Gebze Ataşehir
Cüneyt Adayener
Prof. Dr.

Cüneyt Adayener

2016 yılından bu yana Anadolu Sağlık Merkezi’nde üroloji uzmanı olarak görevini sürdürüyor.

Uzmanlık

 • Erkek cinsel sağlığı
 • Erkek infertilitesi
 • Üriner sistem taş hastalığı

Eğitim

 • Üniversite

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul 1989

 • Uzmanlık Eğitimi

GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Üroloji Servisi, İstanbul 2001

University of North Carolina Andrology Department  (Fellowship), ABD 2004

 • Yardımcı Doçent

GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Androloji, İstanbul 2008

 • Doçent

 GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Androloji ve Tüp Bebek, İstanbul 2012

 • Profesör

Rumeli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler, İstanbul 2020

Çalıştığı Kurumlar

 • Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
 • Kasımpaşa Deniz Hastanesi 
 • GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi 
 • Özel Hekimler Cerrahi Tıp Merkezi 
 • Türk Androloji Derneği Bülteni 
 • Anadolu Sağlık Merkezi
 • European Association of Urology
 • European Society of Sexual Medicine
 • Türk Üroloji Derneği, Endoüroloji Derneği
 • Üroonkoloji Derneği
 • Türk Androloji Derneği

Uluslararası yayınlar

1- Şenkul, T., K. Karademir, C. İşeri, D. Erden, K. Baykal, C. Adayener, “Hypospadias in Adults”, Urology 60(6), 1059-1062 (2002)

2- Baykal, K., T. Şenkul, B. Sen, K. Karademir, C. Adayener, D. Erden, “Intravesical Heparin and Peripheral Neuromodulation on Interstitial Cystitis”, Urologia Internationalis 74, 361-364 (2005)

3- Adayener, C., I. Akyol, “Distal Hypospadias Repair in Adults: The Results of 97 Cases”, Urologia Internationalis 76, 247-251 (2005)

4- Akyol, I., C. Adayener, T. Şenkul, K. Baykal, C. İşeri, “An Important Issue in the Management of Elimination Dysfunction in Children: Parental Awareness of Constipation”, Clin. Pediatr. 46(7) 601-603 (2007)

5- Kaplan, O., T. Şenkul, C. Adayener, I. Akyol, C. İşeri, S. Yıldırım, “Can we use the gland/smooth muscle ratio of the prostate  to predict the outcome of alpha blockade in benign prostate hyperplasia?”, Balkan Military Medical Review 10, 161-163 (2007)

6- Şenkul, T., C. Adayener, C. İşeri, K. Karademir, I. Akyol, “Histological evaluation of the cystoscopic appearance of primary bladder tumors”, Balkan Military Medical Review 10, 151-152 (2007)   

7- Şenkul, T., O. Yılmaz, C. İşeri, C. Adayener, I. Akyol, F. Ateş, “Comparing the therapeutic outcome of different alpha-blocker treatments for BPH in the same individuals”, Int. Urol. Nephrol. 40(3), 663-666 (2008)

8- Akyol, I., C. Adayener, “Transient Impotence After Transrectal Ultrasound-Guided Prostate Biopsy” J. Clin. Ultrasound 9 36(1) 33-34, (2008)

9- Adayener C., I. Akyol, B. Şen, F. Ateş, A. Haholu, H. Soydan, B. Karagöz, “Sertoli Cell Tumor of the Testis: A Case With Late Metastasis”, Int Urol Nephrol 40, 1005-1008 (2008).

10- Gul, H.C., I. Akyol, B. Şen, C. Adayener, A. Haholu, “Epididymoorchitis Due to Brucella Melitensis: Review of 19 Patients”, Urologia Internationalis 82(2), 158-161, (2009) 

11- Alp B.F., I. Akyol, C. Adayener, T. Şenkul, M. Gültepe, K. Baykal, C. İşeri, “The Significance of Potassium Chloride Sensitivity Test and Urinary Uronic acid Level in the Diagnosis of Chronic Pelvic Pain Syndrome”, Int Urol Nephrol 41(3), 483-489, (2009)

12- Adayener C, Semiz B., Ateş F. et al, “Rapid Ejaculation and Attention Deficiency Hyperactivity Disorder”  European Urology Supplements Vol:8, Issue:4, 173-173, (2009)

13- Ateş F., Adayener C., Akyol İ., Şenkul T., Ardıç N., Baykal K., İşeri C., “Comparison of the Outcome of Alpha Blocker and Antibiotic Treatments in Chronic Prostatitis / Chronic Pelvic Pain Syndrome” Balkan Military Medical Review 12, 73-78 (2009)

14- Soydan H., Ateş F., C. Adayener, et al, “The Outcome of Retroperitoneal Lymph Node Dissection in Advanced Nonseminomatous Germ Cell Testicular Tumours” European Urology Supplements Vol:9, Issue:6, 576-576, (2010)

15- Adayener C, Ateş F., Soydan H., et al, “The Results of Tubularized Incised Plate Urethropasty in Adults with Distal Hypospadias” European Urology Supplements Vol:9, Issue:6, 571-572, (2010)

16- Malkoç E., Ateş F., Şenkul T., Akyol İ., Adayener C., Karademir A.K., “Is IPSS a Reliable Form for the Evaluation of Quality of Life” European Urology Supplements Vol:10, Issue:2, 31, (2011)

17- Koçoğlu H., Alan C., Soydan H., Ateş F., Adayener C., Eren A.E., Ersay A.E., Dayanc M¸ “Association Between the Androgen Levels and Erectile Function, Cognitive Functions and Hypogonadism Symptoms in Aging Males” Aging Male Vol:10(4), 207-12 (2011) 

18- Malkoç E., Ateş F., Şenkul T., Adayener C., Soydan H., Baykal K., “Role of the Addition of Trospium Chloride to the Treatment of Patients with Both Low Urinary Tract Symptoms and Overactive Bladder” Urology 78 (Supplement 3A) September (2011)

19- Malkoç E, Ateş F, Şenkul T, Adayener C, Soydan H, Baykal KV. Additive role of trospium chloride in the management of men with voiding and storage symptoms. Turkiye Klinikleri J Med Sci, 32(5):1374-80, (2012)

20- Soydan H., Ateş F., Adayener C., Akyol İ., Semiz U.B., Malkoç E., Yılmaz Ö., Başoğlu C., Baykal K., “Attention-Deficit Hyperactivity Disorder in Patients With Premature Ejaculation: A Pilot Study.” Int Urol Nephrol 45(1), 77-81 (2013)

21- Soydan H., Malkoç E., Dursun F., Okçelik S., Ateş F., Adayener C., Baykal K.V.,  Radical Prostatectomy and Active Surveillance in Prostate Cancer; The Evaluation of Erectile Function and Depression, Journal of Clinical And Analytical Medicine, 4(3):189-192 (2013)

 

Ulusal yayınlar

1- Karademir, K., K. Baykal, N. Türkmen, C. Adayener ve D. Erden, “Tesadüfen tespit edilen böbrek tümörleri”, Üroloji Bülteni (2), 210-216 (1999)

2- Şenkul, T., K. Karademir, C. Adayener, İ. Akyol, K. Baykal ve D. Erden, “PT1 Grade 3 değişici epitel hücreli mesane tümörlerine yaklaşım ne olmalıdır? (16 hastadaki deneyimlerimiz)”, Türk Üroloji Dergisi, 26(2), 159-161 (2000).

3- Karademir, K., C. Adayener, T. Şenkul, K. Baykal, F. Ateş ve D. Erden, “Üreter orta ve alt bölüm taşlarının tedavisinde loop üreteral kateter uygulamasının yeri: 87 olgudaki sonuçlarımız”, Gülhane Tıp Dergisi, 42(4), 393-395 (2000).

4- Şenkul, T., K. Karademir, C. Adayener, K. Baykal, C. İşeri ve D. Erden, “İki olgu nedeni ile paragangliomalar”, Türk Üroloji Dergisi, 27(1), 93-97 (2001).

5- Şenkul, T., K. Karademir, C. İşeri, K. Baykal, D. Erden ve C. Adayener, “Ortotopik üriner diversiyonlu hastaların ürodinamik bulguları”, Türk Üroloji Dergisi, 27(2), 152-156 (2001).

6- Adayener, C., K. Karademir, T. Şenkul, K. Baykal, C. İşeri ve D. Erden, “Radikal prostatektomi öncesi klinik evre, PSA ve Gleason skorunun prognostik değeri”, Türk Üroloji Dergisi, 27(3), 287-290 (2001).

7- Adayener, C., T. Şenkul, K. Karademir, K. Baykal, C. İşeri ve D. Erden, “Radikal prostatektomi örneklerinde perinöral yayılımın(invazyon) varlığı ve tümör hacminin biyokimyasal progresyonu öngörmedeki yeri”, Türk Üroloji Dergisi, 27(4), 411-416 (2001).  

8- Karademir, K., T. Şenkul, C. Adayener, N. Türkmen, K. Baykal ve D. Erden, “Kalsifiye üreteral kateterin çıkartılması: Bir olgu sunumu”, Gülhane Tıp Dergisi, 43(3), 336-337 (2001).

9- Şenkul, T., K. Karademir, C. Adayener, K. Baykal, D. Erden ve S. Demir, “Ateşli silah yaralanması sonrası gelişen üretero-gluteal fistül: Bir olgu sunumu”, Türk Üroloji Dergisi, 28(2), 213-216 (2002).

10- Karademir, K., T. Şenkul, C. Adayener, K. Baykal, C. İşeri ve D. Erden, “Üriner bir rezervuar: Üretra divertikülü”, Türk Üroloji Dergisi, 28(2), 228-229 (2002).

11- Şenkul, T., K. Karademir, D. Erden, C. İşeri, K. Baykal ve C. Adayener, “Vena kava inferiyor’da trombüse neden olan germ hücreli testis tümörü: Bir olgu sunumu”, Türk Üroloji Dergisi, 28(2), 235-236 (2002).

12- Şenkul, T., S. Demir, K. Karademir, C. İşeri, C. Adayener ve D. Erden, “EMLA krem ESWL’ye bağlı ağrıyı azaltıyor mu?”, Gülhane Tıp Dergisi, 44(2), 158-160 (2002).

13- Şenkul, T., C. Adayener, K. Karademir, D. Erden, C. İşeri ve K. Baykal, “Üreter taşlarının tedavisinde holmiyum:YAG lazer: 85 olgudaki deneyimlerimiz”, Türk Üroloji Dergisi, 28(3): 325-329 (2002).

14- Adayener, C., C. İşeri, T. Şenkul, K. Karademir, K. Baykal ve D. Erden, “Tekrarlayan taş hastalığı: Epidemiyolojik bir araştırma”, Türk Üroloji Dergisi, 28(4), 428-436 (2002).

