Testis Kanseri Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Testisler skrotum adı verilen deri bir kese içerisinde korunan, penisin hemen arkasında bulunan erkek üreme sisteminin temel organlarındandır. Testisler spermlerin hem üretildiği hem de depolandığı yerdir. Testisler ayrıca ana cinsiyet hormonu olan testesteronun üretimini de gerçekleştirir. Testis hücrelerinde meydana gelen kontrolsüz büyüme ve çoğalma ile tümörleşme gerçekleşir. Testis kanserleri erkeklerde en sık rastlanan üreme sistemi kanserlerindendir. Testis kanseri uzun dönem belirti vermeden ilerleme özelliğine sahiptir. Fakat aynı zamanda tedavi oranının ve başarısının en yüksek olduğu kanserlerdir. Bu yüzden erken tanı büyük önem taşımaktadır.

Testis Kanseri Nedir?

Testis Kanseri sıklıkla 15-35 yaş arası erkek bireylerde yaygın görülen bir kanser türüdür. Bu kanser türü erkek cinsiyetlerde görülen tüm kanserlerin yaklaşık %1’ini oluşturmaktadır. Testis birden fazla hücre tipinin birleşiminden oluşmaktadır. Testis kanserleri de genellikle bu hücre tiplerinden biri olan germ hücrelerinin kanserleşmesinden dolayı oluşmaktadır. Testis kanseri her 2 testiste de görülebileceği gibi en çok sağ testiste görülmektedir. Testis kanserinin oluşum nedenleri üzerine birden fazla teori ortaya atılmış ise de en büyük etkenlerden birinin inmemiş testis olduğu düşünülmektedir.  

Testis kanserleri kanserleşen hücrelerin tiplerine göre tip I, tip II ve tip III olmak üzere 3 sınıfa ayrılmaktadır. Tip I testiküler germ hücre tümörleri yeni doğan erkek bebeklerde çocuklarda görülen testis kanseri çeşididir. Tip II testis kanseri genellikle  20-40 yaş arasındaki erkeklerde görülmektedir. Tip III testis kanseri spermatositik seminomlar olarak adlandırılır ve tip B spermatogonia hücrelerinin kontrolsüz büyüyüp çoğalması ile meydana gelirler. Genellikle 50 yaş üzeri erkek bireyleri etkilemektedir. 

Testis kanserinin görülme sıklığında son 50 yılda önemli bir artış mevcuttur. Özellikle genç ve orta yaştaki erkekleri etkileyen testis kanserlerinin %80’lik bir kısmı kemoterapi veya cerrahi müdahaleler ile diğer kanserlere oranla kolaylıkla tedavi edilebilmektedir. Kanser özellikle erken evrede fark edilmiş ise tedavinin başarı oranı %100’e kadar ulaşmaktadır. 

Testis Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Testis kanseri ilk evrelerde genellikle belirti vermemektedir. Daha sonraki evrelerde ortaya çıkan yaygın belirtiler arasında ise şunlar yer almaktadır: 

 • Testis torbasında çekilme hissine benzer rahatsızlık duygusu, 
 • Testislerin boyutunda farklılık, 
 • Karnın alt kısmı ve kasık bölgesinde sebepsiz ağrı, 
 • Bacaklarda şişme ve ödem, 
 • Hastalığın testis dışındaki doku ve organlara metastaz yapmasına bağlı nefes darlığı, akciğerde emboli, kilo ve iştah kaybı, 
 • Jinekomastiye benzer göğüslerde büyüme, 
 • Epididim veya testiste geçmeyen, sebebi belirlenemeyen enfeksiyon, 
 • Testis torbasında anormal miktarda sıvı birikimi, 
 • Skrotumda sızlama şeklinde ağrı. 

Testis Kanseri Neden Olur?

