Kardiyoloji

Kardiyoloji

Kardiyoloji Nedir?

Kardiyoloji; kalp ve damarların sağlığı ve hastalıklarıyla ilgilenen bilim dalıdır. Kalp vücutta kanın pompalandığı organdır. Akciğerlerde oksijenlenen kan, kalbe taşınır, kalpten pompalanarak damarlar aracılığı ile tüm vücudu dolaşır. Dokulardaki oksijeni azalmış ve karbondioksit miktarı artmış kan, yine damarlar aracılığı ile kalbe döner ve sonrasında akciğerlere taşınır. Böylece farklı yapı ve görevdeki damarlarla birlikte dolaşım sistemini oluştururlar. Kalp hastalıkları dendiğinde organ olarak kalp hastalıkları, kardiyovasküler hastalık dendiğinde kalp ve damar sisteminin bütünü ifade edilir. Kardiyoloji uzmanına kardiyolog adı verilir.

Kardiyoloji Hangi Hastalıklar İle İlgilenir?

Dolaşım sisteminin amacı, doku ve organların çalışabilmesi için gerekli oksijenin taşınmasıdır. Kardiyolojik hastalıklar, yalnızca kalbi ve damarları değil tüm vücudu etkilerler. Kardiyolojik hastalıkların bazı ortak belirtileri bulunmaktadır. Kardiyolojik hastalıklarının belirtileri şöyle sıralanabilir:

 • Göğüste baskı hissi, ağrı veya yanma
 • Kollar, sol omuz, dirsekler, çene ve sırtta ağrı veya rahatızlık
 • Göğüste sıkışma ve nefes darlığı
 • Baş dönmesi
 • Bayılma
 • Bulantı ve yorgunluk
 • Soğuk terleme
 • Kalp ritminde düzensizlik, çarpıntı, düşük ya da yüksek nabız
 • Tansiyonda düzensizlik, yüksek kan basıncı
 • Hızlı yorulma

Bu belirtilere ek olarak dolaşım bozukluğuna sebep olan tıkalı bir damar varsa, o damarın beslediği organ ve dokularda şikayetler gözlenebilir. Damarla ilişkili organlarda güçsüzlük, uyuşma, ağrı ve soğukluk gözlemlenebilir.

Bu belirtilerle kendini gösteren ve kardiyoloji bölümünün ilgilendiği başlıca hastalıklar şunlardır:

 • Doğuştan gelen (Konjenital) kalp hastalıkları
 • Aritmiler
 • Damar sertliği (Ateroskleroz)
 • Yüksek kolesterol ve trigliserid
 • Hipertansiyon
 • Angina (Göğüs ağrısı)
 • Ani kalp durması.
 • Kalp yetmezliği
 • Kalp krizi
 • Kan pıhtıları
 • Koroner arter hastalıkları
 • Perikardit (Kalp zarı iltihabı)
 • Myokardit (Kalp kası iltihaplanması)
 • Endokardit (Kalp kapakları ve kalp iç zarı iltihabı)
 • Kalp kapakçığı sorunları
 • Kardiyojenik şok
 • Kalp anomalileri
 • Kardiyomiyopati
 • Aortunuzla ilgili sorunlar (anevrizma, stenoz)
 • Arterlerinizle ilgili problemler (Periferik Arter Hastalığı, Subklavian Arter Hastalığı, Renal Arter Hastalığı, Koroner Arter Hastalığı)
 • Felç

Kardiyoloji bölümü, ani ya da kısa süre içinde ortaya çıkan (akut), daha uzun zaman içinde gelişen (kronik) ve doğuştan gelen (konjenital) kardiyovasküler rahatsızlıkların tümüyle ilgilenmektedir. Kardiyovasküler rahatsızlığın türüne bağlı olaraktedavi tür ve süreleri farklılık göstermektedir.

Kardiyoloji Bölümü Tanı Tedavi Hizmetleri

Kardiyoloji bölümümüzde; kalp krizi, koroner yetmezlik, kalp yetmezliği, kalp ritim ve ileti bozuklukları, kalp kapağı hastalıkları, periferik damar hastalıkları, aort damarı hastalıkları, hipertansiyon, hiperkolesterolemi ve doğumsal kalp hastalıkları başlıca tanı ve tedavisi yapılan hastalıklar arasında yer almaktadır.