15- Adayener, C., D. Erden, T. Şenkul, K. Karademir, K. Baykal ve C. İşeri, “Sigara içme alışkanlığının mesane tümörü prognozu üzerindeki etkisi: Kontrollü bir çalışma”, Türk Üroloji Dergisi, 29(1), 22-26 (2003).

16- Akyol, I., K. Karademir ve C. Adayener, “Çocukluk çağı inmemiş testislerinde hormon tedavisi fertilite potansiyelini artırır mı?”, Androloji Bülteni, 21, 132-135 (2005).

17- Karademir, K., C. Adayener ve I. Akyol, “Testiküler mikrolithiasis ve infertilite”, Androloji Bülteni, 23, 314-317 (2005).

18- Adayener, C., I. Akyol ve A. Kadıoğlu, “Kabakulak orşiti, tedavisi ve infertilite”, Türk Üroloji Dergisi, 32(4), 490-494 (2006).

19- Karademir, K., I. Akyol ve C. Adayener, “Hipospadiasın psikoseksüel fonksiyonlara etkisi”, Androloji Bülteni, 27, 308-310 (2006).

20- Akyol, I., C. Adayener, T. Şenkul, K. Karademir, K. Baykal ve C. İşeri, “Broken needle in the penis as a complication of intracavernous injection therapy”, Gülhane Tıp Dergisi, 49(1), 40-41 (2007).

21- Adayener, C., I. Akyol, B. Şen, F. Ateş, K. Baykal ve C. İşeri, “Tekrarlayan taş hastalığında biyokimyasal risk etkenlerinin değerlendirilmesi”, Türk Üroloji Dergisi, 33(2), 205-212 (2007).

22- Şenkul, T., C. Adayener, B. Sen, C. İşeri, “Tartışmalı olgu”, Türk Üroloji Dergisi, 33(4), 468-470 (2007)

23- Akyol, I., F. Ateş, C. Adayener, K. Baykal, C. İşeri, “Trus rehberliğinde yapılan prostat biyopsilerinde, hasta yaşı, prostat hacmi, biyopsi kor sayısı ve anestezi süresinin ağrı skoruna etkisi”, Türk Üroloji Dergisi, 34(1), 22-26 (2008)

24- Adayener, C., İ. Akyol, “Vakum konstriksiyon cihazları”, Derleme, Androloji Bülteni, 32(1), 4-5 (2008)

25- Adayener, C., İ. Akyol, B. Sen, A. Haholu, T. Şenkul, C. İşeri, “Renal Cell Carcinoma:A Pediatric Case Report”, GATA Tıp Dergisi, 50(2), 134-136 (2008)

26- Ateş F.,  H. Soydan, T. Şenkul, İ. Akyol, C. Adayener, K. Baykal, “Transrektal Ultrasonografi Kılavuzluğunda Yapılan Prostat Biyopsisinde Anestezi Şekli, Hasta Yaşı ve Prostat Hacminin Ağrı Üzerine Etkisi” GATA Tıp Dergisi, 50(2), 78-83 (2008)

27- Adayener, C., İ. Akyol, U. Berber, T. Şenkul, K. Baykal, C.İşeri, “Böbreğin Hidatik Kistini Taklit Eden Multiloküler Kistik Karsinom”, Türk Üroloji Dergisi, 34(2), 266-268 (2008)

28- Ateş, F., C. Adayener, “Konjenital Penil Kurvatür”, Derleme, Androloji Bülteni, 33, 105-110 (2008)

29- Yılmaz, Ö., İ. Akyol, C. Adayener, F. Ateş, B. Şen, K. Baykal, “Deneysel İnmemiş Testis Modelinde Beta HCG Tedavisinin Fertilite İndeksi Üzerine Etkisi”, Yeni Üroloji Dergisi, 4(1), 35-39 (2008)

30- Karademir, K., F. Ateş, C. Adayener, İ. Akyol, B. Şen, “Kanser Kemoterapisi Erkeklerde Cinsel Fonksiyon Bozukluğuna Neden Olur mu?” Androloji Bülteni, 34, 191-193 (2008)

31- Soydan, H., C. Adayener, “Yardımlı Üreme Tekniklerinde Kullanılmak Üzere Azospermik Erkeklerden Sperm Elde Etme Yöntemleri” Androloji Bülteni, 34, 239-242 (2008)

32- Ateş, F., C. Adayener, İ. Akyol, T. Şenkul, K. Karademir, C. İşeri, “Evre 1 Seminom Dışı Testis Tümörlerinde RPLND’nin Yeri ve Sonuçları Öngörmede Risk Etkenlerinin Değeri” Türk Üroloji Dergisi, 34(4), 399-406 (2008)

33- Ulusoy R.E., C. Adayener, M. Yokuşoğlu, M.N. Küçükarslan, T. Şenkul, M. Uzun, B.S. Cebeci, “Erektil Disfonksiyonlu Erkeklerde Endotel Fonksiyonları ve Ventriküler Diyastolik Fonksiyonlar” Türkiye Klinikleri J Cardivasc Sci 21(2), 165-170, (2009)

34- Adayener C. F. Ateş, H. Soydan, L. Türk, T. Şenkul, K. Baykal, “Türkiye’de 13-15 yaş arası ergen erkek çocuklarda dış genital organ hastalığı oranları” Türk Üroloji Dergisi, 36(2), 155-159 (2010)

35- Adayener C. F. Ateş, Ü.B. Semiz, H. Soydan, E. Malkoç, T. Şenkul, K. Baykal, “Improved Body Cathexis Appraisal After Circumcision in Adult Men” Gülhane Tıp Dergisi, 52, 185-188 (2010)

36- Ateş F., C. Adayener, İ.Akyol, K.Karademir, T.Şenkul, H.Koçoğlu, K.Baykal, “Üreteroskopik Litotripsi Sonrası Her Zaman Üreteral Stent Gerekir mi?” Bakırköy Tıp Dergisi, 6(4), 142-147 (2010)

37- Şenkul T., F. Ateş, C. Adayener, H. Soydan, L. Tütüncü, K. Baykal, “Pelvic Endometriosis Presenting with Urinary Symtoms: A Case Report” Gülhane Tıp Dergisi, 52, 290-293 (2010)

38- Adayener C., E. Malkoç, “Fosfodiesteraz Tip 5 İnhibitörlerinin Benign Prostat Hiperplazisine Bağlı Alt Üriner Sistem Semptomlarında Kullanımı. Bir Taşla İki Kuş Vurmak Mümkün mü?” Androloji Bülteni 43, 248-250 (2011)

39- Adayener C., E. Malkoç, “Testosteron Eksikliği Sendromu, Erektil İşlev Bozukluğu ve Alt Üriner Sistem Hastalığı İlişkisi” Androloji Bülteni, 44, 8-10 (2011)

40- Adayener C., Soydan H., Yılmaz Ö., “Semen Analizi İçin Dünya Sağlık Teşkilatı 2010 ölçütleri. Klinikte En Önemli Parametre Hangisidir?” Androloji Bülteni, 45, 127-130 (2011)

41- Adayener C., Soydan H., Malkoç E., “Androjen Deprivasyon Tedavisi Alan Prostat Kanserli Hastalarda Yaşam Kalitesi Nasıl Düzeltilir?” Androloji Bülteni, 47, 245-249 (2011)

42- Malkoç, E., Ateş F., Uğuz S., Dursun F., Karademir A.K., Adayener C., Baykal ., Histolojik olarak kanıtlanmış kronik prostatit ile PSA dansitesi arasındaki ilişki. Gulhane Medical Journal. Mar, vol. 55 issue 1, p18-21 (2013)

 

Uluslararası bildiriler

1- Baykal, K., C. İşeri, S. Albayrak, I, Akyol, C. Adayener, S. Basal, D. Erden, C. Harmankaya, “Clam Cystoplasty and Urodynamic Results”, The 4th Congress of Balkan Military Medical Committee Abstract Book, Bucharest (Romania), p:536, Romanian National Board of BMMC, Bucharest, 1999.

2- İşeri, C., K. Baykal, I. Akyol, C. Adayener, D. Erden, C. Harmankaya, “Contemporary Retroperitoneal Lymph Node Dissection: Debulking Surgery For Postchemo Masses And Nerve-Sparing Lymphadenectomy”, The 4th Congress of Balkan Military Medical Committee Abstract Book, Bucharest (Romania), p:134, Romanian National Board of BMMC, Bucharest, 1999.

3- Baykal, K., C. Adayener, İşeri, D. Erden, C. Harmankaya, “Immunoprophylaxis With Intravesical BCG in Superficial Bladder Cancers” The 4th Congress of Balkan Military Medical Committee Abstract Book, Bucharest (Romania), Romanian National Board of BMMC, Bucharest, 1999.

4- İşeri, C., K. Karademir, K. Baykal, C. Adayener, D. Erden, “Endoscopic Treatment of Ureteric and Bladder Stones due to the Use of Nonabsorbable Suture Material”, The 11th World International Video-Urology Congress Abstract Book, L10, Izmir, 1999

5- Karademir, K., C. İşeri, K. Baykal, C. Adayener, D. Erden, “Transurethral Unroofing of a Right Vesicula Seminalis Cyst on a Patient With Right Renal Agenesis”, The 11th World International Video-Urology Congress Abstract Book, N4, Izmir, 1999

6- Şenkul, T., K. Karademir, C. İşeri, D. Erden, K. Baykal ve C. Adayener, “Hypospadias in adults”, Proc. 7th Congress of Balkan Military Medical Committee, Abstract Book, 127, Athens-Greece, October 6-10, 2002.

7- Adayener, C., B. Özbilek, “Distal Hypospadias Repair in Adults”, Proc. 8th Congress of Balkan Military Medical Committee, Abstract Book, 281, Cluj Napoca-Romania, September 21-24, 2003.

8- Adayener, C., T. Şenkul, K. Karademir, K. Baykal, C. İşeri ve D. Erden, “The comprehensive evaluation of risk factors in the etiology of urinary stone disease”, Proc. 8th Congress of Balkan Military Medical Committee, Abstract Book, 570, Cluj Napoca-Romania, September 21-24, 2003.

9- Adayener, C., T. Şenkul, K. Karademir, K. Baykal, C. İşeri ve D. Erden, “The influence of smoking habit on the prognosis of transitional cell carcinoma of bladder”, Proc. 8th Congress of Balkan Military Medical Committee, Abstract Book, 607, Cluj Napoca-Romania, September 21-24, 2003.

10- Adayener, C., T. Şenkul, K. Karademir, K. Baykal, C. İşeri ve D. Erden, “The recurrent urinary stone disease: an epidemiological study”, Proc. 8th Congress of Balkan Military Medical Committee, Abstract Book, 614, Cluj Napoca-Romania, September 21-24, 2003.

