Dalak Büyümesi

Dalak Büyümesi : Nedir, Nedenleri, Belirtisi ve Tedavisi

Dalak sol üst karın bölgesinde bulunur. Kanın filtrelenmesi, depolanması ve bazı kan hücrelerinin üretimi gibi görevleri vardır. Normalde dalak belirli bir boyuttadır ve vücudun dengeli çalışmasını sağlar. Fakat bazı durumlarda çeşitli nedenlerle dalak büyüyebilir. Dalak büyüdüğünde çevresindeki organlara baskı yaparak ağrı, rahatsızlık ve şişkinlik hissi oluşabilir.

Dalak Büyümesi Nedir?

Dalak büyümesi tıbbi olarak splenomegali olarak adlandırılan bir durumdur. Enfeksiyonlar, kan hastalıkları, karaciğer sorunları, metabolik hastalıklar, lenf sistemi sorunları gibi çeşitli sağlık sorunları, dalak büyümesine neden olabilir. Genellikle altta yatan başka sağlık sorununun bir sonucu olarak ortaya çıkar ve çeşitli belirtilerle kendini gösterebilir.

Dalak Büyümesi Belirtileri Nelerdir?

Dalak büyümesi belirtileri ve şiddeti hastalar arasında farklılık gösterebilir. Belirtiler şunlardır:

 • Karın Ağrısı: Dalak büyümesi karın bölgesinde ağrıya ve rahatsızlık hissine yol açabilir. Büyüyen dalak çevre dokulara baskı yapabilir ve bu da karın ağrısına neden olabilir.
 • Karın Şişliği: Dalak büyümesi karın bölgesinde şişkinlik hissine yol açabilir. Bu şişkinlik, karnın görünümünü etkileyebilir.
 • İştah Kaybı: Büyüyen dalak mide bölgesine baskı yaparak iştah kaybına neden olabilir.
 • Ateş ve Enfeksiyon Belirtileri: Dalak büyümesi bağışıklık sisteminin normal fonksiyonunu etkileyerek vücudu enfeksiyonlara daha duyarlı hale getirebilir. Bunun sonucunda ateş, üşüme ve diğer enfeksiyon belirtileri görülebilir.
 • Kilo Kaybı: Büyümüş dalak vücutta enerji kaybına neden olabilir ve kilo kaybına yol açabilir.

Dalak Büyümesi Neden Olur?

Dalak büyümesinin altında yatan nedenler çeşitlidir ve genellikle büyüklüğün artmasına yol açan bir sağlık sorununun sonucudur. Dalak büyümesinin nedenleri şunlardır:

 • Enfeksiyonlar: Enfeksiyonlar dalak büyümesinin yaygın nedenlerinden biridir. Bakteriyel, viral ve parazitik enfeksiyonlar vücudun savunma mekanizmalarını harekete geçirerek dalakta bir artışa neden olabilir. Sıtma, mononükleoz ve endokardit gibi enfeksiyonlar dalak büyümesine yol açabilir.
 • Kan Hastalıkları: Dalak kanın yapısı ve bileşimi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Kan hücresi üretimi ve yıkımındaki bozukluklar, dalak büyümesine neden olabilir. Lenfoma, lösemi gibi kanserler ve orak hücreli anemi gibi genetik kan hastalıkları dalak büyümesini tetikleyebilir.
 • Karaciğer Sorunları: Karaciğer sorunları bazen dalak büyümesine yol açabilir. Özellikle karaciğer sirozu gibi durumlar portal hipertansiyon adı verilen bir duruma yol açarak dalak büyümesine neden olabilir.
 • Metabolik Bozukluklar: Metabolik hastalıklar vücuttaki kimyasal reaksiyonların normal işleyişini etkileyebilir ve dalak büyümesine yol açabilir. Gaucher hastalığı gibi lipid metabolizmasını etkileyen bozukluklar dalak büyümesine neden olabilir.
 • İltihaplanma ve Otoimmün Hastalıklar: Romatoid artrit gibi otoimmün hastalıklar ve kronik enfeksiyonlar vücutta yaygın iltihaplanmaya neden olabilir ve bu da dalak büyümesine yol açabilir.
 • Lenf Sistemi Sorunları: Dalak lenf sistemiyle yakından ilişkilidir. Bu nedenle bazı lenf hastalıkları dalak büyümesine neden olabilir.

Dalak Büyümesi Nasıl Teşhis Edilir?

Teşhis ve tanı aşamasında hastanın tıbbi geçmişi, semptomları ve fiziksel muayenesi önemlidir. Ayrıca görüntüleme testleri ve laboratuvar sonuçları da dahil olmak üzere çeşitli bilgiler kullanılır. Doktor öncelikle hastanın karın bölgesini fiziksel olarak muayene ederek dalak büyüklüğünü inceler. Dalak normalden daha büyükse veya dokunulduğunda hassasiyet oluşmuşsa doktor bunu fark edebilir. Görüntüleme yöntemleri büyümüş dalakla ilgili daha ayrıntılı bilgi sağlar. Ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi (BT) gibi testler dalak boyutunu değerlendirmeye yardımcı olabilir. Aynı zamanda kan testleri dalak fonksiyonunu ve kan hücresi seviyelerini değerlendirebilir. Hematokrit ve trombosit sayısı gibi parametreler dalak sorunlarını gösteren işaretler olabilir.