Kardiyoloji bölümümüzde gerçekleştirilen işlemler girişimsel işlemler ve girişimsel olmayan işlemler olarak iki gruba ayrılırlar. Kardiyoloji bölümde yapılan işlemler aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

Girişimsel Olmayan İşlemler

 • Hastalık ve risk taraması
 • 2-D, doppler ve renkli doppler ekokardiografileri
 • Stres ekokardiografisi
 • Stres Elektrografisi
 • 24 saat EKG ve kan basıncı izlemi
 • Kalp sintigrafisi
 • Multidedektör BT ile kalsiyum taraması
 • 2-D, doppler ve renkli doppler ekokardiografileri
 • BT koroner anjiograf
 • Kardiyak MR

Girişimsel İşlemler

 • Kardiyak kateterizasyon/Anjiyogram
 • Koroner stent yerleştirme, atrektomi
 • Perkütan koroner girişim (PCI)/Anjiyoplasti
 • Septal ablasyon
 • Atriyal septal defekt kapatma
 • Aort balon valvuloplasti
 • Mitral balon valvoplasti
 • Sol atriyal apendiks kapatma
 • Patent foramen ovale kapatma

İlgi Alanları

Düşük Tansiyona Ne İyi Gelir? Düşük Tansiyon Belirtileri

Kan basıncı, kalp tarafından vücuda pompalanan kanın damarlarda oluşturduğu direnci ölçen bir göstergedir. Bu basıncın sistolik ve diyastolik olmak üzere iki farklı değeri bulunur. Büyük tansiyon olarak da bilinen sistolik basınç, kalbin kasılması sırasındaki kan basıncını ölçer. Küçük tansiyon olarak bilinen diyastolik basınç ise kalbin dinlenme sırasındaki kan basıncını ölçümünü ifade eder. Düşük tansiyon, kan basıncının olması gereken değer aralığından daha düşük olması ile karakterize olan bir sağlık sorunudur. Sağlıklı bireyler için kan basıncının ideal değeri 120/80 olarak ifade edilir. Burada bulunan 120 değeri sistolik basıncı gösterirken, 80 değeri de diyastolik kan basıncını ifade eden değerdir. Düşük tansiyon, kan basıncı değerinin 90/60’dan daha düşük olması ile karakterizedir. Düşük tansiyon, bazı durumlarda ciddi bir sağlık sorununu işaret ediyor olabilir. Özellikle yaşlı bireylerde oluşan düşük tansiyon kalp, beyin ve diğer hayati organlara yeterli kan akışını engelleyebilir. Bu da baş dönmesi, bayılma ve şok gibi belirtilere neden olabilir. Düşük tansiyonun nedenleri arasında dehidrasyon, hamilelik, kalp rahatsızlıkları, sinir sistemi hastalıkları ve bazı ilaçlar yer alabilir. Düşük tansiyonu önlemek ve tedavi etmek için yeterli miktarda su içmek, tuz alımını artırmak, daha yavaş ayağa kalkmak, ve kafeinden kaçınmak, düşük karbonhidratlı öğünler yemek, bacak kaslarını çalıştırmak ve kompresyon çorapları giymek gibi bazı yaşam tarzı değişiklikleri uygulanabilir. Bazı durumlarda doktor tarafından ilaç tedavisi de önerilebilir.

Marfan Sendromu Nedir, Belirtileri, Nedenleri ve Tedavisi

Marfan sendromu, çoğunlukla genetik nedenlerle meydana gelen ve bağ dokusunu etkileyen nadir bir hastalıktır. Bağ dokusu, vücuttaki destek dokusunu oluşturan ve organları bir arada tutan önemli bir yapıdır. Marfan sendromu, fibrillin-1 adlı proteini kodlayan FBN1 genindeki bir mutasyon sonucu ortaya çıkar. Bu mutasyon, bağ dokusunun esnekliğini ve dayanıklılığını etkileyerek bir dizi sistemik soruna neden olabilir. Marfan sendromu olan bireyler genellikle uzun boylu, ince yapılı ve uzun uzuvlara sahiptirler. En yaygın etkilenen bölgelerden biri kalp ve damar sistemidir; anevrizma ve kalp kapaklarındaki sorunlar sık görülür. Ayrıca, göz, iskelet ve ciltte de belirgin özellikler gösterebilir. Marfan sendromu tedavisi, birçok branşın görüşü alınarak hazırlanır ve tedavide amaç hastanın yaşam kalitesini artırmak ve semptomları kontrol altına almaktır.