11- Adayener, C., F. Ateş, K. Karademir, T. T. Şenkul, C. İşeri, N. Ardıç, “The Evaluation of the Effect of Alpha Blockers and Antibiotics in Chronic Prostatitis/Chronic Pelvic Pain Syndrome and the Assesment of the Results with the Chronic Prostatitis Symptom Index”, Proc. 20th Congress of the European Association of Urology, European Urology Supplements 4, No 3, pp 96, March 16-19, 2005.

12- Baykal, K., T. Şenkul, B. Sen, B.F. Alp, K. Karademir, C. Adayener, “The Intravesical Heparin and Peripheral Neuromodulation on Interstitial Cystitis”, Proc. 20th Congress of the European Association of Urology, European Urology Supplements 4, No 3, pp 136, March 16-19, 2005.

13- Akyol, I., C. Adayener, T. Şenkul, K. Karademir, K. Baykal, C. İşeri, “Parental Awareness of Pediatric Constipation,” 9th International Mediterranean Congress of Urology, Antalya, Abstract Book, p:160, 2005.

14- Akyol, I., C. Adayener, T. Şenkul, K. Karademir, K. Baykal, C. İşeri, “Pain During Prostate Biopsies: Implications of Age, Prostate Volume, Number of Cores and Anesthesia Time,” 9th International Mediterranean Congress of Urology, Antalya, Abstract Book, p:35, 2005.

15- Şenkul T., K. Karademir, C. Adayener, I. Akyol, C. İşeri, D. Erden, “Combination of Low Dose Flutamide and Finasteride for PSA Recurrence After Definitive Therapy for Prostatic Adenocarcinoma,” 9th International Mediterranean Congress of Urology, Antalya, Abstract Book, p:57, 2005.

16- Saraçoğlu, F., I. Akyol, C. Adayener, T. Şenkul, K. Karademir, C. İşeri, “The Evaluation of the Osteoporosis in Men Under Androgen Deprivation Treatment for Prostate Cancer,” 9th International Mediterranean Congress of Urology, Antalya, Abstract Book, p:58, 2005.

17- Karademir, K., B. Şen, T. Şenkul, C. Adayener, I. Akyol, C. İşeri, “Evaluation of Stimulated Responses in Adults Before and After Circumcision,” 9th International Mediterranean Congress of Urology, Antalya, Abstract Book, p:115, 2005.

18- Karademir, K., T. Şenkul, C. Adayener, I. Akyol, K. Baykal, C. İşeri, “RPLND After Radical Orchiectomy in Stage 1 NSGCT Patients: The Effect of Timing on the Outcome,” 9th International Mediterranean Congress of Urology, Antalya, Abstract Book, p:129, 2005.

19- Adayener, C., I. Akyol, T. Şenkul, K. Karademir, K. Baykal, C. İşeri, “Histological Correlation of the Cystoscopic Appearance in Primary Bladder Tumors,” 9th International Mediterranean Congress of Urology, Antalya, Abstract Book, p:132, 2005.

20- Kaplan, O., C. Adayener, T. Şenkul, K. Karademir, I. Akyol, C. İşeri, “Gland/Stroma Ratio of the Prostate: Correlation With Response to Treatment of BPH With Terazosin,” 9th International Mediterranean Congress of Urology, Antalya, Abstract Book, p:143, 2005.

21- Şenkul, T., I. Akyol, C. Adayener, K. Karademir, C. İşeri, D. Erden, “Gyrus Electrovaporization for Treatment of Benign Prostatic Hyperplasia,” 9th International Mediterranean Congress of Urology, Antalya, Abstract Book, p:150, 2005.

22- Sen, B., C. Adayener, I. Akyol, T. Şenkul, K. Karademir, C. İşeri “Response to Desmopressin in Nocturnal Enuretic Adults With Normal Urodynamics,” 9th International Mediterranean Congress of Urology, Antalya, Abstract Book, p:162, 2005.

23- Akyol, I., C. Adayener, T. Şenkul, K. Karademir, K. Baykal, C. İşeri, “The Relationship of Patient Age, Prostate Volume, Number of Biopsy Cores and Anesthesia Time with the Pain Experienced During TRUS Guided Prostate Biopsies” Proc. 10th Congress of Balkan Military Medical Committee, Abstract Book, 381, Varna-Bulgaria, October 02-06, 2005.

24- Şen, B., C. Adayener, I. Akyol, T. Şenkul, K. Karademir, C. İşeri “Response to Desmopressin in Nocturnal Enuretic Adults With Normal Urodynamics,” Proc. 10th Congress of Balkan Military Medical Committee, Abstract Book, 315, Varna-Bulgaria, October 02-06, 2005.

25- Karademir, K., B. Şen, T. Şenkul, C. Adayener, I. Akyol, C. İşeri, “Evaluation of Stimulated Responses in Adults Before and After Circumcision,” Proc. 10th Congress of Balkan Military Medical Committee, Abstract Book, 316, Varna-Bulgaria, October 02-06, 2005.

26- Karademir, K., T. Şenkul, C. Adayener, I. Akyol, K. Baykal, C. İşeri, “RPLND After Radical Orchiectomy in Stage 1 NSGCT Patients: The Effect of Timing on the Outcome,” Proc. 10th Congress of Balkan Military Medical Committee, Abstract Book, 320, Varna-Bulgaria, October 02-06, 2005.

27- Şenkul, T., I. Akyol, C. Adayener, K. Karademir, C. İşeri, D. Erden, “Gyrus Electrovaporization for Treatment of Benign Prostatic Hyperplasia,” Proc. 10th Congress of Balkan Military Medical Committee, Abstract Book, 321, Varna-Bulgaria, October 02-06, 2005.

28- Adayener, C., I. Akyol, T. Şenkul, K. Karademir, K. Baykal, C. İşeri, “Histological Correlation of the Cystoscopic Appearance in Primary Bladder Tumors,” Proc. 10th Congress of Balkan Military Medical Committee, Abstract Book, 322, Varna-Bulgaria, October 02-06, 2005.

29- Kaplan, O., C. Adayener, T. Şenkul, K. Karademir, I. Akyol, C. İşeri, “Gland/Stroma Ratio of the Prostate: Correlation With Response to Treatment of BPH With Terazosin,” Proc. 10th Congress of Balkan Military Medical Committee, Abstract Book, 323, Varna-Bulgaria, October 02-06, 2005.

30- Akyol, I., C. Adayener, T. Şenkul, K. Karademir, K. Baykal, C. İşeri, “Parental Awareness of Pediatric Constipation,” Proc. 10th Congress of Balkan Military Medical Committee, Abstract Book, 323, Varna-Bulgaria, October 02-06, 2005.

31- Akyol, I., C. Adayener, T. Şenkul, K. Karademir, K. Baykal, C. İşeri, “Parental Awareness of Pediatric Constipation,” Annual EAU Congress, 2006, Paris, Eur Urol Suppl, Vol 5(2), p:303, Elsevier, Arnhem, The Netherlands, 2006.

32- Akyol, I., O. Yılmaz, C. Adayener, F. Ates, C. İşeri, “Diagnostic Pitfalls of Voiding Cystourethrography,” Abstracts of the 1st Eastern Mediterranean Meeting, 2007, Antalya, European Urology Meetings, Vol 2(6):26, Elsevier, Arnhem, 2007.

33- Akyol, I., O. Yılmaz, C. Adayener, F. Ates, C. İşeri, “Topical Prednisolon Treatment for Phimosis in Children,” Abstracts of the 1st Eastern Mediterranean Meeting, 2007, Antalya, European Urology Meetings, Vol 2(6):141, Elsevier, Arnhem, 2007.

34- Ateş, F., I. Akyol, C. Adayener, B. Sen, K. Baykal, C. İşeri, “Validation of Partin Table in Our Radical Prostatectomy Series” Proc. 13th Congress of Balkan Military Medical Committee, Abstract Book, 266-267, Kusadası, Turkey, June 01-05, 2008.

35- Ateş, F., C. Adayener, I. Akyol, T. Şenkul, K. Karademir, C. İşeri, “The Outcome of RPLND in Stage I Nonseminomatous Testis Cancer” Proc. 13th Congress of Balkan Military Medical Committee, Abstract Book, 316-317, Kusadası, Turkey, June 01-05, 2008.

36- Ateş, F., I. Akyol, C. Adayener, B. Sen, K. Baykal, C. İşeri, “The Outcome of PT1 High Grade Transitional Cell Bladder Cancer” Proc. 13th Congress of Balkan Military Medical Committee, Abstract Book, 317, Kusadası, Turkey, June 01-05, 2008.

37- Adayener, C., B. Semiz, F. Ateş, İ. Akyol, H. Soydan, C. Başoğlu, K.V. Baykal, “Rapid Ejaculation and Attention Deficiency Hyperactivity Disorder”, Proc. 24th Congress of the European Association of Urology, European Urology Supplements, Poster no:212, March 17-21, 2009

38- Ateş, F., C. Adayener, B. Şen, H. Soydan, E. Malkoç, T. Şenkul, “Outcomes of Ureteroscopic Lithotripsy for Large Ureteral Stones” Proc. 14th Congress of Balkan Military Medical Committee, Abstract Book, 239, Sunny Beach Bulgaria, May 10-14, 2009 

39- Soydan H., İ. Akyol, F. Ateş, C. Adayener, T. Şenkul, K. Baykal, “A Study on the Age of Circumcision, the Operator Doing the Circumcision and Demographic Data of Parents” Proc. 14th Congress of Balkan Military Medical Committee, Abstract Book, 246, Sunny Beach Bulgaria, May 10-14, 2009

40- Soydan H., Ateş F., C. Adayener, et al, “The Outcome of Retroperitoneal Lymph Node Dissection in Advanced Nonseminomatous Germ Cell Testicular Tumours” European Urology Supplements Vol:9, Issue:6, 576-576, 2010

41- Adayener C, Ateş F., Soydan H., et al, “The Results of Tubularized Incised Plate Urethropasty in Adults with Distal Hypospadias” European Urology Supplements Vol:9, Issue:6, 571-572, 2010

42- Malkoç E., Ateş F., Şen B., Şenkul T., Adayener C., Akyol İ., Baykal K., “Are Alpha Blockers Effective for Only Lower Ureteral Stones?” Proc. 15th Congress of Balkan Military Medical Committee, Abstract Book p.115, Vol 13, No. July 03, 2010

43- Malkoç E., Ateş F., Şenkul T., Akyol İ., Adayener C., Karademir A.K., “Is IPSS a Reliable Form for the Evaluation of Quality of Life” European Urology Supplements Vol:10, Issue:2, 31, 2011

44- Adayener C., Ateş F., Soydan H., Malkoç E., Karademir K., Baykal K., “Does Young Patients’ TCCA Behaves Different?” Proc. 16th Congress of Balkan Military Medical Committee, Abstract Book p.96, Bucharest, Romania, June 01-04, 2011

