Tıbbi Bölümler Doktorlar
Hemen Arayın

Uzmanlık

  • Laparoskopik ve endoskopik obezite tedavileri (mide botoksu)
  • Mide balon ve sleeve gastrektomi uygulamaları
  • Endoskopik uygulamalar (gastroskopi kolonoskopi)
  • Tiroid ve meme hastalıkları
  • GİS cerrahisi
  • Anorektal bölge cerrahisi (lazer hemoroid ablasyonu lazer fistül uygulamaları anal bölge botulinum toksin uygulamaları)
  • İnguinal ve abdominal herniler

Yabancı Dil

  • İngilizce

Biyografi

Prof. Dr. Cengiz Erenoğlı, Gülhane Askeri Tıp Fakültesi’nden 1989 yılında mezun olduktan sonra 1992 – 1996 yılları arasında Genel Cerrahi uzmanlık eğitimini GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi’nde tamamlamıştır.
1996 -1998 yılları arasında GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi’nde genel cerrahi uzmanı olarak çalışmıştır.
1999 yılında European Institute of Telesurgery’de Laparoskopik Cerrahi Kursu’na katılmıştır.
2000 –2001 yılları arasında Virginia Üniversitesi’nde Laparoskopik Araştırma Görevlisi (Laparoscopic Research Fellow) olarak çalışmıştır.
1998-2004 yılları arasında GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi’nde yardımcı doçent unvanını almıştır.
2004 -2009 yılları arasında Adana Askeri Hastanesi’nde Başhekim Yardımcılığı, 2009- 2013 yılları arasında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyeliği yapmıştır.
2010 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde profesör unvanını almıştır.
2014-2015 yılları arasında Kolan International Hospital’da, 2015-2019 yıllarında Özel Dr. Sadık Ahmet Hastanesi Başhekim ve Genel Cerrahi Uzmanı olarak, 2019-2022 yılları arasında Özel Gebze Merkez ve Merkez Prime Hastanesi’nde çalışmıştır. Prof. Dr. Cengiz Erenoğlu aynı zamanda evli ve 2 çocuk babasıdır.

Eğitim

1979 – 1983 Kuleli Askeri Lisesi, İstanbul
1983 – 1989 Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Ankara 
1989 -1990 Mezuniyet Sonrası Eğitim GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi 
1992 -1996 Genel Cerrahi Uzmanlık Eğitimi, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İstanbul  1996 -1998 Genel Cerrahi Uzmanlığı, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İstanbul 
1999 Laparoskopik Cerrahi Kursu, IRCAD, Strasburg, Fransa   Laparoscopic Research Fellow, University of Virginia, Charlottesville, Virginia, USA (1 yıl) 
1998-2004 Genel Cerrahi Yardımcı Doçentliği, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi,İstanbul 
2000 - 2001 Laparoscopic fellow 
 2004 Doçent 
2004 -2009 Baştabip Yardımcılığı, Adana Askeri Hastanesi, Adana 
2009- 2013 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD Öğretim Üyesi  Ağustos
2010 Profesör Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 
 

Kurum Üyelikleri

European Association for Endoscopic Surgery (ISS/SIC) 
International Society of Surgery (E.A.E.S) 
Türk Cerrahi Derneği 
Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Derneği 
Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği 
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği 