Dalak Büyümesi Tedavisi

Dalak büyümesinin tedavisi altta yatan nedenin türüne ve şiddetine bağlı olarak değişebilir. Tedavi dalak büyümesine neden olan temel sağlık sorununun tanısı ve tedavisi ile başlar. Enfeksiyonlar, kan hastalıkları veya karaciğer sorunları gibi durumlar tespit edilirse bu hastalıkların özgün tedavi protokolleri uygulanır. Altta yatan nedene bağlı olarak, doktorlar bazen ilaçlar reçete edebilir. Enfeksiyonlara veya otoimmün hastalıklara yönelik ilaçlar dalak büyümesinin neden olduğu semptomları hafifletebilir. İlaç tedavisi, doktorun hastanın tıbbi geçmişini, semptomlarını ve altta yatan nedeni değerlendirmesine dayanır. İlaçların türü, dozu ve süresi, hastanın özgün durumuna göre belirlenir. Tedavinin başarısı, düzenli olarak doktorun önerdiği şekilde ilaçları almak ve doktorunun talimatlarına uymakla sağlanabilir.

Eğer dalak büyümesi kan hastalıklarına bağlıysa ve anemi (kansızlık) gibi sorunlar ortaya çıkıyorsa doktorlar kan transfüzyonları önerebilirler. Kan transfüzyonu kan hücrelerini yeniden dengelemeye yardımcı olabilir. Fazla büyümüş ve rahatsızlık veren bir dalak bazı durumlarda cerrahi olarak çıkarılabilir. Splenektomi (dalağın cerrahi olarak çıkarılamsı) sonrası vücut bağışıklık sistemi işlevini sürdürmeye devam eder. Fakat bazı enfeksiyon riskleri artabilir. Cerrahi işlem genellikle genel anestezi altında gerçekleştirilir. Laparoskopik cerrahi yöntemi daha küçük kesilerle gerçekleştirilen ve daha hızlı iyileşme sürecine sahip olan bir seçenek olarak kullanılmaktadır. Laparoskopik splenektomi geleneksel açık cerrahiye kıyasla daha az invazivdir ve hastaların hastanede kalış süresini kısaltabilir. Splenektomi çeşitleri şunalardır:

 • Total Splenektomi: Total splenektomi dalağın tamamen çıkarılmasını içerir. Bu işlem dalak büyümeleri veya dalakta kanser gibi ciddi durumlar söz konusu olduğunda tercih edilebilir. Total splenektomi sonrası bağışıklık sistemi işlevi hafifçe etkilenebilir ve hastalar bazı enfeksiyon riskleri taşıyabilir.
 • Parsiyel Splenektomi: Parsiyel splenektomi sadece büyümüş olan dalak bölümünün çıkarılmasını içerir. Bu yöntem dalak büyüklüğüne göre seçilir ve hastanın bağışıklık sistemi fonksiyonunu daha iyi korumasına yardımcı olabilir.

Tedavi sürecinden sonra hastalar düzenli kontrollerle izlenir.

Çocuklarda Dalak Büyümesi

Çocuklarda dalak büyümesi (pediatrik splenomegali) yetişkinlerde olduğu gibi çeşitli sağlık sorunlarının sonucunda ortaya çıkabilen bir durumdur. Dalak çocukların vücudunda enfeksiyonların ve hastalıkların savunmasında önemli bir rol oynar. Çocuklarda dalak büyümesinin nedenleri şunlardır:

 • Enfeksiyonlar: Çocuklarda viral, bakteriyel ve parazitik enfeksiyonlar, dalak büyümesine neden olabilir. Enfeksiyonlar, çocuğun bağışıklık sistemini harekete geçirerek dalakta büyümeye yol açabilir.
 • Otoimmün Hastalıklar: Çocuklarda otoimmün hastalıklar, vücudun kendi dokularına karşı bağışıklık sistemini yönlendirdiği durumlardır. Bu durum dalak büyümesine ve diğer sağlık sorunlarına neden olabilir.
 • Kan Hastalıkları: Kan hücreleriyle ilgili sorunlar çocuklarda dalak büyümesine yol açabilir. Hemolitik anemi gibi durumlar kan hücrelerinin yıkımını artırarak dalak büyümesine neden olabilir.
 • Metabolik Bozukluklar: Çocuklarda metabolik hastalıklar dalak büyümesinin nedeni olabilir.