45- Ateş F., Yılmaz Ö., Soydan H., Adayener C., Karademir K., Baykal K., “The Relationship Between Penile Length and Foot Size, Thumb Length and Body Mass Index in Addolescent Boys” Proc. 16th Congress of Balkan Military Medical Committee, Abstract Book p.98, Bucharest, Romania, June 01-04, 2011

46- Adayener C., Ateş F., Soydan H., Şenkul T., Karademir K., Baykal K., “What Changed in Epidemiology of our TCCA Patients in the Last 10 Years?” Proc. 16th Congress of Balkan Military Medical Committee, Abstract Book p.102, Bucharest, Romania, June 01-04, 2011

47- Ateş F., Uğuz S., Dursun F., Malkoç E., Adayener C., Karademir K., Baykal K., “The Relationship Between Histologically Proven Chronic Prostatitis and PSA Density” Proc. 16th Congress of Balkan Military Medical Committee, Abstract Book p.104, Bucharest, Romania, June 01-04, 2011

48- Yılmaz Ö., Ateş F., Soydan H., Adayener C., Şenkul T., Baykal K., “Average Penile Length and Micropenis Threshold Values in Adolescent Boys” Proc. 16th Congress of Balkan Military Medical Committee, Abstract Book p.108, Bucharest, Romania, June 01-04, 2011

49- Malkoç E., Ateş F., Şenkul T., Adayener C., Soydan H., Baykal K., “Role of the Addition of Trospium Chloride to the Treatment of Patients with Both Low Urinary Tract Symptoms and Overactive Bladder” 31st Congress of the Societe Internationale D’Urologie October 16-20, 2011


Ulusal bildiriler

1- Baykal, K., S. Albayrak, N. Türkmen, C. Adayener, C. İşeri, D. Erden, “İntraoperatif Varikosel Anatomisi; Eksternal Spermatik Ven Varikoselden ne Ölçüde Sorumlu”, 15. Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, s:197, Antalya, 1998

2- İşeri, C., K. Baykal, İ. Akyol, C. Adayener, S. Albayrak, D. Erden, “Günümüzde RPLND: KT sonrası Dev Kitlelerin Eksizyonu ve Sinir Koruyucu Lenf Nod Diseksiyonu,” 15. Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, s:197, Antalya, 1998.

3- Baykal, K., C. İşeri, S. Albayrak, C. Adayener, D. Erden, Ç. Harmankaya, “Clam Sistoplasti ve Ürodinami Sonuçları”, 15. Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, s:110, Antalya, 1998.

4- Baykal, K., C. Adayener, N. Türkmen, D. Erden, Ç. Harmankaya, “Yüzeyel Mesane Tümörlerinde İntravezikal BCG ile İmmünoprofilaksi”, 15. Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, s:83, Antalya, 1998. 

5- Erden, D., C. Adayener, C. İşeri, K. Baykal, S. Demir, Ç. Harmankaya, “BPH Tedavisinde Yeni Bir Yaklaşım: Elektrovaporizasyon”, 3. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, p:7, Edirne, 1998

6- İşeri, C., K. Baykal K, S. Demir, C. Adayener, D. Erden, Ç. Harmankaya, “Üreter Alt Bölüm Taşlarında Üreterorenoskopik Yaklaşım”, 3. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Kongre özet kitabı, p:34, Edirne, 1998

7- Şenkul, T., K. Karademir, C. Adayener, S. Demir, C. İşeri ve S. Albayrak, “Üreter taşlarının tedavisinde holmium YAG laser kullanımı”, 4. Ulusal Endoüroloji Kongresi, S30, İstanbul, 1-2 Haziran 2000.

8- Karademir, K., T. Şenkul, C. Adayener, F. Ateş, K. Baykal ve D. Erden, “Üreter orta ve alt bölüm taşlarının tedavisinde loop üreteral kateterin yeri: 87 olgudaki sonuçlarımız”, 4. Ulusal Endoüroloji Kongresi, S37, İstanbul, 1-2 Haziran 2000.

9- Şenkul, T., K. Karademir, K. Baykal, C. Adayener, F. Ateş ve D. Erden, “Genital glandların orta hat kistleri”, 4. Ulusal Endoüroloji Kongresi, P21, İstanbul, 1-2 Haziran 2000.

10- Karademir, K, T. Şenkul, C. Adayener, C. İşeri, İ. Akyol, D. Erden, “Unutulmuş Kalsifiye Double-J Kateter (Bir Olgu Sunumu),” 4. Ulusal Endoüroloji Kongresi, P22, İstanbul, 1-2 Haziran 2000.

11- İşeri, C., D. Erden, C. Adayener, T. Şenkul, K. Baykal ve K. Karademir, “Lokalize prostat kanserinde radikal prostatektomi spesmenindeki patolojik bulguların prognostik değeri”, 16. Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, 81, İzmir, 8-12 Ekim 2000.

12- Şenkul, T., C. Adayener, K. Karademir, K. Baykal, F. Ateş ve D. Erden, “Ortotopik üriner diversiyon uygulanan hastalarda ürodinamik bulgular”, 16. Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, 178, İzmir, 8-12 Ekim 2000.

13- Şenkul, T., C. Adayener, K. Karademir, K. Baykal, F. Ateş ve D. Erden, “Ortotopik üriner diversiyon uygulanan hastalarda intestinal mukozada oluşan histopatolojik değişiklikler”, 16. Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, 178, İzmir, 8-12 Ekim 2000.

14- Türkmen, N., K. Karademir, C. Adayener, S. Albayrak, T. Şenkul ve D. Erden, “Yüzeyel mesane tümörlerinin tanısında UBC rapid test”, 16. Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, 118, İzmir, 8-12 Ekim 2000.

15- Avşar, K., C. Adayener, M. Gültepe, S. Tokgöz, B. Eryiğit, C. İşeri, D. Erden, “Üriner Sistem Taş Hastalarında Askorbik Asit-Okzalat İlişkisi”, 2. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, Program ve Özet Kitabı, s:120, Kuşadası, 31 Ekim-04 Kasım 2001.

16- Şenkul, T., K. Karademir, C. İşeri, D. Erden, K. Baykal ve C. Adayener, “Erişkinlerde hipospadias”, 17. Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, 193, Kemer-Antalya, 5-10 Ekim 2002.

17- Şenkul, T., C. Adayener, K. Baykal, K. Karademir, C. İşeri ve D. Erden, “Üreter taşlarının tedavisinde holmium: YAG lazer: 85 olgudaki deneyimlerimiz”, 17. Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, 61, Kemer-Antalya, 5-10 Ekim 2002. 

18- Adayener, C., C. İşeri, K. Avşar, T. Şenkul, K. Baykal ve D. Erden, “Üriner sistem taş hastalığı etyolojisinde risk faktörlerinin çok yönlü irdelenmesi”, 17. Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, 59, Kemer-Antalya, 5-10 Ekim 2002.

19- Adayener, C., T. Şenkul, K. Karademir, K. Baykal, Ö. Kaplan ve D. Erden, “Sigara içme alışkanlığının mesane tümörü prognozu üzerindeki etkisi”, XV. Ulusal Kanser Kongresi, Program ve Bildiri Özet Kitabı, 202, Kemer-Antalya, 23-27 Nisan 2003.

20- Adayener, C., B. Özbilek, “Subinguinal Varikoselektomide Büyütme Her Zaman Gerekli mi? 5. Ulusal Androloji Kongresi, Program ve Özet Kitabı, s:63, İstanbul, 2003.

21- Adayener, C., B. Özbilek, “Erişkin Yaşta Sünnetin Kişisel Beden Saygısına Etkisi” 5. Ulusal Androloji Kongresi, Program ve Özet Kitabı, s:74, İstanbul, 2003.

22- Saraçoğlu, F., C. Adayener, K. Karademir, T. Şenkul, C. İşeri ve D. Erden, “Androjen deprivasyonu uygulanan prostat adenokarsinomlu hastalarda gelişen osteoporozun çok yönlü değerlendirilmesi”, 18. Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, 287, Belek-Antalya, 2-7 Ekim 2004.

23- Ateş, F., C. Adayener, T. Şenkul, K. Karademir, N. Ardıç, C. İşeri ve D. Erden, “Kronik prostatit/pelvik ağrı sendromlu hastaların tedavisinde alfa bloker ve antibiyotiğin etkinliğinin kıyaslanması ve kronik prostatit semptom indeksi ile sonuçların değerlendirilmesi”, 18. Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, 103, Belek-Antalya, 2-7 Ekim 2004.

24- Karademir, K., M. Saraçoğlu, K. Baykal, B. Şen, C. Adayener, T. Şenkul ve D. Erden, “Erişkinde sünnet öncesi ve sonrası pudental uyarılmış yanıtların değerlendirilmesi”, 18. Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, 144, Belek-Antalya, 2-7 Ekim 2004.

25- Karademir, K., C. Adayener, B. Şen, T. Şenkul, C. İşeri, K. Baykal ve D. Erden, “Evre I NSGHT’de orşiektomi sonrası ne zaman RPLND yapılmalıdır?”, 18. Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, 231, Belek-Antalya, 2-7 Ekim 2004.

26- Karademir, K., T. Şenkul, B. Şen, C. Adayener, B.F. Alp, C. İşeri, K. Baykal ve D. Erden, “Testis tümörü nedeniyle kemoterapi veya RPLND yapılacak hastaların Beck depresyon testi ile psikolojik değerlendirilmesi”, 18. Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, 293, Belek-Antalya, 2-7 Ekim 2004.

27- Şen, B., T. Şenkul, C. İşeri, K. Karademir, C. Adayener ve D. Erden, “Normal ürodinamili erişkin noktürnal enüretiklerde desmopressine yanıt”, 18. Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, 323, Belek-Antalya, 2-7 Ekim 2004.

28- Şenkul, T., A. Çırakoğlu, C. Adayener, İ. Akyol, H. Soydan, C. İşeri, “Üreter Üst Bölüm Taşlarının Tedavisinde Holmiyum YAG Lazer Litotripsi,” 6. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, s:187, İstanbul, 2005.

29- Karagöz, B., O. Bilgi, C. Adayener, O. Türken, “Renal ve pulmoner tutulum ile nüks eden primer mediastinal lenfoma”, 16. Ulusal Kanser Kongresi, Program ve Bildiri Özet Kitabı, s:132, Antalya, 2005

30- Adayener, C, İ. Akyol, B. Şen, T. Şenkul, K. Baykal, C. İşeri, “Normospermik, Skrotal Ağrılı Olgularda Varikoselektomi Sonrası Erken Dönem Sperm Parametreleri,” 19. Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, s:143, Antalya, 2006.

31- Adayener C, İ. Akyol, B. Şen, T. Şenkul, K. Baykal, C. İşeri, “Kadın Sağlık Personelinde Cinsel İşlev Bozukluğu,” 19. Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, s:337, Antalya, 2006.

32- Alp BF, C. İşeri, C. Adayener, İ. Akyol, T. Şenkul, K. Baykal, “Kronik pelvik ağrı sendromunun tanısında KCl duyarlılık testi ve idrar üronik asit düzeyinin önemi,”  19. Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, s:235, Antalya, 2006.