Testis kanserinin meydana gelme sebepleri tam olarak belirlenememiştir. Bununla beraber hastalığı tetikleyebilecek bazı risk faktörlerinin varlığından söz edilebilmektedir. Testis kanseri oluşumunda etkili olduğu düşünülen risk faktörleri arasında şunlar yer almaktadır: 

 • İnmemiş testis: Özellikle erkek çocuklarında görülen inmemiş testis ifadesi testislerin skrotum torbası içerisinde bulunmaması anlamına gelmektedir. İnmemiş testis, testis kanseri oluşumu açısından iyi tanımlanmış ve önemli bir risk etkenidir. İnmemiş testisli kişilerde kansere yakalanma riskinin yaklaşık 4 8 kat daha fazla olduğu bilinmektedir. 
 • Aile bireylerinde testis kanserine sahip kişilerin bulunması: Aile yakınlarında testis kanserli kişiler bulunan bireylerin bu kansere yakalanma riskinin 3 ile 10 kat daha fazla olduğu bilinmektedir. 
 • Atrofik testis: Testisin normal boyutlardan daha küçük olması durumuna atrofik testis denilmektedir. Atrofik testis ile testis kanseri arasında kesin bir ilişki tespit edilememiştir. Fakat yapılan bazı çalışmalarla atrofik testisin özellikle inmemiş testisle beraber görüldüğü olgularda kanser riskinin %36 gibi yüksek bir oranda olduğu ortaya konmuştur. 
 • Hormonal faktörler: Testis kanserlerinin görülme zamanı genellikle seksüel aktivite ve hormon salınımının en fazla olduğu yaş aralığına denk gelmektedir. Bu sebeple testis kanserinde hormonal değişimlerin rolünün olduğu düşünülmektedir. Ayrıca yapılan bir çalışmayla östrojen tedavisi almış annelerin erkek çocuklarında inmemiş testis ve dolayısıyla testis kanseri durumlarının daha çok ortaya çıktığı belirtilmiştir. 
 • Kimyasal maddelere maruziyet: Zirai ilaçlar ve ilaçlara bağlı toksisiteler de risk faktörleri arasında yer almaktadır. 

Testis Kanseri Evreleri

Testis kanserinin hem tam tanısının yapılabilmesi hem de doğru tedavinin planlanıp uygulanabilmesi için kanserin hangi seviyede olduğunu gösteren evrenin belirlenmesi gerekmektedir. Hastalığın hangi evrede olduğu belirlendikten sonra yararı dokunmayacak tedaviler dışlanarak hastanın zaman kaybı engellenmektedir. Testis kanserinin evrelemesi şu şekildedir: 

 • Evre 1: Kanserleşmiş hücreler henüz vücuda yayılmamıştır. Lokal olarak testiste bulunmaktadır. Bu evrede yapılan kan testlerinde tümör belirteçleri yüksek çıkmaktadır. 
 • Evre 2: Kanserleşmiş hücreler testis dışındaki alanlara yayılmıştır. Özellikle karın bölgesindeki lenf düğümlerinde tümörleşme gözlenir. Yapılan kan testlerinde tümör belirteçleri orta seviyede yüksek çıkmaktadır. 
 • Evre 3: Kanserleşmiş hücreler testisler ve karın dışına metastaz yapmış, akciğer gibi çok daha ileri bölgelerdeki lenf düğümlerine yayılmıştır. Hastalığın 3. evrede olup olmadığını öğrenmek için akciğer görüntüleme tekniklerinden yararlanılabilir. Kan testlerinde tümör belirteci düzeyleri oldukça yüksek çıkmaktadır. 

Testis Kanseri Nasıl Teşhis Edilir?