Kalp krizi belirtileri kadınlarda farklı

Heparin Nedir, Ne İşe Yarar?

Heparin kanın pıhtılaşmasını engelleyerek damar tıkanıklıkları, kalp krizi, inme gibi pek çok sağlık sorununun tedavisinde ve önlenmesinde kullanılır. Heparin kullanımı pıhtı oluşumunu engelleyerek kan akışını düzenleyerek tıkanmaları önler. Fakat heparin tedavisinin etkili ve güvenli bir şekilde yürütülmesi için dikkate alınması gereken faktörler bulunmaktadır. Doğru dozaj, ilaç etkileşimleri ve beslenme gibi unsurlar, heparin tedavisinin başarılı olmasını sağlamak için dikkat edilmesi gereken temel noktalardır. Aynı zamanda hastanın tıbbi geçmişi, yaş, cinsiyet gibi faktörler de tedavinin kişiselleştirilmesinde büyük rol oynar.

Üfürüm Nedir? Üfürüm Tedavisi Nasıl Yapılır?

Kalbin steteskop denilen dinleme aleti ile muayenesi sırasında normal kalp seslerine ek olarak duyulan ve üfleme sesine benzeyen seslerin genel adıdır.

Tansiyon Nedir? Yüksek ve Düşük Tansiyon Belirtileri

Kalp sürekli olarak vücuda aort damarı aracılığıyla kan pompalar. Bu pompalama işlemi sırasında kan, basınçla damarla gönderilir. Damarların iç duvarlarında oluşan basınç, tansiyon olarak tanımlanır. Kan basıncı olarak da tanımlanabilen tansiyon, doku ve organların yeterince kanlanabilmesi ve yaşamsal fonksiyonlarını devam ettirebilmesi için son derece önemlidir. Kalp her kasıldığında kanı, atardamarlara belirli bir basınç ile pompalar, kalp kası gevşediğinde de damarlar içinde bir miktar basınç kalır. Bu iki basınç türü, büyük ve küçük tansiyon olarak adlandırılır. Tansiyon, kişiden kişiye farklılık gösterse de ortalama olarak büyük tansiyonun 90 ila 120 mm Hg, küçük tansiyonun ise 60 ila 80 mm Hg aralığında olması beklenir. Hipotansiyon olarak tanımlanan tansiyon düşüklüğü çoğunlukla sakınca yaratmaz ve nadiren semptomatik bulguların ortaya çıkmasına neden olur. Ancak tansiyonun birden düşmesi, baş ağrısı ve hâlsizlik gibi belirtilere yol açabilir. Tansiyon yüksekliği ise hipertansiyon olarak tanımlanır ve tansiyon düşüklüğüne göre çok daha ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. Tansiyon çeşitlerine geçmeden önce, tansiyonun ne demek olduğu iyi anlaşılmalıdır.

Nabız Nedir? İdeal Nabız Kaç Olmalıdır?

Nabız ölçmek kişiye kalbinin ne kadar hızlı attığını gösteren bir değerdir. Normal bir nabız düzenli bir ritimde atar ve bazı faktörlere göre normal değerleri değişiklik gösterebilir. Kalp olması gerekenden çok yavaş veya çok hızlı atıyorsa bu bir kalp rahatsızlığının işareti olabilir. Bu gibi sorunların tespiti için nabız ölçümü önemli sonuçlar verir. Nabız özellikle el bileğinden ölçülebilir.