33- Şahin, C., B. Şen, G. Yakut, C. Adayener, E. Kalcı, “Uzun Üretral Darlıklarda ve Penoskrotal Hipospadiaslı Olgularda Distal Sirküler Fasyokutanöz Penil Flep Kullanımı”, 19. Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, s:404, Antalya, 2006.

34- Şahin, C., B. Şen, G. Yakut, C. Adayener, E. Kalcı, “Adolesan Ele Gelmeyen Testis: Laparoskopi Her Zaman Gerekli mi?”, 19. Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, s:278, Antalya, 2006.

35- Şen, B., C. Şahin, G. Yakut, C. Adayener, B.F. Alp, “Grade 3 Varikoseli Olan Olgularda Mikrocerrahi Gerekli mi?”, 19. Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, s:147, Antalya, 2006

36- Şahin, C., B. Şen, G. Yakut, C. Adayener, E. Kalcı, “Erişkin Yaş Grubu Primer ve Sekonder Hipospadiaslarda TIPU: 100 Olgunun Retrospektif İncelenmesi”, 19. Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, s:253, Antalya, 2006

37- Ateş F, C. Adayener, İ. Akyol, K. Karademir, T. Şenkul, K. Baykal, H. Koçoğlu, “Üreteroskopik Litotripsi Sonrasında Her Zaman Çifte J Stent Yerleştirilmesi Gerekli mi?”, 7. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Özet Kitabı, P-167, Çeşme, 2007.

38- Şenkul T, E. Malkoç, C. Adayener, H. Soydan, İ. Akyol, F. Ateş, “Ele Gelmeyen Testisli Erişkin Olgularda Laparoskopi: GATA Haydarpaşa Deneyimi”, 7. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Özet Kitabı, P-109, Çeşme, 2007.

39- Ateş F, İ. Akyol, C. Adayener, T. Şenkul, E. Malkoç, C. İşeri, “Büyük Üreter Taşlarında URS Pnömotik Litotripsi İlk Seçenek Tedavi Yöntemi Olabilir”, 7. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Özet Kitabı, P-162, Çeşme, 2007.

40- Akyol İ, A. Çırakoğlu, C. Adayener, K. Baykal, C. İşeri, “Çocuklarda Sünnet Mea Darlığına Neden Olur mu?”, 9.Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, Özet Kitabı, s:193, Antalya, 2007.

41- Akyol İ, Ö. Yılmaz, C. Adayener, F. Ateş, C. İşeri, “Çocuklarda Fimozis Tedavisinde Topikal Prednizolon”, 9.Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, Özet Kitabı, s:200, Antalya, 2007.

42- Akyol İ, Ö. Yılmaz, C. İşeri, C. Adayener, T. Şenkul, “Ratlarda Deneysel İnmemiş Testis Modeli ve Karşılaşılan Sorunlar”, 9.Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, Özet Kitabı, s:83, Antalya, 2007.

43- Ateş F, C. Adayener, İ. Akyol, T. Şenkul, K. Karademir, C. İşeri, “Evre 1 Seminom Dışı Testis Tümörlerinde RPLND Sonuçlarımız”, 8. Ankara Üroonkoloji Kursu, Kurs Kitapçığı, s:32, Ankara, 2007.

44- Ateş F, İ. Akyol, C. Adayener, B. Şen, K. Baykal, C. İşeri, “Radikal Prostatektomi Serimizde Partin Tablosunun Validasyonu”, 8. Ankara Üroonkoloji Kursu, Kurs Kitapçığı, s:82, Ankara, 2007.

45- Ateş F, H. Soydan, T. Şenkul, İ. Akyol, C. Adayener, Ö. Yılmaz, “Transrektal Ultrasonografi Kılavuzluğunda Prostat Biyopsisinde Anestezi Şeklinin, Hasta Yaşının ve Prostat Hacminin Ağrı Üzerine Etkisi”, 8. Ankara Üroonkoloji Kursu, Kurs Kitapçığı, s:83, Ankara, 2007.

46- Ateş F, C. Adayener, İ. Akyol, K. Baykal, B. Şen, C. İşeri, “PT1 Yüksek Dereceli Mesane Tümörü Tanısı Konan Hastalarımızda Takip Sonuçlarımız”, 8. Ankara Üroonkoloji Kursu, Kurs Kitapçığı, s:112, Ankara, 2007.

47- Ateş F., C. Adayener, İ. Akyol, L. Türk, H. Soydan, K. Karademir, K. Baykal, “Türkiye’de 13-15 Yaşları İçin Penis Boyu Araştırması”, 20. Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, s:81, 01-06 Kasım Antalya, 2008. (Sözel bildiri)

48- Adayener C., Ü.B. Semiz, F. Ateş, H. Soydan, C. Başoğlu, K. Baykal, “Hızlı Ejakülasyon ve Dikkat Eksikliği/Hiperaktivite Bozukluğu Birlikteliği”, 20. Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, s:19, 01-06 Kasım Antalya, 2008.

49- Ateş F., Z. Küçükodacı, C. Adayener, İ. Akyol, A. Çırakoğlu, K. Karademir, K. Baykal, “2004 Yılı Öncesi Tanı Konmuş Mesane Tümörlerinin 2004 WHO Sınıflaması Sonrası Yeniden Derecelendirme Sonuçları”, 20. Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, s:162, 01-06 Kasım Antalya, 2008.

50- Ateş F., H. Soydan, B. Şen, H. Koçoğlu, C. Adayener, K. Baykal, “Prostat Hacminin Ölçümünde Transabdominal Ultrasonografi, Transrektal Ultrasonografi Sonuçları ile Ne Kadar Koreledir?”, 20. Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, s:220, 01-06 Kasım Antalya, 2008.

51- Ateş F., H. Soydan, H. Koçoğlu, İ. Akyol, C. Adayener, K. Baykal, “Perkütan Nefrostomi Konulmasında İki Farklı Ultrasonografi Yönteminin Karşılaştırılması: Abdominal Prob ve Transrektal Prob”, 20. Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, s:234, 01-06 Kasım Antalya, 2008.

52- Akyol İ., H. Soydan, C. Adayener, F. Ateş, H. Koçoğlu, K. Baykal, “Yetişkinde Ağız Mukozasıyla Onlay Greft Üretroplasti”, 20. Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, s:368, 01-06 Kasım Antalya, 2008. (Sözel bildiri)

53- Ateş F., A. Haholu, C. Adayener, T. Şenkul, K. Karademir, N. Yiğit, K. Baykal, “Renal Hücreli Karsinomda Fuhrmann Derecesi ile Kİ67, VEGF, MMP7 ve COX2 ile İmmünohistokimyasal Boyanma Sonuçlarının Kıyaslanması”, 20. Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, s:422-423, 01-06 Kasım Antalya, 2008.

54- Ateş F., H. Soydan, C. Adayener, B. Şen, N. Yiğit, K. Karademir, “TRUS Biyopside Kronik Prostatit ve PIN/ASAP Oranlarımız”, 20. Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, s:431, 01-06 Kasım Antalya, 2008.

55- Ateş F., C. Adayener, İ. Akyol, H. Soydan, L. Türk, T. Şenkul, K. Baykal, “Ergenlik Çağındaki Erkeklerde Dış Genital organ Hastalığı ve Doğumsal Anomali Taraması Sonuçları”, 20. Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, s:455, 01-06 Kasım Antalya, 2008.

56- Ateş F., C. Adayener, İ. Akyol, L. Türk, B. Şen, S. Uğuz, K. Baykal, “Ergenlik Çağı Verilerine Göre Penis boyunu Etkileyen Faktörler”, 20. Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, s:456, 01-06 Kasım Antalya, 2008.

57- Ateş F, C. Adayener, H. Soydan, E. Malkoç, K. Karademir, K. Baykal, “Adolesan Türk Erkekleri İçin Penis Boyu Percentil Eğrileri ve Mikropenis Sınırları”, 8. Ulusal Androloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, Poster No:07, 20-23 Mayıs İzmir, 2009

58-  Malkoç E., F. Ateş, B. Şen, T. Şenkul, C. Adayener, İ. Akyol, K. Baykal, “Alfa Blokerler Yanlızca Üreter Alt Bölüm Taşlarında mı Etkili?”, 8. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, SP:57, 04-07 Kasım Antalya, 2009

59- Ateş F, H. Soydan, B. Şen, İ. Akyol, C. Adayener, T. Şenkul, K. Baykal, “Böbrek Üst Kaliks Taşlarında Siemens Lithoskop ile ilk ESWL Sonuçlarımız”, 8. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, SP:101, 04-07 Kasım Antalya, 2009

60- Ateş F, H. Soydan, B. Şen, F. Zekey, C. Adayener, T. Şenkul, “Biyopsiye Gitme Kriterlerindeki Değişimin Tümör Saptanma Oranlarına Etkisi”, 9. Üroonkoloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, S:199, 04-08 Kasım Ankara, 2009

61- Soydan H, F. Ateş, B. Şen, T. Şenkul, C. Adayener, K.Baykal, “Prostat Kanserinde Hormonal Tedaviye Verilecek Cevap Tedavi Öncesi Parametrelerle Öngörülebilir mi?”, 9. Üroonkoloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, S:278, 04-08 Kasım Ankara, 2009

62- Ateş F, B. Şen, H. Soydan, C. Adayener, K. Karademir, K.Baykal, “Patolojik evre T1 ve Yüksek Dereceli Mesane Tümörlü Hastalarımızın Takip Sonuçları”, 9. Üroonkoloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, S:173, 04-08 Kasım Ankara, 2009

63- Malkoç E, F. Ateş, B. Şen, T. Şenkul, C. Adayener, İ. Akyol, K. Baykal “Üreteral Taşların Tedavisi”, İstanbul Ürolitiyazis Günleri, Özet Kitapçığı, S:33, 11-12 Aralık İstanbul, 2009

64- Ateş F, H. Soydan, B. Şen, İ. Akyol, C. Adayener, T. Şenkul, K. Baykal “Böbrek Üst Kaliks Taşlarında Siemens Lithoskop ile İlk ESWL Sonuçlarımız”, İstanbul Ürolitiyazis Günleri, Özet Kitapçığı, S:18, 11-12 Aralık İstanbul, 2009

65- Malkoç E., F. Ateş, T. Şenkul, C. Adayener, İ. Akyol, K. Karademir, “Yaşam Kalitesi Değerlendirmesi için IPSS Güvenilir Bir Değerlendirme Formu mudur?” 21. Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, s:106, 30 Ekim – 03 Kasım İstanbul, 2010.