Yayınlar

Seçilmiş Uluslararası Yayınlarım
1. S Oğuz, M., Kanter, M. Erboga, Erenoglu, C. “Protective Effecf of thymoquinone against cholestatic oxidative stres and hepatic damage after biliary obstruction in rats” J Mol Hist ;43(2):151-9. (2012).
2. Erenoglu, C., M. Kanter, B. Aksu, T. Sagıroglu, S. Ayvaz, C.Aktas ve M. Erboga, “Protective Effecf of Curcumin on Liver Damage Induced By Biliary Obstruction in Rats”, Balkan Medical Journal; 28: 352-357 (2011).
3. Oncul O, Erenoglu C, Top C, Küçükardali Y, Karabudak O, Kurt Y, Akin ML, Cavuslu S, Celenk T.Necrotizing fasciitis: A life-threatinig clinical disorder in uncontrolled type 2 diabetic patients. Diabetes Res Clin Pract. May;80(2):218-23 (2008).
4. Erenoğlu, C,, A. H. Uluutku, C. Top, M. L. Akın ve T. Çelenk, “ Might MRI Agents Cause or Worsen Acute Pancreatitis?” Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery Jan;13(1):78-9 (2007).
5. Mutlu H, Basekim CC, Silit E, Pekkafali Z, Erenoglu C, Kantarci M, Karsli AF, Kizilkaya E. Value of contrast-enhanced magnetic resonance cholangiography in patients undergoing laparoscopic cholecystectomy. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. Jun;15(3):133-6 (2005).
6. Demirbas, S, I. Ogun, T. Celenk, M.L. Akin, Erenoglu, C. ve M.Yıldız, “Early outcomes of laparoscopic procedures performed on military personnel with total rectal prolapse and follow-up”, Surg Laparosc Endosc Percutan Tech., 14, 194-200 (2004).
7. Demirbas, S., M. Yildiz, A.H. Uluutku, M. Kalemoglu, Y. Kurt, Erenoğlu, C, M.L. Akin ve T. Celenk, “Surgical treatment of ano-rectal gunshot injuries caused by low-velocity bullets”, Turkish Journal of Truma & Emergency Surgery, 10, 17-21 (2004).
8. Erenoglu, C,, A. Miller ve B. Schirmer, “Laparoscopic Toupet Versus Nissen Fundoplication for the Treatment of Gastroesophageal Reflux Disease”, International Surgery, 88, 219-225 (2003).
9. Erenoğlu C, Uluutku H, Emeksiz S, Akin ML, Foley E, Celenk T.Effect of hyperbaric oxygen on anastomoses created under the influence of 5-FU. Undersea Hyperb Med. Winter;30(4):321-6 (2003).
10. Akın, M. L., H. Uluutku, Erenoglu, C,, A. Karadag, B. M. Gulluoglu, B. Sakar ve T. Celenk, “Tamoxifen and Gallstone Formation in Postmenopausal Breast Cancer Patients: Retrospective Cohort Study”, World J. Surg., 27, 395–399 (2003).
11. Schirmer, B., Erenoglu, C ve A. Miller, “Flexible Endoscopy in the Management of Patients Undergoing Roux-en-Y Gastric Bypass”, Obesity Surgery,
12, 634-638 (2002). 12. Akın, M.L., H. Uluutku, Erenoglu, C,, E.N. Ilıcak, E. Elbuken, A. Erdemoglu ve T. Çelenk, “Hyperbaric Oxygen Ameliorates Bacterial Translocation in Rats with Mechanical Intestinal Obstruction”, Dis. Colon Rectum, 45, 967-972 (2002).
13. Akın, M. L., B. M. Gulluoglu, Erenoglu, C,, K. Dundar, K. Terzi, A. Erdemoglu ve T. Celenk, “Hyperbaric Oxygen Prevents Bacterial Translocation in Thermally Injured Rats”, J. Invest. Surg.,15, 303-310 (2002).
14. Akın, M. L., B. M. Gulluoglu, H. Uluutku, Erenoglu, C,, E. Elbuken, S. Yıldırım ve T. Celenk, “Hyperbaric Oxygen Improves Healing in Experimental Rat Colitis”, Undersea & Hyperbaric Medicine, 29, 279-285 (2002).
15. Erenoglu, C,, M. L. Akın, H. Kayaoğlu, T. Çelenk ve A. Batkın, “Is Helium Insufflation Superior to Carbon Dioxide Insufflation in Bacteremia and Bacterial Translocation with Peritonitis?”, J. Laparoendosc. Adv. Surg. Tech. A, 11, 69-72 (2001).
16. Akın, M.L., Erenoglu, C,, A. Dal, A. Erdemoglu, E. Elbuken ve A. Batkın, “Hyperbaric Oxygen Prevents Bacterial Translocation in Rats with Obstructive Jaundice”, Dig. Dis. Sci., 46, 1657-1662 (2001).
17. Erenoglu, C, M. L. Akın, H. Uluutku, L. Tezcan, S. Yıldırım ve A. Batkın, “Angiogenesis Predicts Poor Prognosis in Gastric Carcinoma”, Dig. Surg., 17, 581-586 (2000).
18. Akın, M.L., Erenoglu, C,, E. Uncu, C. Basekim ve A. Batkın, “Surgical Management of Hydatid Disease of the Liver: A Military Experience”, J. R. Army Med. Corps, 144, 139-143 (1998).

Seçilmiş Ulusal Yayınlarım
1. Erenoğlu, C., M.L. Akın, E. Filiz, S. Aydın, A. Batkın ve T. Çelenk, “Komplike Olmuş Kolorektal Kanserlerde Acil Cerrahi”, Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, 7, 103-106 (1997).

2. Erenoğlu, C., M.L. Akın, S. Aydın, E. Filiz ve A. Batkın, “Postoperatif Peritoneal Adezyon Profilaksisinde E Vitamini ve İnterferonun Etkileri (Deneysel Çalışma)” Çağdaş Cerrahi Dergisi, 11, 195-198 (1997).

