Nöroloji

Nöroloji

Anadolu Sağlık Merkezi Nöroloji Bölümü’nde; sinir sistemini etkileyen, sinir sistemi kaynaklı hastalıkların tanı ve tedavisi konularında hizmet sunuluyor.

Bölümde hangi hastalıkların tanı ve tedavisi gerçekleştiriliyor?

 • Nöropatik ağrı tedavisi
 • Baş ağrısı, baş dönmesi
 • Sinir sistemi hastalıkları
 • Parkinson
 • İnme
 • Multipl Sklerosis
 • Demansiyel hastalıklar (alzheimer)

Nörofizyoloji Merkezi

Nörofizyoloji Merkezi, modern nörolojinin gerektirdiği nörofizyolojik incelemelerin uygulanabileceği biçimde yapılandırılmıştır.

 • Elektronöromyografi (EMG)
 • VİDEO EEG Monitorizasyon
 • Uyarılmış Potansiyeller (UP)
 • Magnetik stimülasyon
 • İntraoperatif monitorizasyon
 • Uzun süreli video-EEG monitorizasyon
 • Telemetrik EEG monitorizasyonu

İlgi Alanları

Unutkanlığa Ne İyi Gelir? Unutkanlık Nasıl Geçer?

Modern yaşamın getirdiği yoğun stres ve tempolu yaşam tarzı unutkanlık gibi bilişsel problemlerin artmasına neden olabilir. Sürekli bilgi yüklemesine maruz kalmak, iş ve sosyal yaşamın yoğunluğu gibi faktörler kişinin zihinsel sağlığını olumsuz etkileyerek nörolojik hastalıklara yol açabilir. Stres ve unutkanlık gibi problemlerle başa çıkmak için çeşitli yöntemler bulunur.

ALS Hastalığı

Uykusuzluk (İnsomnia): Nedir, Nedenleri, Belirtileri, Tedavisi

Uykusuzluk problemi pek çok kişi tarafından yaşanabilen bir durumdur.

Tourette Sendromu (Tik Hastalığı) Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Tourette Sendromu, insanların çoğunlukla çocukluk ya da ergenlik dönemlerinde karşılaştıkları ancak yaşam boyu devam edebilen bir nörolojik bozukluk olarak tanımlanır. Tiklerle karakterize olan bu durum, genellikle istemsiz ve tekrarlayıcı hareketler ve vokal çıkışlarla kendini gösterir. Tikler, bireyin günlük yaşamını etkiler sosyal ilişkilerde zorluklara yol açar ve genellikle anlaşılması zor bir durum olarak algılanabilir.

SMA (Spinal Musküler Atrofi) Hastalığı: Nedir, Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

SMA, motor nöronları etkileyen nörolojik bir hastalıktır.

Senkop (Bayılma) Nedir, Türleri Nelerdir, Ne Zaman Doktora Gidilmeli?

Senkop halk arasında bayılma olarak da bilinen, beyne giden kan akımının geçici olarak azalması sonucu oluşan bir durumdur.

Parkinson: Nedir, Belirtileri, Teşhisi ve Tedavisi

En sık görülen nörodejeneratif hastalıklardan biridir.

Otizm Spektrum Bozukluğu: Nedir, Nasıl Anlaşılır?

Otizm, bir kişinin başkalarıyla nasıl iletişim kurduğunu, öğrendiğini, düşündüğünü, davrandığını ve etkileşim kurmasını etkileyen nörogelişimsel bir durumdur.

Narkolepsi: Nedir, Belirtileri, Neden Olur ve Nasıl Geçer?

Günümüzde insanların yaşam tarzları ve uyku düzenleri ile alakalı olarak birçok hastalık ortaya çıkmaktadır.

MS Hastalığı (Multipl Skleroz) Nedir? Belirtileri ve Tedavisi

MS hastalığı ya da multipl skleroz kısaca beyin, omurilik ve göz sinirlerini etkileyebilen kronik bir hastalıktır. Hastalık; görme, denge, kas kontrolü ve diğer temel vücut fonksiyonları ile ilgili sorunlara neden olur. Hastalık belirtilerinin şiddeti hastadan hastaya farklılık gösterir. Bazı kişilerin tedavi gerektirmeyen çok hafif belirtileri vardır. Diğerleri ise etrafta dolaşmak ve günlük aktiviteleri yapmak için bile yardıma ihtiyaç duyabilir.

Migren Botoksu: Nedir, Nasıl ve Hangi Noktalara Uygulanıyor

Migren hastalığı, sık aralıklarla tekrarlayan zonklama tarzındaki baş ağrısı atakları ile birlikte eşlik eden bazı ek bulgularla karakterize olan nörolojik bir bozukluk şeklinde tanımlanabilir.

Migren Aşısı: Nedir, Tanı ve Tedavi Yöntemleri

Migren ağrısı, saatlerce süren ve dayanılmaz şiddette olan, kişinin günlük hayatına devam etmesini çok büyük oranda engelleyen bir ağrıdır.

Menenjit Nedir, Belirtileri Nelerdir, Neden Olur, Nasıl Önlenir?

