. Vafi Atalay

Gebze

Genel Cerrahi

Doç. Dr. Abdulcabbar Kartal

Gebze

Genel Cerrahi

Doç. Dr. Ayhan Erdemir

Gebze

Genel Cerrahi

Op. Dr. Kemal Raşa

Gebze

Genel Cerrahi

Op. Dr. Ömer Faruk Inanç

Tümünü göster

Önerilen Sağlık Yazıları

Karaciğerin en yakın dostları: Greyfurt ve limon

Karaciğerin en yakın dostları: Greyfurt ve limon

Koltuk altındaki her kitle kanser midir?

Koltuk altındaki her kitle kanser midir?

Meme Cerrahisi nedir?

Meme Cerrahisi nedir?

Obezite Cerrahisi nedir?

Obezite Cerrahisi nedir?

Onkolojik Cerrahi nedir?

Onkolojik Cerrahi nedir?

Göbek fıtığı neden olur, nasıl tedavi edilir

Göbek fıtığı neden olur, nasıl tedavi edilir

Hemoroid (Basur) Nedir? Belirtileri ve Tedavisi

Hemoroid (Basur) Nedir? Belirtileri ve Tedavisi

Kasık Fıtığı Belirtileri ve Kasık Fıtığı Ameliyatı

Kasık Fıtığı Belirtileri ve Kasık Fıtığı Ameliyatı

Kıl Dönmesi ve Tedavisi

Kıl Dönmesi ve Tedavisi

Obezite Cerrahisi: Nedir, Hangi Hastalıklara Bakar, Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Obezite Cerrahisi: Nedir, Hangi Hastalıklara Bakar, Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Yutulabilir Mide Balonu Nedir? Nasıl Yapılır?

Yutulabilir Mide Balonu Nedir? Nasıl Yapılır?

Kolon kanseri ameliyatlarında tüp ileostomi yöntemi

Kolon kanseri ameliyatlarında tüp ileostomi yöntemi

Minimal İnvaziv Cerrahi nedir?

Minimal İnvaziv Cerrahi nedir?

Meme kanserinde tarama yöntemleri

Meme kanserinde tarama yöntemleri

Meme iltihabı dendi, 4. evre meme kanseri çıktı

Meme iltihabı dendi, 4. evre meme kanseri çıktı

Meme kanserinde yanlış bilinenler ve işin doğrusu…

Meme kanserinde yanlış bilinenler ve işin doğrusu…

Meme kanseri ile yaşamanın kuralları

Meme kanseri ile yaşamanın kuralları

Yağ Bezesi: Belirtisi, Nedenleri, Tedavisi

Yağ Bezesi: Belirtisi, Nedenleri, Tedavisi

Basur (Hemoroid) Ameliyatı ve Ameliyat Sonrası Yaşam

Basur (Hemoroid) Ameliyatı ve Ameliyat Sonrası Yaşam

Meme Kanseri Belirtileri, Teşhisi ve Tedavi Yöntemleri

Meme Kanseri Belirtileri, Teşhisi ve Tedavi Yöntemleri

Tiroid Kanseri Nedir? Tiroid Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Tiroid Kanseri Nedir? Tiroid Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Basur Nedir? Basur Neden Olur? Basura Ne İyi Gelir?

Basur Nedir? Basur Neden Olur? Basura Ne İyi Gelir?

Tümünü göster