Testis kanserinin tanısında hem görüntüleme yöntemlerinden hem de invaziv yöntemlerden yararlanılmaktadır. Teşhiste yararlanılan yöntemler arasında şunlar yer almaktadır: 

 • Fizik Muayene: testis kanserine dışarıdan hissedilebilen büyüklük ve sertlikte kitle oluşumları gözlenmektedir. Bu kitlelerde genellikle ağrı hissi bulunmamaktadır. Hastalar genellikle elle herhangi bir müdahalede bulunmadıkları sürece kitlenin oluşumundan haberdar olmazlar. 
 • Ultrasonografi: Ultrasonografi, ses dalgalarının organa çarpıp geri dönmesi ile görüntülerin elde edildiği bir yöntemdir. Bu yöntem ile lezyonlu bölgenin büyüklüğü ve yeri hakkında bilgi sahibi olunmaktadır. 
 • Bilgisayarlı Tomografi: Bilgisayarlı tomografi röntgen ışınlarının kullanıldığı bir görüntüleme yöntemidir. Bu yöntemle testis kanserinin evrelemesi hassas bir şekilde yapılabilmektedir. 
 • Manyetik Rezonans Görüntüleme: Kısaltılmış ismiyle MR, manyetik alandan yararlanarak görüntülemenin gerçekleştirildiği uygulamadır. MR ultrasonografiden daha hassas ve özgül veri sağlamaktadır. Fakat maliyet açısından avantajlı değildir. 
 • Serum Belirteçleri: Testis kanseri varlığında kandaki bazı serum belirteci düzeyleri yükselmektedir. Bu serum belirteçleri arasında Alfa Fetoprotein (AFP), β-hCG ve laktat dehidrogenaz (LDH) yer almaktadır. Serum belirteçlerinden hem tanıda hem de tedavinin gidişatının izlenmesinde yararlanılmaktadır. 
 • Biyopsi: Biyopsi testis kanserinin kesin teşhisinde uygulanan girişimsel bir yöntemdir. 

Kasıktan uygulanan kesiden testisin çıkarılması (orşiektomi) sonucu yapılan biyopsi, hastalığa kesin tanı koyan, kanser çeşidi ve evresi ne olursa olsun tedaviye olanak sağlayan ilk tanı yöntemidir. 

Testis Kanseri Nasıl Tedavi Edilir?

Testis kanserinde tedavi hastalığın ilerleme seviyesine ve vücuda yayılma oranına göre belirlenmektedir. Asıl tedavi hedefi kontrolsüz büyüyen ve çoğalan hücreleri yok etmek ve daha fazla yayılmalarını önlemektir. Eğer kanserleşmiş hücreler lokal olarak sadece testiste bulunuyor ve vücudun diğer kısımlarına yayılmamış ise radikal orşiektomi denilen yöntemle testis vücuttan alınmaktadır. Orşiektomi işleminin ardından ise duruma uygun olarak radyoterapi ve kemoterapi tercih edilebilmektedir. Eğer hastalıkta belirgin bir metastaz yok ise veya karın gibi çok yakın bölgelere yayılma mevcut ise radyoterapi uygun bir seçenektir. Eğer testis kanseri ikinci evrede ise kanserli hücrelerin öldürülmesi prensibine dayalı ilaçların kullanıldığı kemoterapi yöntemi tercih edilebilmektedir.  Üçüncü evredeki kanserler için de yine kemoterapi tercih edilmektedir fakat süreç oldukça uzundur. 

Testis kanseri çoğunlukla başlangıçta belirti vermemektedir. Bu sebeple sinsi bir ilerleyişe sahiptir. Fakat erken evrelerde fark edildiği zaman tedavi şansı oldukça yüksektir ve erken tanı büyük önem taşımaktadır. Bu yüzden en yakın sağlık kuruluşlarına başvurarak gerekli testleri yaptırabilir, hastalık açısından risk altına olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz. 