Kalp Romatizması (Akut Romatizmal Ateş) belirtileri ve tedavi yöntemleri

Akut romatizmal ateş ya da halk dilindeki adıyla kalp romatizması grup A streptokok adı verilen bakterilerin neden olduğu farenjit (boğaz enfeksiyonu) sonrası gelişen bir romatizmal hastalıktır. Tipik olarak farenjitten 2 ila 3 hafta sonra ortaya çıkar. Hastalık vücudun verdiği anormal iltihabi cevap sonucu bağ dokusu içeren organlarda iltihaplı hasara neden olur.

Kalp Kası Kalınlaşması

Halk arasında pek bilinmemekle birlikte, çok ciddi ve bir o kadar da önem taşıyan bir sorundur. Kalp kası kitlesinin artması veya kalp kası içine başka doku ve maddelerin birikimine bağlı olarak kalınlığının artması olarak tanımlanır.

Kalp kası kalınlaşması ve hipertansiyon

Kalp kası kalınlaşması, kalp kası kitlesinin artması veya kalp kası içine başka doku ve maddelerin birikimine bağlı olarak kalınlığının artması olarak tanımlanıyor. Kalp yetmezliğine kadar giden bu hastalığın en büyük nedeninin hipertansiyon olduğunu söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Kardiyoloji Uzmanları, kalp kası kalınlaşması ile ilgili merak edilenleri anlatıyor.

Kalp Çarpıntısı: Nedir, Nedeni, Belirtileri ve Tedavisi

Kalp çarpıntısı acil servislere ve kardiyoloji polikliniklerine başvuru nedenlerinin başında gelen bir şikayettir. Kalp çarpıntısı kelime anlamı olarak kalp atımlarının hızlanmasını, atımların anormal bir hal almasını ya da düzensizleşmesini ifade eder. Kalbin çalışması ile ilgili bu değişiklikler sonucunda kişi boyun ya da göğüs bölgesinde bir şey kuvvetlice atıyormuş gibi hissedebilir. Kalp çarpıntısının altında yatan rahatsızlıklar genellikle iyi seyirlidir ancak bazı kişilerde kalp çarpıntısının nedeni yaşamı tehdit edici hastalıklar olabileceği için dikkatli olunmalıdır.

Kaçış Sendromu Hastalığı: Nedir, Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Kaçış sendromu olarak bilinen, uzun adıyla sistemik kapiller kaçış sendromu ilk olarak 1960 yılında Bayard Clarkson isimli bir hekim tarafından tanımlanmış bir rahatsızlıktır. Bu nedenle bu rahatsızlığın isimlerinden biri de Clarkson hastalığıdır. Hastalığın seyri sırasında gelişen şok durumu nedeniyle oldukça kötü bir seyir izleyebilir. Bu nedenle bu rahatsızlığa karşı bilinçli olmak önemlidir.

Hipertansiyon: Nedir, Belirtileri ve Tedavisi

Bir kişinin tansiyonu, kan dolaşımının atar damar içerisinde meydana getirdiği basıncın ifade şeklidir. Tansiyon, ilk okunan ve halk arasında büyük tansiyon olarak bilinen sistolik kan basıncı ile halk arasında küçük tansiyon olarak bilinen diyastolik kan basıncı olmak üzere 2 kısımda değerlendirilir. Tansiyonun birimi milimetre civadır. Sistolik kan basıncı, kalbin kasılarak içinde bulunan kanı pompalaması sonrasında büyük atar damarlarda oluşan maksimum basıncı tanımlar. Diyastolik kan basıncı ise kalbin 2 atım arası sürede gerçekleştirdiği dinlenme esnasında bu damarlarda meydana gelen minimum basıncı tanımlamak için kullanılır

Hipertansiyon Hastalığı

40/90 mmHg’nın üzerindeki kan basıncı değerleri hipertansiyon olarak değerlendirilir. Hipertansiyon; kalp krizi, felç, kalp yetmezliği, böbrek yetersizliği gibi komplikasyonların gelişimine neden olan, kadınlarda ve erkeklerde yaşam sürelerini kısaltan bir hastalıktır.

Göğüs Ağrısı Neden Olur?