Hemen her yaştan bireyi etkileyebilen ve ciddi bir enfeksiyon olarak kabul edilen menenjit; özellikle bebeklerde, küçük çocuklarda, gençlerde ve genç yetişkinlerde görülür. Hızlı bir şekilde tedavi edilmediğinde hayatı tehdit eden kan zehirlenmesine ve beyinde ya da sinirlerde kalıcı hasarlara neden olabilir.

Huzursuz Bacak Sendromu Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Huzursuz bacak sendromu, sık görülen bir hastalıktır ve toplumun %10’luk bir kesimini etkilediği düşünülmektedir [1]. Huzursuz bacak sendromu, istirahat esnasında veya hareketsiz iken bacaklarda artış dürtüsel ve nörolojik bir hareket bozukluğudur. Rahatsız edici semptomlar hareket ile azalırken, akşam veya gece saatlerinde artış gösterebilir. Genetik veya çevresel faktörler hastalığın altında yatan nedenler arasında bulunur. Özellikle demir eksikliği sorunu yaşayan hastaların semptomlarının kötüleştiği bilinmektedir. Belirtiler çoğunlukla dinlenme sırasında, özellikle de gece uykusunda gelişen hareket etme dürtüsü, uyku bozukluğu ve konsantrasyon bozuklukları şeklinde gelişir.

Epilepsi Nedir? Epilepsi Belirtileri ve Tedavisi

Epilepsi, sinir hücrelerinin düzgün sinyal vermediği ve nöbetlere neden olan bir beyin hastalığıdır. Nöbetler; duyuları, davranışları, farkındalığı ve kas hareketlerini değiştiren kontrolsüz elektriksel aktivite patlamalarıdır. Epilepsi dünyada en sık görülen dördüncü nörolojik hastalıktır. Epilepsi tedavi edilemese de birçok tedavi seçeneği mevcuttur. Epilepsi hastalarının %70'e kadarı hastalığı ilaçlarla yönetebilmektedir. Nöbet geçirmek ve epilepsi geçirmek güvenliğinizi, ilişkilerinizi, işinizi, araba sürmenizi ve çok daha fazlasını etkileyebilir. Nöbetlerin meydana gelme olasılığının daha yüksek olduğu kalıpları ve durumları tanımanız gerekir.

Epilepsi: Nedir, Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Halk arasında sara olarak da bilinen epilepsi, nöbetler halinde seyreden nörolojik bir hastalıktır. Beyin hücrelerindeki anormal elektrik aktivitesinden kaynaklanan epilepsi, kişinin beyin aktivitesinin geçici olarak bozulmasına neden olur. Kısa nöbet süreleri ile karakterize olan epilepsi hastalığının dünya çapında görülme sıklığı %1’dir. Nörolojik hastalıklar arasında en sık görülen 4. hastalık olan epilepsi, hemen her yaşta ortaya çıkabilir.

Demans (Bunama): Nedir, Türleri Nelerdir, Teşhis ve Tedavisi

Bunama olarak da bilinen demans, dünya genelinde pek çok insanı etkileyen küresel bir sağlık problemidir. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre günümüzde demans sorunu bulunan 55 milyondan fazla insan mevcuttur. Demansın kendisi, tek başına bir hastalık olarak kabul edilmez. Bunun yerine demans, bilişsel ve zihinsel işlevlerde gerileme ile karakterize olan bir sendrom olarak adlandırılır. Dünya genelinde önemli bir sağlık sorunu olan ve özellikle ileri yaş grubundaki kişilerin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen demans hakkında detaylı bilgiye yazının devamında ulaşabilirsiniz.

Baş Ağrısına Ne İyi Gelir? Baş Ağrısı Nasıl Geçer?

En sık görülen sağlık problemlerinden biri olan baş ağrısı, her yaşta ve her cinsiyetten kişide görülebilir. Dünyanın yaklaşık olarak yarısını etkileyen baş ağrısı, erkeklere kıyasla kadınlarda daha sık görülür. Baş ağrısı, baş çevresinde bulunan baş ve boyun kaslarının yanı sıra kulak, burun boğaz, atardamar, toplardamar ve tıpta periost olarak bilinen kemik zarı gibi pek çok doku ve sinirin basıya uğraması, kasılması ya da yer değiştirmesiyle oluşabilir. Kişinin yaşam kalitesini düşüren bu rahatsızlık, zaman zaman gündelik işlerin aksamasına yol açacak kadar şiddetli olabilir. Uluslararası Baş Ağrısı Derneği (IHS), tüm baş ağrısı çeşitlerini 14 ana grupta ve 100'den fazla alt grupta sınıflandırır. Farklı bir deyişle baş ağrısı çok geniş bir yelpazede yer alır. Ancak tüm baş ağrılarının %90'ını migren ve gerilim tipi baş ağrısı oluşturur.