  

Sağlık Merkezi
Anadolu Sağlık Merkezi

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi)

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi) , Üroloji

Bölüm Doktorları

Gebze

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi)

Prof. Dr. Altan Kır

Gebze

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi)

Prof. Dr. Bülent Karagöz

Gebze

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi)

Prof. Dr. Hale Başak Çağlar

Gebze Ataşehir

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi)

Prof. Dr. İlker Tinay

Gebze

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi)

Prof. Dr. Necdet Üskent

Gebze

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi)

Prof. Dr. Şeref Kömürcü

Gebze

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi)

Prof. Dr. Yeşim Yıldırım

Gebze

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi)

Doç. Dr. Eda Tanrıkulu Şimşek

Gebze

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi)

Uzm. Dr. Mehmet Doğu Canoğlu

Gebze

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi)

Uzm. Dr. Rashad Rzazade

Gebze

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi)

Uzm. Dr. Sinan Karaaslan

Gebze Ataşehir

Üroloji

Prof. Dr. Cüneyt Adayener

Gebze

Üroloji

Prof. Dr. Nazmi Yalçın İlker

Gebze

Üroloji

Op. Dr. Muhammed Sulukaya

Gebze

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi)

Prof. Dr. Altan Kır

Gebze

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi)

Prof. Dr. Bülent Karagöz

Gebze

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi)

Prof. Dr. Hale Başak Çağlar

Gebze Ataşehir

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi)

Prof. Dr. İlker Tinay

Gebze

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi)

Prof. Dr. Necdet Üskent

Gebze

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi)

Prof. Dr. Şeref Kömürcü

Gebze

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi)

Prof. Dr. Yeşim Yıldırım

Gebze

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi)

Doç. Dr. Eda Tanrıkulu Şimşek

Gebze

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi)

Uzm. Dr. Mehmet Doğu Canoğlu

Gebze

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi)

Uzm. Dr. Rashad Rzazade

Gebze

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi)

Uzm. Dr. Sinan Karaaslan

Gebze Ataşehir

Üroloji

Prof. Dr. Cüneyt Adayener

Gebze

Üroloji

Prof. Dr. Nazmi Yalçın İlker

Gebze

Üroloji

Op. Dr. Muhammed Sulukaya

Tümünü göster

Önerilen Sağlık Yazıları

“Genetik kanser” mi, “kalıtsal kanser” mi?

“Genetik kanser” mi, “kalıtsal kanser” mi?

Kanserden korunmanın 13 yolu

Kanserden korunmanın 13 yolu

Pankreas Kanseri Nedir ve Tedavi Sürecindeki "Whipple Ameliyatı" Nasıl Uygulanır?

Pankreas Kanseri Nedir ve Tedavi Sürecindeki "Whipple Ameliyatı" Nasıl Uygulanır?

Cilt (Deri) Kanseri: Nedir, Belirtileri, Tanı ve Tedavisi

Cilt (Deri) Kanseri: Nedir, Belirtileri, Tanı ve Tedavisi

Mide Kanseri Nedir? Belirtileri ve Tedavisi Nedir?

Mide Kanseri Nedir? Belirtileri ve Tedavisi Nedir?

Pankreas Kanseri Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Pankreas Kanseri Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Rektum Kanseri Nedir? Rektum Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Rektum Kanseri Nedir? Rektum Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Ağız Kanseri: Nedir, Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Ağız Kanseri: Nedir, Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Baş Boyun Kanserleri: Nedir, Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Baş Boyun Kanserleri: Nedir, Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Dil Kanseri: Nedir, Belirtileri, Çeşitleri