Künt boğucu bir ağrıdan kısa keskin bir bıçak saplanma hissine kadar geniş bir yelpazede seyreden göğüs ağrısı, bazen kola ve boyuna doğru yayılabilir. Göğüs ağrısı nedenleri birçok hastalığın belirtisi olabilir. Kalp ve akciğer nedenli olabilen ciddi problemlerde göğüste ağrı nedeni tam olarak belirlenmeli ve acil tıbbi müdahale yapılmalıdır.

Anjiyo tedavi değil, bir tanı yöntemidir

Kalp damarlarının görüntülenmesinde halen altın standart olarak kabul edilen anjiyo, kalp damar hastalıklarının tanı ve tedavisinde çok önemli bir yer tutuyor. Koroner damarlardaki daralma ya da tıkanıklığı ortaya çıkararak tedavi şeklini belirlemek amacıyla yapılan anjiyonun bir tedavi değil, tanı yöntemi olduğunu söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Kardiyoloji Uzmanları, anjiyo ile ilgili bilmek istediğiniz soruları yanıtlıyor…

Hizmet Alanları

15.09.2023
Elektrofizyoloji ve Aritmi

Anadolu Sağlık Merkezi Elektrofizyoloji ve Artimi bölümümüzde; ritm bozukluklarının saptanması ve ritm bozukluğuna bağlı kalp hastalıklarının tanı ve tedavi hizmetlerini veriyoruz.

21.08.2023
Onkokardiyoloji

Kanserler ve kalp hastalıkları her ne kadar son 20 yılda çok daha erken yaşlarda görülmeye başlamış olsa da halen sıklıkla 50 yaş sonrasında daha yaygın olarak ortaya çıkmakta ve ileri yaşlarda en yüksek düzeye ulaşmaktadır. Avrupa ülkeleri arasında en genç nüfusa sahip olan ülkemizde de önümüzdeki 20-30 yılda bu genç insanların yaşlı gruba geçeceği ve yaşlı nüfusumuzun ciddi derecede artacağı düşünülürse kanser ve kalp hastalıkları gibi kronik hastalıkların da patlama yapacağı aşikardır. Benzer yaş grubunda sık görülen bu iki hastalığın aynı hastada görülme ihtimali de dolayısıyla oldukça yüksek. Kanserle ilgili yapılan son araştırmalar, tedavide kullanılan bazı ilaç ve ışın tedavilerinin kalp ve damar sorunlarına yol açabildiğini göstermektedir. Bu nedenle kanser tedavisinde başarıyı artırmak ve hayati riski azaltmak için henüz kanser tedavisi planlanırken kalp sağlığının da değerlendirilmesi büyük önem taşır. Kanser hastalarının kalp sağlıklarının korunması prensibine göre gereklilikleri yerine getiren Onkokardiyoloji bölümünde; cerrahi tedavi sırasındaki anestezi riskinden, kemoterapi ve radyoterapinin yan etkilerine kadar hayati önem taşıyan olayları azaltmak, hastalarımıza daha uzun ve kaliteli yaşam sağlamak için hizmet sunuluyor?

21.08.2023
Girişimsel Kardiyoloji - Birimimizde hangi sağlık hizmetlerini sunuyoruz?

Tedavi Yöntemleri

21.08.2023
Sanal anjiyo her hastaya yapılabilir mi?

Tıbbi teknolojideki gelişmelerin görüntüleme yöntemlerine de yansımasıyla kalp ve damar hastalıklarında erken tanı artık mümkün. Ancak son yıllarda sıkça söz edilen “Sanal Anjiyo” (Bilgisayarlı Tomografik Anjiyo) konusunda birçok şey yanlış biliniyor. Anadolu Sağlık Merkezi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gürsel Ateş, sanal anjiyoyu anlatıyor…

21.08.2023
El bileğinden anjiyo (radial anjiyo) ile aynı gün taburcu olunabilir

Kalp ve damar hastalıklarının belirlenmesinde büyük önem taşıyan anjiyo, el bileğinden gerçekleştirilen uygulamayla hastalara büyük kolaylık sunuyor. Bu yöntemle anjiyo operasyonu giderek kolaylaşırken, hastaların hastaneye yatmasına gerek kalmıyor. Anadolu Sağlık Merkezi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ertan Ökmen, merak edilenler hakkında önemli bilgiler paylaşıyor.