66- Ateş F., S. Uğuz, F. Dursun, E. Malkoç, C. Adayener, K. Karademir, K. Baykal, “Histolojik Olarak Kanıtlanmış Kronik Prostatit ile PSA Dansitesi Arasındaki İlişki” 21. Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, s:140, 30 Ekim – 03 Kasım İstanbul, 2010

67- Ateş F., Ö. Yılmaz, H. Soydan, C. Adayener, K. Karademir, K. Baykal, “Adolesan Erkek Çocuklarda Penis Boyu ile Ayak Büyüklüğü, Başparmak Uzunluğu ve Vücut Kitle İndeksi İlişkisi” 21. Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, s:220, 30 Ekim – 03 Kasım İstanbul, 2010 

68- Adayener C., H. Soydan, F. Ateş, İ. Akyol, E. Malkoç, K. Baykal, “Erişkinde Distal Hipospadiasın Lokal Anestezi İle Onarımı” 21. Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, s:221, 30 Ekim – 03 Kasım İstanbul, 2010 

69- Adayener C., F. Ateş, H. Soydan, T. Şenkul, K.Karademir, K. Baykal, “Erişkin Distal Hipospadiası Onarımında TIPU Tekniği Sonuçları” 21. Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, s:221, 30 Ekim – 03 Kasım İstanbul, 2010 

70- Soydan H, F. Ateş, Z. Küçükodacı, C. Adayener K. Karademir, K. Baykal, “Prostat Kanserli Hastalarda PT2 Evre Alt Gruplarının Belirlenmesinin Prognostik Önemi Var mıdır?” 21. Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, s:252, 30 Ekim – 03 Kasım İstanbul, 2010 

71- Adayener C., F. Ateş, H. Soydan, E. Malkoç, K.Karademir, K. Baykal, “Genç Hastalarda Mesanenin Değişici Epitel Hücreli Karsinomu (TCCa) Gerçekten Farklı mı Davranır?” 21. Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, s:319, 30 Ekim – 03 Kasım İstanbul, 2010 

72- Malkoç E., F. Ateş, T. Şenkul, C. Adayener, H. Soydan, K. Baykal, “BPH Nedeniyle Alt Üriner Sistem Yakınmaları ve Aşırı Aktif Mesanesi Olan Hastalarda Alfa Bloker Tedavisine Trospiyum Klorür Eklenmesinin Rolü; İleriye Dönük, Randomize, Plasebo Kontrollü, Çift Kör Bir Çalışma” 21. Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, s:14, 30 Ekim – 03 Kasım İstanbul, 2010 (Sözel bildiri)

73- Ateş F., Ö. Yılmaz, H. Soydan, C. Adayener, T. Şenkul, K. Baykal, “Adolesan Erkek Çocuklarda Penis Boyu Ortalamaları ve Mikropenis Sınırları” 21. Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, s:50, 30 Ekim – 03 Kasım İstanbul, 2010 (Sözel bildiri)

74- Adayener C., F. Ateş, H. Soydan, T. Şenkul, K.Karademir, K. Baykal, “Mesanenin Değişici Epitel Hücreli Hastalarımızın Epidemiyolojisinde Son On Yılda Neler Değişti” 21. Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, s:85, 30 Ekim – 03 Kasım İstanbul, 2010 (Sözel bildiri)

75- Ateş F., H. Soydan, E. Malkoç, C. Adayener, K. Karademir, K. Baykal, “Prostat Biyopsisinde Yıllar İçinde Nereye Geldik?” 4. Üroonkoloji Kış Sempozyumu, Bildiri Özet Kitabı, s:41, 02-06 Şubat 2011, Antakya, 2011

76- Soydan H., Yeşildal C., Ateş F., Adayener C., Şenkul T., Baykal K., “Evre 1 Seminomlu Hastalarda Tedavi Seçim Kriterlerimiz ve Uzun Dönem Sonuçlarımız” 10. Üroonkoloji Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, s:63, 26-30 Ekim Ankara 2011

77- Soydan H., Dursun F., Yılmaz Ö., Okçelik S., Adayener C., Baykal K., “Prostat Kanserli Hastalarda Beck Depresyon ve IIEF Skorları: Aktif İzleme Alınan Hastalar ile Radikal Prostatektomi Yapılan Hastaların Karşılaştırılması” 10. Üroonkoloji Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, s:78, 26-30 Ekim Ankara 2011

78- Okçelik S, Soydan H, Ateş F, Akyol İ, Yılmaz Ö, Adayener C. Radikal prostatektomi yapılmış hipogonadizmli hastalarda testosteron kullanımı: Ön sonuçlar. 22. Ulusal Üroloji Kongresi, Bildiri özetleri Kitabı s55, 2-6 Mayıs Girne, KKTC 2012 

 

Uluslararası kongre ve sempozyumlarda davetli konuşmacı

1- International Psychogeriatric Association 2007 European Regional Meeting’ de “Antiaging Therapies in Men:Is it a Fact or Fiction?” konulu sunu, İstanbul, 3-6 Mayıs 2007

2- 5th Annual Eurasian Andrology Summit, “Hypogonadism, Erectile Dysfunction and Lower Urinary Tract System” konulu sunu, Kiev – Ukraine, 5-6 March 2010 

3- 6th Annual Eurasian Andrology Summit, “WHO 2010 criteria for semen analysis: What is the most important parameter?” konulu sunu, Tiran – Arnavutluk, 14-17 April 2011 

 

Ulusal kongre ve sempozyumlarda davetli konuşmacı ve oturum başkanlıkları

1- “İnfertilite” konulu sözlü sunu oturumunda, oturum başkanlığı, 6. Ulusal Androloji Kongresi, İzmir, 8-11 Haziran 2005

2- Türk Üroloji Derneği aylık bilimsel toplantısında davetli konuşmacı olarak “Kabakulak Orşiti, Tedavisi ve İnfertilite” konulu sunu, İstanbul, 18 Ekim 2006

3- 3. GATA Haydarpaşa Üroloji Günleri, Kadın Cinsel İşlev Bozukluğu adlı sempozyumda konuşmacı olarak “Kadın Uyarılma Bozukluğunda Yeni Gelişmeler” konulu sunu, İstanbul, 17 Mayıs 2007

4- 7. Ulusal Androloji Kongresinde konuşmacı olarak “Testosteron Yetersizliğinde Güncel Tedavi” konulu sunu, Ankara, 6-9 Haziran 2007

5- “Erişkinde hipospadias cerrahisi”, Androloji video – cerrahi kursu, Androlojide Güncelleme ve Avrasya Androloji Zirvesi Sempozyumu, 5-7 Haziran 2008, İstanbul 

6- Türk Üroloji Derneği aylık bilimsel toplantısında davetli konuşmacı olarak “Ürogenital Sistemde PDE5inhibitörlerinin Kronik Kullanımı” konulu sunu, İstanbul, 22 Nisan 2009

7- “PDE5 inhibitörlerinde güncelleme” konulu sempozyumda konuşmacı olarak, 8. Ulusal Androloji Kongresi, İzmir, 20-23 Mayıs 2009

8- “ED de oral farmakoterapi:Karşılaştırma” konulu eğitim toplantısında konuşmacı olarak, 8. Ulusal Androloji Kongresi, İzmir, 20-23 Mayıs 2009

9- “Erkek Cinsel Sağlığı Sözel ve Poster Sunumları” oturumunda, oturum başkanlığı, 8. Ulusal Androloji Kongresi, İzmir, 20-23 Mayıs 2009

10- “Örnek Olgu Videosu – Radikal Orşiektomi Cerrahisinin Nirengi Noktaları” konulu sunu, Türk Üroloji Derneği, Marmara Bölgesi Uzmanlık Öğrencileri Eğitim Kursu, İstanbul, 06-07 Haziran 2009 

11- “Olgular Eşliğinde Testosteron ve PDE5 İnhibitörlerinin Prostat, Mesane ve Alt Üriner Sistem Semptomlarına Etkisi” konulu panelde konuşmacı, Ulusal Bilinçle Güncel Üroloji, İstanbul, 17-18 Ekim 2009

12- “BPH de Cerrahi Tedavi” konulu ders, Türk Üroloji Derneği, Tıpta Uzmanlık Öğrencileri Sınava Hazırlık Kursu, Kızılcahamam, Ankara, 22-24 Ekim 2009

13- “Açık Prostatektomi” konulu video sunumu, Türk Üroloji Derneği, 1. 2. Ve 3. Yıl Tıpta Uzmanlık Öğrencileri Eğitim Programı, Kocaeli, 04-06 Haziran 2010

14- “Benign Prostat Hiperplazisinde Açık Prostatektomi Teknikleri: Nasıl Yapalım?” konulu ders sunumu, Türk Üroloji Derneği ve Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği, Kadavrada Temel Ürolojik Cerrahi Eğitim Modelleri Anatomi Diseksiyon Kursu, İstanbul, 07-08 Haziran 2010

15- “Kadavra Üzerinde Cerrahi Eğitim” konulu eğitim, Türk Üroloji Derneği ve Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği, Kadavrada Temel Ürolojik Cerrahi Eğitim Modelleri Anatomi Diseksiyon Kursu, İstanbul, 07-08 Haziran 2010

16- “Karşıtlıklar Paneli: ED ve BPH/AÜSS tedavisinde PDE-5 inhibitörleri tek ajan olarak etkili mi?” (interaktif oylama) konulu panelde konuşmacı, Güncel Androloji Sempozyumu-Canlı cerrahiler eşliğinde her yönüyle genitoüriner protezler kursu” İstanbul, 21-23 Haziran 2010

17- “Peyronie hastalığı: Patofizyoloji Değerlendirme, cerrahi dışı ve cerrahi tedaviler” konulu kursta eğitmen, 21. Ulusal Üroloji Kongresi, İstanbul, 30 Ekim – 03 Kasım 2010

18- “Dünden İzlenimler – BPH” konulu konuşma, 21. Ulusal Üroloji Kongresi, İstanbul, 30 Ekim – 03 Kasım 2010  

19- Türk Üroloji Derneği aylık bilimsel toplantısında “Androlojide zorlu olgu sunumları” konulu panelde tartışmacı olarak, İstanbul, 20 Nisan 2011

20- BPH, Prostat Kanseri ve Cinsellik panelinde “Adrojen Deprivasyon Tedavisi Alan Prostat Kanserli Hastalarda Yaşam Kalitesi Nasıl İyileştirilir?” konulu sunu, 9. Ulusal Androloji Kongresi, Mersin, 01-04 Haziran 2011

21- “Açık Prostatektomi” konulu video sunumu, Türk Üroloji Derneği, 1. 2. Ve 3. Yıl Tıpta Uzmanlık Öğrencileri Eğitim Programı, İstanbul, 17-19 Haziran 2011

22- Türk Üroloji Derneği aylık bilimsel toplantısında panelist olarak “Androlojide Güncel Uygulamalar” İstanbul, 19 Ekim 2011

23- Güncel Androloji Sempozyumunda Prostat Kanseri Tedavisi Sonrası Yaşam Kalitesi konulu panelde “Prostat Kanseri İntermittan Tedavide Hormonlar ve Seks” konulu sunu, 19-22 Eylül ŞanlıUrfa 2012  