3. Akın, M.L., Erenoğlu, C., ve A. Batkın, “Akut Pankreatit Patogenezinde Serbest Oksijen Radikallerinin Rolü ve E Vitamininin Olası Terapötik Etkisi”, Çağdaş Cerrahi Dergisi, 11, 132-136 (1997).

4. Akın, M.L., S. Aydın, Erenoğlu, C,, E. Filiz, A. Batkın ve T. Çelenk, “Pilonidal Sinüs Tedavisi: Konservatif Yöntemler mi, Radikal Cerrahi mi?”, Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, 7, 138-142 (1997).

5. Akın, M.L., Erenoğlu, C,, E. Filiz, A. Aslan ve A. Batkın, “Genç Erkeklerde Rektal Prolapsus ve Cerrahi Tedavisi”, Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, 7, 143-147 (1997).

6. Akın, M.L., Erenoğlu, C,, M. Karakaya, Ş. Yıldırım ve A. Batkın, “Ekstrahepatik Biliyer Obstrüksiyonda Somatostatinin Karaciğere Etkileri”, Çağdaş Cerrahi Dergisi, 11, 199-202 (1997).

7. Erenoğlu, C,, , M. L. Akın, K. Nuroğlu, Ş. Yıldırım ve A. Batkın, “Diabetes Mellitus Tedavisinde Langerhans Adacık Hücre Transplantasyonu”, Endokrinolojide Yönelişler Dergisi, 7, 46-49 (1998).

8. Akın, M. L., Erenoğlu, C,, E. Filiz, S. Aydın ve A. Batkın, “Strangülasyonlu Barsak Obstrüksiyonlarının Erken Tanısında Biyokimyasal Parametrelerin Önemi” (Deneysel Çalışma)” Klinik ve Deneysel Cerrahi, 6, 63-67 (1998).

9. Akın, M.L., Erenoğlu, C,, E. Filiz ve A. Batkın, “Laparoskopik Kolesistektomi Sırasında Oluşan İntraoperatif Minör Komplikasyonların Tedavisi”, Endoskopik Laparoskopik ve Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi, 5, 91-95 (1998).

10. Erenoğlu, C,, M.L. Akın, Ş. Yıldırım, A. Dal ve A. Batkın, “Primer Retroperitoneal Malign Tümörler”, Çağdaş Cerrahi Dergisi, 13, 80-82 (1999).

11. Çavuşoğlu, M., M.L. Akın, Erenoğlu, C,, Ç. Başekim, D. Demirel ve A. Batkın, “Meme Başı Akıntısı ve Mikrodoçektomi”, Meme Hastalıkları Dergisi, 6, 80-83 (1999).

12. Akın, M.L., Erenoğlu, C,, Y. Mercimek, Ş. Yıldırım, E. Filiz ve A. Batkın, “Meme Kanserinin Prognozunda Histopatolojik Faktörlerin Önemi”, Meme Hastalıkları Dergisi, 6, 128-135 (1999).

13. Erenoğlu, C,, , M.L. Akın, H. Uluutku, G. Erdoğan, Ş. Yıldırım ve A. Batkın, “Postoperatif İntraperitoneal Adezyonların Önlenmesinde Metilen Mavisi ve Karboksimetil Selüloz-Sodyum Hyaluronik Asit”, Ulusal Cerrahi Dergisi, 16, 156-161 (2000).

14. Akın, M.L., Erenoğlu, C,, H. Uluutku, A. Batkın ve T. Çelenk, “Mide Kanserinde Prognostik Faktörler: 86 Olgunun Analizi”, Klinik ve Deneysel Cerrahi, 8, 90-96 (2000).

15. Akın, M.L., Erenoğlu, C,, H. Uluutku, E. Yücel, D. Demirel ve A. Batkın, “Akut Apandisit Tanısında Biyokimyasal Parametreler”, Çağdaş Cerrahi Dergisi, 14, 115-118 (2000).

16. Akın, M.L., Erenoğlu, C,, T. Çolak, T. Çelenk ve A. Batkın, “Hemoroidal Hastalığın Tedavisinde Oral Flavonoid, Bant Ligasyonu ve Skleroterapinin Etkinlikleri”, Çağdaş Cerrahi Dergisi,
14, 96-101 (2000).

17. Güllüoğlu, B. M., M.L. Akın, A. Barlas, Erenoğlu, C,, A. Ö. Aktan ve A. Batkın, “Kolorektal Cerrahi Sonrası Rutin Nazogastrik Dekompresyon Gerekli mi? Prospektif Randomize Çalışma”, Ulusal Cerrahi Dergisi, 16, 245-253 (2000).