Gebze

Kardiyoloji

Prof. Dr. Ertan Ökmen

Ataşehir

Kardiyoloji

Prof. Dr. Nevrez Koylan

Gebze

Kardiyoloji

Uzm. Dr. Gürsel Ateş

Ataşehir

Kardiyoloji

Uzm. Dr. Nermina Alagiç

Gebze

Kardiyoloji

Dr. Ersin Özen

Gebze

Kardiyoloji

Prof. Dr. Ertan Ökmen

Ataşehir

Kardiyoloji

Prof. Dr. Nevrez Koylan

Gebze

Kardiyoloji

Uzm. Dr. Gürsel Ateş

Ataşehir

Kardiyoloji

Uzm. Dr. Nermina Alagiç

Gebze

Kardiyoloji

Dr. Ersin Özen

19.10.2023

Hipertansiyon Nedir?

Video Thumbnail
19.10.2023

Hipertansiyon Nedir?

Video Thumbnail
19.10.2023

Aile Faktörü Kalp Hastalıklarında Ne Derece Etkili? - Dr. Nermina Alagıç - FOX TV

Video Thumbnail
19.10.2023

Kanser Hastasının Kalp Hastalığı Açısından Riski

Video Thumbnail
19.10.2023

Kanser Hastaları İçin Kalbi Koruma Yolları

Video Thumbnail
19.10.2023

Kalp sağlığı ve Onkokardiyoloji - Prof. Dr. Ertan Ökmen - FOX TV

Video Thumbnail
1.09.2023

Hipertansiyon Kontrol Edilebilir Mi?

Video Thumbnail
1.09.2023

Hipertansiyonun Türleri Var Mıdır?

Video Thumbnail
1.09.2023

Doğru Tansiyon Nasıl Ölçülür?

Video Thumbnail
1.09.2023

Hipertansiyon Cinsel Hayatı Etkiler Mi?

Video Thumbnail
1.09.2023

Hipertansiyon Kimlerde Görülür?

Video Thumbnail
1.09.2023

El Bileğinden Anjiyo Nasıl Yapılır?

Video Thumbnail
1.09.2023

El Bileğinden Anjiyonun Avantajları

Video Thumbnail
1.09.2023

El Bileğinden Anjiyo Sırasında Balon Stent Uygulanabilir Mi?

Video Thumbnail
1.09.2023

Hipertansiyon Nasıl Kontrol Edilir?

Video Thumbnail
31.08.2023

Hipertansiyon Nedir? (Hipertansiyon Böbreklere Zarar Verir Mi?)

Video Thumbnail
19.10.2023

Damar Tıkanıklığı Hangi Yaşlarda Görülür?

Video Thumbnail
19.10.2023

Damar Tıkanıklığı Nasıl Oluşur, Belirtileri Nelerdir?

Video Thumbnail
19.10.2023

Damar Tıkanıklığı Tedavisi

Video Thumbnail
1.09.2023

Kanser Tedavisinin Kalp Üzerindeki Etkisi

Hızlı Erişim Formları

Sizi Dinliyoruz
Sizi Dinliyoruz

Hizmet kalitemizi daha da yükseltmek için görüşlerinize, önerilerinize kulak veriyoruz.

Formu doldur
Evde Bakım ve Sağlık Formu
Evde Bakım ve Sağlık Formu

İhtiyaç duyduğunuz sağlık hizmeti evinize geliyor. Evde sağlık hizmeti için formu doldurabilirsiniz.

Formu doldur
Tıbbi İkinci Görüş Formu
Tıbbi İkinci Görüş Formu

Tetkiklerinizin sonuçları, hastalığınızın teşhisi ve size sunduğumuz tedavi seçenekleri gibi konularda ikinci bir doktor görüşü için formu doldurabilirsiniz.

Formu doldur
Fiyat Talep Formu
Fiyat Talep Formu

Özel tedavi ve hizmetler için fiyat talep edebilirsiniz.

Formu doldur