24- 10. Ulusal Androloji Kongresinde, Adolesan Androloji ve Uygulamaları konulu paneled “Retraktil Testis: Normalin Bir Varyasyonu mu? Patoloji mi?” konulu sunu, Bodrum Muğla, 29 Mayıs-01 Haziran, 2013

25- Büyük Üroloji Buluşması – 1 kongresinde, “Kadın Cinsel Sağlığında kullanımı ile İlgili Pratik Yaklaşımlar” konulu sunu, Antalya, 31 Ekim – 03 Kasım 2013

26- Büyük Üroloji Buluşması – 1 kongresinde, “Erkek Cinsel Sağlığında kullanımı ile İlgili Pratik Yaklaşımlar. ED, PE ve Priapizm.” konulu sunu, Antalya, 31 Ekim – 03 Kasım 2013

27- Büyük Üroloji Buluşması – 1 kongresinde, “PDE5 İnhibitörlerinin Kullanımında Pratik Yaklaşımlar” kursunda kurs başkanı olarak, Antalya, 31 Ekim – 03 Kasım 2013

28- “BPH Medikal Tedavi Güncelleme (İlaç Farklılıkları ve Karşılaştırmalı Çalışmalar” adlı sunu, 23. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 16-19 Ekim 2014

29- “Çocuk Yaşlarda Hipogonadizm Geç Puberte ve Algoritm” konulu sunu, 11. Ulusal Androloji Kongresi, Fethiye-Muğla, 30 Nisan – 02 Mayıs 2015

30- “İnfertilite Medikal Tedavisine Güncel Yaklaşım” konulu sunu, 24. Ulusal Üroloji Kongresi, İzmir, 20 – 24 Ekim 2015

Basın & Haberler

10 Mayıs 2021 Pazartesi
SÖZCÜ
Böbrek taşları

28 Ocak 2021 Perşembe
POSTA
Antropozdan korunmanın anahtarı

4 Kasım 2020 Çarşamba
SÖZCÜ
Coronavirus erkeklerde infertiliteye yol açar mı?

17 Haziran 2019 Pazartesi
HÜRRİYET
Modern hayat spermi bozuyor

25 Nisan 2019 Perşembe
MİLLİYET EKSPRES
Sperm sayısı giderek azalıyor

25 Nisan 2019 Perşembe
MİLLİYET EKSPRES
Sperm sayısı giderek azalıyor

18 Aralık 2017 Pazartesi
POSTA
İdrar şikayetlerini önemseyin

İlgi Alanları

Penis Kanseri Nedir? Penis Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Penis kanseri, sperm ve idrarın vücuttan atıldığı erkek cinsel organı olan peniste oluşan nadir bir kanserdir. Penis kanserinin en yaygın türü skuamöz hücreli karsinom (derinin üst tabakasındaki düz hücrelerde başlayan kanser) olarak bilinir. Genellikle sünnet derisinin (penis başını kaplayan gevşek deri) üzerinde veya altında oluşur. Penis kanserinin belirtileri arasında yaralar veya diğer cilt değişiklikleri, akıntı ve kanama yer alır. İnsan papilloma virüsü (HPV), penis kanseri vakalarının yaklaşık üçte birine neden olur. Sünnet (sünnet derisinin alınması) HPV'nin önlenmesine ve penis kanseri riskinin azaltılmasına yardımcı olabilir. Erken teşhis edildiğinde penis kanseri genellikle tedavi edilebilir.

Varikosel Nedir? Varikosel Belirtileri ve Ameliyatı

Varikosel, tüm dünya çapında görülen ve erkekleri etkileyen bir sağlık problemidir. Hayati tehlike oluşturmaz ancak kişinin konforunu etkileyebilir, özellikle çocuk sahibi olmak isteyenler için risk faktörü olarak değerlendirilebilir. Kısırlık yaşayan erkeklerin nerdeyse %40’ında varikosel katkısından söz edilebilir.

Frengi Nedir? Frengi Belirtileri Nelerdir, Nasıl Bulaşır?

Frengi bakterilerin neden olduğu bir enfeksiyondur. Çoğu zaman cinsel temas yoluyla yayılır. Hastalık genellikle ağrısız bir yara olarak başlar ve genellikle cinsel organlarda, rektumda veya ağızda görülür. Enfeksiyon meydana geldikten sonra frengi bakterileri herhangi bir belirti vermeden uzun yıllar vücutta kalabilir. Ancak enfeksiyon tekrar aktif hale gelebilir. Tedavi edilmezse frengi kalbe, beyne veya diğer organlara zarar verebilir. Hayatı tehdit edici hale gelebilir.

HoLEP Nedir? HoLEP Ameliyatı ile Prostat Cerrahisi

Sistit nedir, tedavide ne yapılır?

Erkeklere oranla kadınlarda daha sık görülen sistit, her ne kadar “çözümsüz” olduğu düşünülse de, aslında tedavisi olan bir hastalık.

Kronik Prostatit Nedir? Kronik Prostatit Belirtileri Nelerdir?

Prostatit, prostatın ve bazen de prostatın etrafındaki alanların iltihaplanmasını içeren, sıklıkla ağrılı bir durumdur. Prostat iltihabı anlamına gelen prostatitin genel olarak 4 tipi vardır. Bunlar akut bakteriyel prostatit, kronik bakteriyel prostatit, kronik prostatit/kronik pelvik ağrı sendromu, asemptomatik inflamatuar prostatit olarak aktarılabilir. Kronik prostatit, semptomların en az 3 ay görüldüğü durumlarda karşılaşılan prostatit çeşididir. Uzun süreli bir iltihap olan bu durum düzenli bir şekilde kontrol edilmelidir.

Kegel Egzersizi Nedir?

İdrar kaçırma problemi, toplumda birçok yaş grubunda gözlenebilen ve çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilen bir durumdur. İdrar inkontinansı olarak adlandırılan bu şikayete ek olarak görülebilen diğer bir sorun ise gaz ve gaita (dışkı) kaçırılmasıdır. Pelvik taban kaslarındaki zayıflık sebebiyle meydana gelen bu sıkıntılar, kişilerin günlük ve sosyal yaşantılarını önemli derecede olumsuz etkileyen bir hale gelebilir. Dolayısıyla uygun şekilde tedavi edilmeleri gerekir. İnkontinans tedavisinde birçok alternatif tedavi söz konusudur. Kegel egzersizi ise bu tedavi seçenekleri içerisinde yer alır. Kegel egzersizi, bireyler tarafından kolaylıkla uygulanabilen ve etkili sonuçlar alınabilen bir yöntemdir. Bu egzersiz sayesinde kısa süre içerisinde var olan mevcut şikayetlerde gerileme gözlenebilir. Fakat istenen etkilerin oluşması için doğru şekilde egzersiz önem taşır. Kegel egzersizi hakkındaki detaylı bilgiye, yazının devamını takip ederek ulaşabilirsiniz.

İdrar Yolu Enfeksiyonu: Nedir, Neden Olur, Belirtileri ve Tedavisi Nedir?

Erişkinlerde görülen en sık bakteriyel enfeksiyonlardan olduğu bilinen üriner sistem enfeksiyonları dünya genelinde her yıl 150 milyon kişiyi etkileyen ve sepsise yol açarak yoğun bakım ünitesine yatış ihtiyacı doğurabilen önemli bir enfeksiyon tablosudur. İdrar yollarında görülen bakteriyel enfeksiyonlar özellikle cinsel olarak aktif kadınlarda oldukça sık karşılaşılan ve doğru şekilde tedavi edilmediği takdirde sık aralıklarla tekrarlayarak böbrek enfeksiyonuna yol açabilen önemli sağlık sorunlarından biridir. Bu nedenle idrar yolu enfeksiyonu hakkında doğru bilgi sahibi olmak, belirti ve bulguları zamanında fark edebilmek ve doğru yöntemlerle enfeksiyon tablosunu kontrol altına almak son derece önemlidir.

Hidrosel ameliyatı ve iyileşme süreci

Halk dilinde su fıtığı, torbaların şişmesi ve su toplaması olarak bilinen hidrosel, özellikle yeni doğanlarda yaygın olarak görülür.

Erken Boşalma: Nedir, Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Cinsel işlev bozuklukları günümüzde sık görülen sağlık sorunlarının başında gelir.

Andropoz: Nedir, Belirtileri, Tanı Yöntemleri ve Tedavisi

Yaşın ilerlemesiyle beraber erkeklerde sinirlilik, yorgunluk ve fiziksel güçte azalma gibi semptomlar görülebilir. Çoğu kişi bu tür belirtileri yaşlanma belirtileri olarak adlandırılsa da tıpta bu durumun daha farklı bir açıklaması bulunur. Andropoz, erkek menopozu olarak da adlandırılan vücuttaki testosteron seviyelerine ilişkin açığa çıkan bir sendromdur. Sinsi bir başlangıçla beraber yavaşça ilerleyen sendrom tüm erkekleri etkileyebilir ve vücudun doğal bir süreci olarak kabul edilir. Andropozun bilinmesi ve süreç hakkında bilgi sahibi olunması bu dönemi atlatmada birçok erkeğe yardımcı olabilir.

Böbrek Kanseri Belirtileri ve Tedavi Yöntemi

Testis Kanseri Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Testisler skrotum adı verilen deri bir kese içerisinde korunan, penisin hemen arkasında bulunan erkek üreme sisteminin temel organlarındandır. Testisler spermlerin hem üretildiği hem de depolandığı yerdir. Testisler ayrıca ana cinsiyet hormonu olan testesteronun üretimini de gerçekleştirir. Testis hücrelerinde meydana gelen kontrolsüz büyüme ve çoğalma ile tümörleşme gerçekleşir. Testis kanserleri erkeklerde en sık rastlanan üreme sistemi kanserlerindendir. Testis kanseri uzun dönem belirti vermeden ilerleme özelliğine sahiptir. Fakat aynı zamanda tedavi oranının ve başarısının en yüksek olduğu kanserlerdir. Bu yüzden erken tanı büyük önem taşımaktadır.

Prostat Kanseri Belirtileri Nelerdir? Evreleri ve Tedavisi

Prostat bezi erkeklerde bulunan, idrar kesesinin hemen altında, taban kısmı mesane ile temasta olan piramidimsi yapıya sahip erkek üreme sistemi elemanı bir organdır. Prostat, idrar kesesinden idrarın akışını sağlamada görevli kanal olan prostatik üretranın çevresini sarmaktadır. Prostat henüz ergenliğe girmemiş erkek bireylerde 2 gram iken yaşla beraber büyüyerek 52 yaştan önceki yetişkin erkek bireylerde 20 grama kadar ulaşmaktadır. Prostat erkek üreme sisteminde önemli görevli olan doğurganlığı etkileyen bir bezdir. Ana görevi spermi besleyen sıvıyı üretmek ve spermlerin semen sıvısı içinde korunmasını sağlamaktır. Prostat kanseri, prostat bezinin yapısında bulunan hücrelerin kontrolsüz bölünme, çoğalma ve büyüme yeteneği kazanarak kanserleşmesidir. Prostat kanseri erken dönemde genellikle belirti vermediğinden tanı gecikebilmekte ve metastaz olasılığı artmaktadır.

