Erken Boşalma: Nedir, Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Cinsel işlev bozuklukları günümüzde sık görülen sağlık sorunlarının başında gelir.

Cinsel işlev bozuklukları günümüzde sık görülen sağlık sorunlarının başında gelir. Günümüzde yürütülen tıbbi çalışmalar sayesinde bu rahatsızlıkların neden geliştiğine dair daha net veriler elde edilmeye başlanmış ve tedavide oldukça ilerleme kaydedilmiştir. Çiftlerin cinsel yaşamlarını ciddi anlamda olumsuz etkileyen bu sorunlardan biri erken boşalma problemidir.

Erken Boşalma Nedir?

Boşalma veya ejakülasyon; erkeklerde cinsel hazzın en üst noktası olan orgazm esnasında penisten spermlerin bulunduğu meni sıvısının dışarı çıkması olayıdır. Erken boşalma veya prematür ejakülasyon ise cinsel birleşme sırasında erkeğin istenilenden önce orgazma ulaşarak boşalması durumudur. Bu ise çiftlerin cinsel birleşmede istedikleri düzeyde doyuma ulaşamamalarına ve cinsellikten soğumalarına neden olan önemli bir sağlık sorunu olarak kabul edilir.

Erken boşalma problemi toplumda oldukça yaygın görülen bir sorundur. Araştırmalara göre 18 ila 59 yaş aralığındaki her üç erkekten birinde, hayatının bir döneminde erken boşalma sorunu yaşanmaktadır.

Erken boşalma cinsel işlev bozuklukları arasında kabul edilse de; toplumdaki yaygın kanının aksine erektil disfonksiyon gibi diğer cinsel işlev problemlerinden farklıdır. Erektil disfonksiyon cinsel birleşme esnasında penis sertliğinin sürdürülememesi veya başlatılamaması anlamına gelir. Bununla birlikte erektil disfonksiyon ile erken boşalma sorunu birlikte bulunabilir veya birbirini tetikleyebilir.

Erken boşalma problemi hastadan hastaya farklılık gösterebilen, subjektif bir özellik gösterir. Buna göre, çiftlerin cinsel ilişkiden beklentileri ve doyum noktalarına göre erken boşalma tanımı değişkenlik arz edebilir. Erken boşalma, kişinin isteğine göre daha erken boşalması olarak tanımlandığından; kişinin kendisinin belirlediği ideal cinsel birleşme süresine göre erken boşalma algısı değişebilir.

Bununla birlikte klinik yaklaşımda objektif bir kriter belirlenerek prematür ejakülasyon sorunu tanımlanmıştır. Klinikte erken boşalma aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilir:

 • Boşalma penisin vajina ile birleşmesinden önce veya bir dakika içinde gerçekleşir.
 • Hemen her cinsel birleşmede boşalmanın geciktirilmesi mümkün olmamaktadır.
 • Cinsel ilişkiden kaçınma, yoğun stres, depresyon gibi olumsuz psikolojik belirtiler vardır.

Erken Boşalma Neden Olur?

Erken boşalma sorunun başlangıç dönemine göre temelde iki ayrı kısımda incelenir. Buna göre, ilk cinsel deneyimden bu yana sürekli erken boşalma problemi olan kişilerde primer (birincil) prematür ejakülasyondan söz edilirken; normal cinsel deneyimlere sahip bir bireyde sonradan gelişen erken boşalma problemi sekonder (ikincil) prematür ejakülasyon olarak değerlendirilir.

Primer formda sorun hayat boyu devam edebilir ve altta yatan organik sebepler tespit edilebilir. Sekonder formda ise normal cinsel deneyim öyküsü bulunduğundan, sorunun daha çok psikolojik sebeplerden kaynaklandığı çıkarımına varılabilir.

Erken boşalma sorunu sağlıklı erkeklerde belirli zamanlarda gelişebilen bir durum olduğundan; uzun süreli veya tekrarlayıcı olmadığı sürece önemli bir sorun teşkil etmez. Erkeğin cinsel deneyiminin artması ve boşalma hissini kontrol etmeyi öğrenmesi ile birlikte erken boşalma sorunu genellikle ortadan kalkar.