Alzheimer Hastalığı Nedir? Belirtileri ve Tedavisi

Halk arasında bunama olarak tanımlanan demans türlerinden biri olan Alzheimer hastalığı, zaman içinde gelişen beyin hücrelerinin ölümüne bağlı olarak oluşur. Kişinin bilişsel fonksiyonlarının azalmasına neden olan Alzheimer, toplumda en sık görülen demans türlerinden biridir. Nörolojik bir hastalık olan Alzheimer varlığında beyin hücrelerinde kayıplar oluşur. Hücre kayıplarına bağlı olarak beyin büzüşür ve küçülür. Başlangıç döneminde basit unutkanlıklara yol açan hastalığın ilerlemesiyle birlikte kişi yavaş yavaş yakın geçmişe ait yaşananları unutur. Zaman içinde yakın çevresini ve ailesini tanıyamaz duruma gelen kişi, duygu ve düşüncelerini kontrol etme konusunda zorlanır. Sıklıkla 60 yaşından sonra görülen Alzheimer hastalığına ait semptomlar yavaş yavaş ortaya çıkar. Dolayısıyla hastalığın başlangıç evresi kişinin kendisi ya da yakın çevresi tarafından fark edilemeyebilir. Ancak gün geçtikçe ilerleyen hastalık, zaman içinde kişinin günlük aktivitelerini yapamamasına neden olur.

Afazi Nedir, Türleri Nelerdir, Teşhis ve Tedavisi

Beyinde günlük davranışların kontrolünü sağlayan çok sayıda farklı alanlar vardır. Anlama, konuşma ve iletişimi devam ettirmeyi sağlayan çeşitli alanlar da onlardandır. Özellikle bu görevden sorumlu belirli yerlerde meydana gelen travma sonucu kazanılmış bir disfonksiyon ile anlama ve konuşma güçlükleri oluşabilir. Genellikle bir hastalık sonucu oluşan bu anomaliye afazi denir. Afazi kişinin konuşma, anlama ve iletişimdeki araçları algılama düzeyine göre çeşitlenebilir. En sık görülen afazi tiplerinde hastalar konuşulanı anlayamaz ya da konuşulanlara anlamsız yanıtlar verebilirler. Afazi doğru teşhis ve tedavinin yanı sıra hasta ve hasta yakınlarının iyileşme sürecine pozitif etkisi ile geri döndürülebilir nitelikteki hastalıklardandır.

Hizmet Alanları

21.08.2023
Uyku Laboratuvarı

Farklı nedenlerle uykunun bozulması, hem geceye hem de gündüze ait şikayetlere ve çeşitli sağlık problemlerine neden olabiliyor. Horlama, uykuda nefes durmaları, uyuyamama gibi uyku bozukluklarına ait birçok belirti toplumda “normal” kabul ediliyor. Uyku bozuklukları hem bireysel hem de toplumsal sonuç noktaları açısından oldukça önemli. Bu nedenle söz konusu rahatsızlıkların ihmal edilmemesi gerekiyor.

Tedavi Yöntemleri

21.08.2023
Migrene Karşı Aşılanın!

Dünyada son üç yıldır kullanılan migren aşısı, geçtiğimiz yıl itibariyle ülkemizde de kullanılmaya başlandı.

Gebze Ataşehir

Nöroloji

Prof. Dr. Nihal Işık

Gebze Ataşehir

Nöroloji

Prof. Dr. Yaşar Kütükçü

Gebze

Nöroloji

Prof. Dr. Nihal Işık

Gebze

Nöroloji

Prof. Dr. Yaşar Kütükçü

15.05.2024

Baş ağrıları ve migren - Prof. Dr. Yaşar Kütükçü - Doğrusunu Anlatalım

Video Thumbnail
15.05.2024

Baş ağrıları ve migren - Prof. Dr. Yaşar Kütükçü - Doğrusunu Anlatalım

Video Thumbnail
19.10.2023

Parkinson Hastalığı - Prof. Dr. Yaşar Kütükçü - FOX TV

Video Thumbnail
19.10.2023

Migren Hakkında Merak Edilenler?

Video Thumbnail
1.09.2023

Migrenin Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri

Video Thumbnail
1.09.2023

Migren Tedavisinde Botox Kimlere ve Nasıl Uygulanır?

Video Thumbnail
1.09.2023

Huzursuz Bacak Sendromu Hakkında Merak Edilenler

Video Thumbnail
1.09.2023

Parkinson Hastalığı Nedir?

Hızlı Erişim Formları

Sizi Dinliyoruz
Sizi Dinliyoruz

Hizmet kalitemizi daha da yükseltmek için görüşlerinize, önerilerinize kulak veriyoruz.

Formu doldur
Evde Bakım ve Sağlık Formu
Evde Bakım ve Sağlık Formu

İhtiyaç duyduğunuz sağlık hizmeti evinize geliyor. Evde sağlık hizmeti için formu doldurabilirsiniz.

Formu doldur
Tıbbi İkinci Görüş Formu
Tıbbi İkinci Görüş Formu

Tetkiklerinizin sonuçları, hastalığınızın teşhisi ve size sunduğumuz tedavi seçenekleri gibi konularda ikinci bir doktor görüşü için formu doldurabilirsiniz.

Formu doldur
Fiyat Talep Formu
Fiyat Talep Formu

Özel tedavi ve hizmetler için fiyat talep edebilirsiniz.

Formu doldur