Mesane Kanseri Belirtileri, Tanı ve Tedavi Süreci

Mesane kanseri, böbreklerden başlayarak idrar yolları boyunca ortaya çıkan kanserler arasında, ikinci sıklıkta karşılaşılan kanserdir. Mesane kanserlerinin yaklaşık olarak üçte ikisi ölümcül bir seyir izlemeyen ancak tekrar etme eğilimindeki oluşumlar iken üçte biri ise kas dokusuna ve ardından vücudun geri kalanına yayılma (metastaz yapma) potansiyeline sahip kötü seyirli oluşumlardır.

Embriyo Transferi Nedir? Embriyo Transferi Nasıl Yapılır?

Embriyo transferi tüp bebek tedavisi sırasında laboratuvar ortamında, yani kadın vücudunun dışında elde edilen embriyoların anne adayının rahmine yerleştirilmesi işlemidir. Anne adayından toplanan yumurta hücrelerinin, baba adayından alınan sperm hücreleri ile laboratuvar ortamında döllenmesi ve ardından anne adayının rahmine bırakılması olarak da tanımlanan embriyo transferi, doğal yollarla bebek sahibi olamayan çiftlerde gebelik elde edilmesine yardımcı olabilir.

Yumurta Rezerv Düşüklüğü (AMH) Nedir?, Nedenleri ve Tedavisi

Kadınlardaki yumurta sayılarındaki azalma günümüzde sık sık karşılaşılan bir kısırlık nedenidir. Kadınlarda beli bir yaştan itibaren hem yumurta sayısı hem de yumurta kalitesi düşer. Bu da yumurtaların döllenme ihtimalini düşürerek bireylerin çocuk sahibi olmalarını engelleyebilir. AMH adı verilen doğurganlık hormonunun azalması anlamına gelen bu durum bazen genç kadınlarda da görülebilir. Yumurta rezerv düşüklüğü hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için metnin devamına göz atabilirsiniz.

Yumurta Rezervi ve Kalitesi Nasıl Arttırılır?

Yumurta rezervi bir kadının doğurganlık potansiyelini anlamaya yardımcı olan önemli bir terimdir. Bu kavram kadınların üreme kapasitelerini ve yumurtalıklarındaki yumurta miktarını değerlendirmek için kullanılır.

Yumurta Dondurma İşlemi Nedir, Kimlere Yapılabilir

Yumurta dondurma, kadınların doğurganlık kapasitesini ileri yaşlara ertelemek istedikleri bir üreme seçeneğidir. Yumurta dondurma işlemi, yumurtalıkları hormon ilaçları ile uyararak ve toplanan olgun yumurtaları dondurarak gerçekleştirilir. Bu sayede bireyler yaşam tarzlarına ve ihtiyaçlarına uygun bir üreme planı oluşturabilirler.

Tüplerde Tıkanıklık Nedenleri, Belirtileri, Tanı ve Tedavisi

Tıkalı fallop tüpleri dişi üreme sağlığını etkileyen yaygın bir sorundur. Bu tüpler, yumurtalıkları rahme bağlayarak döllenmeyi kolaylaştırır. Tıkanıklık meydana geldiğinde bu karmaşık üreme sürecini bozabilir ve infertiliteye (kısırlığa) yol açabilir. Tıkanmanın nedenleri, enfeksiyonlar, endometriozis veya önceki cerrahilerden kaynaklanan yaralanmaları içerir. Bu tıkanıklıkların nedenlerini anlama, teşhis ve tedavi seçeneklerini öğrenme, bebek sahibi olmak isteyen çiftler için son derece önemlidir.

Tüp Bebek Uygulamasında Glutatyon Tedavisi

Sağlıklı bir bebek dünyaya getirmek için hem spermin hem de yumurtanın sağlıklı olması gerekir. Ancak metabolik olaylar sonucunda açığa çıkan radikaller, vücutta birikerek yumurta veya spermin bozulmasına yol açabilir. Bunun sonucunda da kısırlık sorunu ortaya çıkabilir. Glutatyon adı verilen antioksidan vücutta biriken bu radikallerin uzaklaşmasına ve daha sağlıklı gebeliklerin gerçekleşmesine yardımcı olur. Bundan dolayı tüp bebek tedavilerinde glutatyon tedavisi daha sağlıklı bir gebelik süreci için önemlidir. Tüp bebek tedavisinde glutatyon tedavisi hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edebilirsiniz.

Tüp Bebek (IVF) Yönteminde PRP Uygulaması

Polikistik Over Sendromu (PCOS) Nedir, Belirtileri, Tedavisi

Polikistik over sendromu üreme çağındaki kadınları yaygın olarak etkileyen bir sağlık sorunudur. Sendromun oluşmasının temelinde hormonal değişiklikler yer alabilir. Erkeklere özgü androjen hormonları kadınlarda belirli seviyelerde mevcuttur. Ancak bu hormonların aşırı miktarda üretilmesinde bazı bozukluklara sebebiyet verebilir. Bunun sonucunda adet döngüsünün bozulması ile birlikte cilt ve saçta değişiklikler, yumurtalıklarda kistler şeklinde kendini gösterebilir. Ana nedeni henüz bilinmeyen PCOS, kısırlığın en yaygın nedenlerinden biridir. Bununla birlikte polikistik over sendromunun oluşmasına zemin hazırlayabilen birtakım risk faktörleri bulunabilir. Aile geçmişi, yaşam tarzı alışkanlıkları ve bazı hastalıklar PCOS gelişmesini uyarabilen etkenlerdir. Polikistik over sendromu erken teşhis edilmediğinde ve tedavi sağlanmadığında kardiyovasküler hastalıklar ve tip 2 diyabet gibi uzun vadeli komplikasyonlar gösterebilir (1, 2).

Kısırlık Nedir, Prensipler, Tanı ve Tedavisi

Gebe kalmak için vücudumuzda önemli adımlar vardır. Beyin üreme hormonları üretir, yumurta olgunlaşır ve ovulasyonla serbest bırakılır. Fallop tüpleri yumurtayı yakalar, erkek partnerin sperm hücreleri yol alır ve bir sperm hücresinin yumurtayı döllenmesi gerekir. Döllenmiş yumurta rahime yerleşir, bu da hamileliğin başlangıcını temsil eder. Bu karmaşık süreçte yaşanan aksaklıklar gebeliğin gerçekleşmemesine neden olabilir. Ancak her başarısız deneyim kısırlık olarak kabul edilmez. Şimdi kısırlık nedir konusunu inceleyelim.

Embriyo Yapıştırıcı (Embryo Glue) Nedir? Kimlerde Kullanılır?

Tüp bebek tedavilerinde kullanılan embriyo yapıştırıcı, gelişmekte olan embriyo ile rahim iç zarı arasında güçlü ve istikrarlı bir bağlantı oluşmasına yardımcı olur. Başarılı implantasyon ve gebelik şansını önemli ölçüde artıran embriyo yapıştırıcısı hakkında daha fazla bilgi edinmek için metnin devamını okuyabilirsiniz.

Çip Bebek Nedir? Çip Bebek Nasıl Yapılır?

Tüp bebekte çipli aşılama, çiftlerin doğal yollarla hamilelik elde etme şanslarını artırmak için kullanılan bir tıbbi prosedürdür. Bu yöntemde, anne adayının yumurtaları uyarılır ve olgunlaştırılır. Ardından, baba adayından alınan spermin, laboratuvar ortamında seçilerek anne adayının yumurtasıyla döllenmesi sağlanır. Döllenen yumurta, embriyo haline gelir ve anne adayının rahmine yerleştirilir. Çipli aşılama, infertilite sorunu yaşayan çiftlere umut veren bir seçenek olabilir. İşlem, tıbbi bir uzman gözetiminde gerçekleştirilir ve çiftlerin bireysel sağlık durumlarına göre uyarlanır.

Çikolata Kisti (Endometriozis) Nedir, Belirtileri, Tedavisi

Çikolata kisti, kadın sağlığı üzerinde önemli bir etkiye sahip olan bir jinekolojik sorundur. Çikolata kisti, tıbbi terimi ile Endometriozis, endometrium adı verilen rahim iç tabakasının rahim dışındaki bölgelerde büyümesi ile ortaya çıkan bir durumdur. Genetik yatkınlık, hormonal dengesizlikler, menstrüel akışın rahim dışına doğru geriye kaçması ve bağışıklık sistemi sorunları çikolata kisti oluşumunda rol oynayabilir. Bu faktörlerin bir araya gelmesi endometrial (rahim duvarı) dokuda iltihaplanma, kanamalar ve sonucunda çikolata kistleri oluşturabilir. Çikolata kisti adını içerdikleri kahverengi renkli sıvı benzeri maddeden alır ve bu kistler genellikle yumurtalıklarda bulunur. Çikolata kisti, ağrılı adet dönemleri, pelvik ağrı, ilişki sırasında ağrı ve fertilite(doğurganlık) sorunları gibi bir dizi semptomla neden olur. Bu durum, kadınların yaşam kalitesini büyük oranda etkileyebilir ve uzun süreli tedavi ihtiyacı doğurtabilir.

Tüp Bebek Nedir? Tüp Bebek Tedavisi Nasıl Yapılır?

Doğal yollarla çocuk sahibi olamayan kişilere uygulanan tüp bebek tedavisi, in vitro fertilization (IVF) ya da farklı bir deyişle üreme hücrelerinin laboratuvar ortamında bir araya getirilmesi işlemi olarak tanımlanabilir.

Polikistik Over Sendromu Nedir? Hamilelik Tedavisi

Özellikle fazla kilosu olan kadınlarda görülen “Polikistik Over Sendromu”, çocuk sahibi olmayı zorlaştırsa da bir engel değil. Bu sorunu yaşayan kadınlar da tüp bebek tedavisiyle anne olabilme şansına sahip.

Yumurtlama Dönemi: Nedir, Belirtileri, Hesaplama Yöntemi

Yumurtlama dönemi, kadınlarda belli bir olgunluğa gelen yumurtaların, yumurtalıktan salınması dönemidir. Yumurtlama dönemi, adet döngüsünün önemli bir parçasıdır ve kadınların hamile kalmasında önemli rol oynar. Yumurtlama döneminin geldiğini gösteren bazı belirtiler vardır. Kadınlar, gebe kalmak istediklerinde bu belirtileri takip ederek belirli hesaplama yöntemi ile gebe kalmak için en uygun zamanı seçebilirler. Yumurtlama dönemi hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için yazının devamını okuyabilirsiniz.