Dil Kanseri: Nedir, Belirtileri, Çeşitleri

Farenks, Yutak Kanseri Nedir? Belirtileri ve Tedavi Süreci

Farenks, Yutak Kanseri Nedir? Belirtileri ve Tedavi Süreci

Nazofarenks Kanseri: Belirtileri, Nedenleri ve Tedavisi

Nazofarenks Kanseri: Belirtileri, Nedenleri ve Tedavisi

Karaciğer Kanseri

Karaciğer Kanseri

Safra Kesesi Kanseri Belirtileri, Nedenleri ve Tedavisi

Safra Kesesi Kanseri Belirtileri, Nedenleri ve Tedavisi

Kemik Kanseri: Nedir, Çeşitleri, Belirtileri, Tanı ve Tedavi

Kemik Kanseri: Nedir, Çeşitleri, Belirtileri, Tanı ve Tedavi

Yumuşak Doku Kanseri (Sarkom): Nedir, Belirtileri, Türleri ve Tedavisi

Yumuşak Doku Kanseri (Sarkom): Nedir, Belirtileri, Türleri ve Tedavisi

Mesane Kanseri Belirtileri, Tanı ve Tedavi Süreci

Mesane Kanseri Belirtileri, Tanı ve Tedavi Süreci

Prostat Kanseri Belirtileri Nelerdir? Evreleri ve Tedavisi

Prostat Kanseri Belirtileri Nelerdir? Evreleri ve Tedavisi

Rahim Ağzı Kanseri

Rahim Ağzı Kanseri

Vulva Kanseri: Nedir, Çeşitleri, Belirtileri, Tanı ve Tedavi

Vulva Kanseri: Nedir, Çeşitleri, Belirtileri, Tanı ve Tedavi

Rahim Ağzı (Serviks) Kanseri: Belirtileri, Çeşitleri ve Tedavisi

Rahim Ağzı (Serviks) Kanseri: Belirtileri, Çeşitleri ve Tedavisi

Kanser Nasıl Oluşur?

Kanser Nasıl Oluşur?

Ortopedik Onkoloji

Ortopedik Onkoloji

Lenf (Lenfoma) Kanseri Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri

Lenf (Lenfoma) Kanseri Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri

Lösemi (Kan kanseri): Nedir, Belirtileri, Tanı ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Lösemi (Kan kanseri): Nedir, Belirtileri, Tanı ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Akciğer Kanseri Nedir? Belirtileri ve Tedavisi

Akciğer Kanseri Nedir? Belirtileri ve Tedavisi

Palyatif Bakım: Nedir, Nasıl Alınır, Şartları Nelerdir?

Palyatif Bakım: Nedir, Nasıl Alınır, Şartları Nelerdir?

Likit Biyopsi Nedir? Likit Biyopsi Nasıl Yapılır?

Likit Biyopsi Nedir? Likit Biyopsi Nasıl Yapılır?

Gırtlak Kanseri Belirtileri Nelerdir, Nedenleri ve Tedavisi

Gırtlak Kanseri Belirtileri Nelerdir, Nedenleri ve Tedavisi

Deri Kanseri Türleri, Tanı ve Tedavi Süreçleri

Deri Kanseri Türleri, Tanı ve Tedavi Süreçleri

Kanser Nedir? Tanı ve Tedavi Yöntemleri

Kanser Nedir? Tanı ve Tedavi Yöntemleri

Yanlış tedavi nedeniyle kanser tüm vücuduna yayıldı

Yanlış tedavi nedeniyle kanser tüm vücuduna yayıldı

Kanser hakkında doğru bilinen yanlışlar

Kanser hakkında doğru bilinen yanlışlar

İmmünoterapi Nedir? İmmünoterapi Nasıl Uygulanır?

İmmünoterapi Nedir? İmmünoterapi Nasıl Uygulanır?

Yumurtalık (Over) Kanseri Nedir, Belirtileri ve Tedavisi

Yumurtalık (Over) Kanseri Nedir, Belirtileri ve Tedavisi

Böbrek Kanseri Belirtileri ve Tedavi Yöntemi

Böbrek Kanseri Belirtileri ve Tedavi Yöntemi

Kanser Ağrısı

Kanser Ağrısı

Kemik Tümörleri

Kemik Tümörleri

Kanser Tedavisi Nedir? Kanser Tedavisi Nasıl Yapılır?

Kanser Tedavisi Nedir? Kanser Tedavisi Nasıl Yapılır?

Tümünü göster