18. Akın, M.L., Erenoğlu, C,, H. Uluutku, A. Aslan, D. Demirel ve A. Batkın, “Abdominal Duvar Defektlerinin Primer ve Sentetik Greft ile Onarımı (Deneysel Çalışma)”, Çağdaş Cerrahi Dergisi, 15, 3-10 (2001).

19. Akın, M.L., B.M. Güllüoğlu, Erenoğlu, C,, A. Yıldırım, Ş. Yıldırım ve A. Batkın, “Kolorektal Kanserlerde Nüksü Belirlemede Umut Vadeden Bir Faktör: Anjiyogenez”, Çağdaş Cerrahi Dergisi, 15, 162-166 (2001).

20. Uluutku, H., M.L. Akın, Erenoğlu, C,, M. Yıldız, N. Urkaya ve T. Çelenk, “Kronik Anal Fissür Tedavisinde Nifedipin, Gliseril Trinitrat ve Botilinum Toksininin Etkinliğinin Değerlendirilmesi”, Ulusal Cerrahi Dergisi, 17, 343-350 (2001).

21. Yıldız, M., S. Demirbaş, M.L. Akın, A.H. Uluutku, Y. Kurt, G. Candemir, Erenoğlu, C, ve T. Çelenk, “Kolon Anastomozunda Siyanoakrilat Uygulaması: Deneysel Çalışma”, Çağdaş Cerrahi Dergisi; 16, 208-212 (2002).

22. Erenoğlu, C,, H. Uluutku, S. Demirbaş, M.L. Akın, Y. Kurt, M. Yıldız ve T. Çelenk, “Günübirlik Laparoskopik Kolesistektomi: İlk Deneyimlerimiz”, Endoskopik Laparoskopik ve Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi, 9,189-192 (2002).

23. Erenoğlu, C,, A.H. Uluutku, M.L. Akın, M. Kolay, S. Demirbaş, Y. Kurt, M. Yıldız ve T. Çelenk, “Kolon Anastomozlarına Enteral Ve Parenteral Beslenmenin Etkisi”, Çağdaş Cerrahi Dergisi, 17,13-18 (2003).

24. Erenoğlu, C,, O. Öncül, H. Uluutku, M.L. Akın, Ş. Çavuşlu ve T. Çelenk, “Fournier Gangreni: 5 Yıllık Klinik Deneyimimiz”, Çağdaş Cerrahi Dergisi, 17, 91-95 (2003).

25. Erenoğlu, C,, A. Öztürk, H. Uluutku, Y. Kurt, S. Demirbaş, L. Akın ve T. Çelenk, “70 Yaş ve Üzerindeki Hastalarda Uygulanan Laparoskopik Kolesistektomi Sonuçları”, Endoskopik Laparoskopik ve Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi, 10, 36-40 (2003).

26. Demirbas, S., Erenoğlu, C., V. Atay, Y. Kurt, A. Api, M. Yıldız ve T. Celenk, “Laparoskopik ve Laparoskopi Yardımlı Apendektomi Ameliyatlarının Erken Dönem Sonuçlarının Karşılaştırılması”, Endoskopik Laparoskopik ve Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi, 11, 70-75 (2004).

Doktor Yazıları

Randevu almak artık daha da kolay!

Apple Store ve Google Play Store’dan indireceğiniz Anadolu Sağlık Online Servisler uygulamasıyla işlemlerinizi çok daha hızlı yapabileceksiniz.

Uygulamamızı şimdi indirirseniz anında dilediğiniz doktordan online randevu alabilir, test ve görüntüleme sonuçlarınıza kolayca ulaşabilir ve geçmiş doktor ziyaretlerinizi görüntüleyebilirsiniz.

app store
google play

Öncelikle Anadolu Sağlık Merkezi olarak birinci önceliğimizin hasta/hasta yakınlarımızın ve çalışanlarımızın sağlığı olduğunu belirtmek isteriz. Bu doğrultuda, dünyadan sonra Türkiye’de de Coronavirus (COVID–19) vakası görülmesinin ardından hastalarımızı ve refakatçilerimizi korumak ve güvenliklerini en üst seviyede tutmak amacıyla hastane yönetiminin aldığı önlemler çerçevesinde hasta ziyaretlerine bir süreliğine izin verilmeyeceğini paylaşmak isteriz.

Hastanemizde yatan hastalarımıza yalnızca bir refakatçinin eşlik etmesini önemle rica ederiz.

Anlayışınız için teşekkür ederiz.