Bununla birlikte aşağıdaki durumlarda ve sağlık sorunlarının varlığında uzun süreli ya da tekrarlayıcı tarzda erken boşalma problemi ortaya çıkabilmektedir:

 • Yoğun stres, kaygı veya depresyon: Psikolojik anlamda yoğun stres altında olan, ilişkisi veya cinsel deneyimine yönelik yoğun kaygı besleyen, duygudurum bozukluğu olan kişilerde erken boşalma daha sık görülür.
 • Kişinin kendisi hakkında kötü yargıya sahip olması: Kişinin kendi vücuduyla alakalı kötü düşüncelere sahip olması, kendini beğenmemesi veya kendisine yönelik kötü yargıda bulunması gibi durumlarda erken boşalma meydana gelebilir.
 • Partnerle ilgili problemler: Cinsel partnerle yaşanılan ilişki sorunları psikolojik olarak hastayı etkilediğinden, erken boşalmayı tetikleyebilir.
 • Cinsel istismara uğrama öyküsü: Kişinin daha önce cinsel istismara uğraması erken boşalma gibi cinsel işlev bozuklukları açısından ciddi bir risk faktörüdür.
 • Erektil disfonksiyon gibi cinsel işlev bozuklukları: Sertleşmenin uzun süre devam ettirilememesi gibi cinsel işlev bozuklukları erken boşalmaya eşlik edebilir.
 • Hormon düzensizlikleri: Testosteron, androjen veya östrojen gibi eşey hormonlarının kan düzeylerinde yaşanan değişimler erken boşalma ile sonuçlanabilir.
 • Prostatit veya üretrit gibi iltihabi hastalıklar: Üreme sistemini oluşturan doku ve organların iltihaplanması durumunda erken boşalma tetiklenebilir.
 • İleri yaş: Yaşla birlikte ejakülasyonun ertelenmesi ve kontrol edilmesi zorlaştığından erken boşalma gibi cinsel işlev bozuklukları daha sık görülür.
 • Kronik hastalıklar: Hipertansiyon, diyabet, kalp hastalıkları gibi kronik hastalığı olan kişilerde cinsel işlev bozukluklarına daha sık rastlanır.

Erken Boşalma Belirtileri Nelerdir?

Erken boşalma problemi olan hastalarda çeşitli klinik belirtiler gözlenebilir. Buna göre aşağıdaki belirtiler erken boşalma sorunu olan erkeklerde sıklıkla izlenir:

 • Cinsel birleşmenin hemen başlangıcında veya birleşmenin başlamasıyla 1 dakika içinde orgazma ulaşarak boşalmanın yaşanması
 • Cinsel birleşme esnasında boşalma kontrolünde başarısız olunması
 • Cinsel birleşme öncesinde veya erken boşalma sonrasında yoğun stres, kaygı, suçluluk veya depresyon hali
 • Cinsel partnerle ilişki sorunları yaşanması
 • Cinsel ilişkiye duyulan istekte (libido) azalma
 • Sertleşme sorunu yaşanması veya cinsel ilişki esnasında sertleşmenin sürdürülememesi

Erken Boşalma Teşhisi Nasıl Konulur?

Erken boşalma probleminin belirlenmesinde uzman bir hekimin değerlendirme sürecinde hasta ile hekimin doğru bir iletişim kurması oldukça önemlidir. Hastalar cinsel ilişkiden beklentileri bağlamında, erken boşalma sorunu olduğunu ifade edebilir. Bununla birlikte klinik anlamda önem arz eden erken boşalma problemi aşağıdaki kriterlerin varlığında tespit edilir:

 • Boşalmanın birleşme başlangıcında veya 1 dakika sonrasına kadar geçen sürede yaşanması
 • Bu süre içinde boşalma kontrolünün sağlanamaması
 • Erken boşalma problemi ile birlikte bu durumu hazırlayıcı psikolojik veya organik sebeplerin varlığı

Hekim tarafından alınan ayrıntılı hastalık öyküsü ve yapılan detaylı fizik muayene sonucunda, gerekli görülen hallerde ek görüntüleme ve laboratuvar tetkiklerine başvurulması gerekebilir. Bununla birlikte erken boşalma sorunu sıklıkla fonksiyonel bir aksaklıktan ileri geldiğinden, organik sebeplerin incelenmesi yerine hastayı bu soruna iten faktörlerin irdelenmesi gündeme gelebilir.

Erken Boşalma Tedavisi Nasıl Yapılır?

Erken boşalma sorununda teşhis aşamasında belirgin bir organik sebebin bulunması halinde, altta yatan nedenin spesifik tedavisi yapılır. Bununla birlikte, erken boşalma sıklıkla psikolojik veya fonksiyonel sebeplerden ileri geldiğinden, hastalara çeşitli yaşam tarzı değişiklikleri, bazı metotlar ve psikoterapik yöntemler tavsiye edilir veya uygulanır. 

Bu bağlamda aşağıdaki yöntemler erken boşalma sorununun giderilmesinde sıklıkla kullanılır:

 • İlişkiden bir saat öncesine kadar mastürbasyon yapılması, ilişki esnasında boşalma kontrolünün sağlanmasına yardımcıdır.
 • Partnerle bir araya gelindiğinde cinsel birleşmeye hemen geçilmeden, ön sevişme yapılarak cinsel birleşmeye hazırlık yapılması, erken boşalma probleminin giderilmesinde yararlıdır.
 • Boşalma kontrolünün sağlanması için “dur-başla” metodu uygulanabilir. Bu metoda göre; cinsel partner tarafından cinsel uyarı verilerek kişi boşalmaya yakın duruma getirilir. Bu koşulda cinsel uyarıya son verilerek boşalma hissinin kaybolması için beklenir. Bu “dur-başla” uygulaması iki kez daha tekrarlanarak, dördüncü uyarıda boşalmaya izin verilir. Metodun haftada üç kez uygulanması boşalma kontrolünün sağlanmasında oldukça faydalıdır.
 • Boşalma kontrolü için kullanılan bir diğer metot “sıkma” yöntemidir. Bu metotta; kişiye cinsel uyaran verilerek boşalmaya yakın hale getirildikten sonra, penis uç kısmı boşalma hissi kaybolana dek sıkılır ve boşalma geciktirilir. Bu metot ile de boşalma kontrolü öğrenilerek erken boşalma giderilebilir.
 • Kegel egzersizleri adı verilen diğer bir yöntemle penis bölgesindeki pelvis kaslarının gün içinde tekrarlayıcı kasılmalarla güçlendirilmesi hedeflenir. Bu sayede boşalma hissi geldiğinde pelvis kasları yardımıyla bu his geciktirilebilir. Kegel egzersizleri genelde üç saniye kadar kasların kasılması ve üç saniye kadar kasılı kalarak gevşetilmesi şeklinde tekrarlayıcı egzersizler halinde uygulanır.
 • İlişki öncesinde penisin cinsel uyaran miktarını azaltıcı tedbirlerin kullanılması yararlı olabilir. Bu kapsamda geciktirici spreyler, prezervatifler, anestezik maddeler kullanılabilmektedir.
 • Psikoterapi hem kişinin hem de partnerinin katılımıyla cinsel bozuklukların tedavisinde yararlı olabilir. Özellikle partnerle veya ilişki sorunlarından kaynaklanan psikolojik problemlerin çözümünde psikoterapi olumlu sonuçlar verir.
 • İlaç tedavisi olarak antidepresanlar, erektil disfonksiyonda kullanılan sildenafil ve tadalafil gibi ilaçlar bazı hastalarda yararlıdır.
Sağlık Merkezi
Anadolu Sağlık Merkezi

Üroloji

Üroloji

Bölüm Doktorları

Tıbbi Birimi İncele
Gebze Ataşehir

Üroloji

Prof. Dr. Cüneyt Adayener

Gebze Ataşehir

Üroloji

Prof. Dr. İlker Tinay

Gebze

Üroloji

Prof. Dr. Nazmi Yalçın İlker

Gebze

Üroloji

Op. Dr. Muhammed Sulukaya

Gebze Ataşehir

Üroloji

Prof. Dr. Cüneyt Adayener

Gebze Ataşehir

Üroloji

Prof. Dr. İlker Tinay

Gebze

Üroloji

Prof. Dr. Nazmi Yalçın İlker

Gebze

Üroloji

Op. Dr. Muhammed Sulukaya

Tümünü göster

Önerilen Sağlık Yazıları

Andropoz: Nedir, Belirtileri, Tanı Yöntemleri ve Tedavisi

Andropoz: Nedir, Belirtileri, Tanı Yöntemleri ve Tedavisi

Hidrosel ameliyatı ve iyileşme süreci

Hidrosel ameliyatı ve iyileşme süreci

İdrar Yolu Enfeksiyonu: Nedir, Neden Olur, Belirtileri ve Tedavisi Nedir?

İdrar Yolu Enfeksiyonu: Nedir, Neden Olur, Belirtileri ve Tedavisi Nedir?

Kegel Egzersizi Nedir?

Kegel Egzersizi Nedir?

Kronik Prostatit Nedir? Kronik Prostatit Belirtileri Nelerdir?

Kronik Prostatit Nedir? Kronik Prostatit Belirtileri Nelerdir?

Sistit nedir, tedavide ne yapılır?

Sistit nedir, tedavide ne yapılır?

Ürojinekoloji

Ürojinekoloji

HoLEP Nedir? HoLEP Ameliyatı ile Prostat Cerrahisi

HoLEP Nedir? HoLEP Ameliyatı ile Prostat Cerrahisi

Frengi Nedir? Frengi Belirtileri Nelerdir, Nasıl Bulaşır?

Frengi Nedir? Frengi Belirtileri Nelerdir, Nasıl Bulaşır?

İdrar Yolu Enfeksiyonuna Ne İyi Gelir? Belirtileri Nelerdir?

İdrar Yolu Enfeksiyonuna Ne İyi Gelir? Belirtileri Nelerdir?

Varikosel Nedir? Varikosel Belirtileri ve Ameliyatı

Varikosel Nedir? Varikosel Belirtileri ve Ameliyatı

Penis Kanseri Nedir? Penis Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Penis Kanseri Nedir? Penis Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Tümünü göster