Pediatrik splenomegali genellikle başka sağlık sorunlarının bir belirtisi olarak ortaya çıkar. Bu nedenle çocuklarda dalak büyümesinin altta yatan nedeninin belirlenmesi ve tedavisinin uygulanması önemlidir. Çocuklarda dalak büyümesi belirli semptomlara neden olabilir. Belirtiler arasında karın ağrısı, karın şişliği, halsizlik, yorgunluk, iştah kaybı ve enfeksiyon belirtileri (ateş, üşüme vb.) yer alabilir. Çocuklarda dalak büyümesinin tedavisi altta yatan sağlık sorununun teşhisi ve tedavisine yöneliktir. Doktorlar çocuğun sağlık durumunu değerlendirir, fizik muayene, kan testleri ve görüntüleme yöntemleri gibi araçlar kullanarak tanı koyarlar. Tedavi çocuğun özgün durumuna ve semptomlarının şiddetine bağlı olarak belirlenir. İlaç tedavisi, cerrahi müdahale veya diğer yöntemler çocuğun ihtiyaçlarına göre uygulanabilir. Çocuklarda dalak büyümesi durumunda çocuk doktoruyla yakın iletişim kurmak doğru tanı ve tedavinin sağlanması için önemlidir.

 

Tedavi planı hastanın durumuna, semptomlarının ciddiyetine ve altta yatan nedenin türüne bağlı olarak belirlenir. Bu nedenle bir sağlık profesyoneli tarafından yapılacak detaylı bir değerlendirme ve tanı sonrası en uygun tedavi yaklaşımının belirlenmesi gereklidir. Dalak büyümesi belirtileri bulunan kişilerin en kısa sürede bir sağlık kurumuna başvurması önemlidir.

Sağlık Merkezi
Anadolu Sağlık Merkezi

İç Hastalıkları (Dahiliye)

İç Hastalıkları (Dahiliye)

Bölüm Doktorları

Tıbbi Birimi İncele
Ataşehir

İç Hastalıkları (Dahiliye)

Prof. Dr. Cihan Top

Gebze

İç Hastalıkları (Dahiliye)

Prof. Dr. Çağatay Öktenli

Ataşehir

İç Hastalıkları (Dahiliye)

Prof. Dr. Nevrez Koylan

Gebze

İç Hastalıkları (Dahiliye)

Prof. Dr. Zülfikar Polat

Gebze

İç Hastalıkları (Dahiliye)

Doç. Dr. Enes M. Atasoyu

Gebze

İç Hastalıkları (Dahiliye)

Uzm. Dr. Ali İhsan Aker

Gebze

İç Hastalıkları (Dahiliye)

Uzm. Dr. Eyyüp Kenan Özok

Gebze

İç Hastalıkları (Dahiliye)

Uzm. Dr. Fatih Bünül

Gebze

İç Hastalıkları (Dahiliye)

Uzm. Dr. Sebahattin Erten

Ataşehir

İç Hastalıkları (Dahiliye)

Uzm. Dr. Zahide Karaca

Ataşehir

İç Hastalıkları (Dahiliye)

Prof. Dr. Cihan Top

Gebze

İç Hastalıkları (Dahiliye)

Prof. Dr. Çağatay Öktenli

Ataşehir

İç Hastalıkları (Dahiliye)

Prof. Dr. Nevrez Koylan

Gebze

İç Hastalıkları (Dahiliye)

Prof. Dr. Zülfikar Polat

Gebze

İç Hastalıkları (Dahiliye)

Doç. Dr. Enes M. Atasoyu

Gebze

İç Hastalıkları (Dahiliye)

Uzm. Dr. Ali İhsan Aker

Gebze

İç Hastalıkları (Dahiliye)

Uzm. Dr. Eyyüp Kenan Özok

Gebze

İç Hastalıkları (Dahiliye)

Uzm. Dr. Fatih Bünül

Gebze

İç Hastalıkları (Dahiliye)

Uzm. Dr. Sebahattin Erten

Ataşehir

İç Hastalıkları (Dahiliye)

Uzm. Dr. Zahide Karaca

Tümünü göster

Önerilen Sağlık Yazıları

Hemogram (Tam Kan Sayımı) Nedir?

Hemogram (Tam Kan Sayımı) Nedir?

Aft: Nedir, Belirtileri, Teşhis ve Tedavisi

Aft: Nedir, Belirtileri, Teşhis ve Tedavisi

Akdeniz Ateşi (FMF Hastalığı) Nedir? FMF Belirtileri Nelerdir?

Akdeniz Ateşi (FMF Hastalığı) Nedir? FMF Belirtileri Nelerdir?

Alerji testi nasıl yapılır

Alerji testi nasıl yapılır

Balgam: Nedir, Teşhis ve Tedavisi

Balgam: Nedir, Teşhis ve Tedavisi

Çölyak Hastalığı Nedir?

Çölyak Hastalığı Nedir?

D Vitamini: Nedir, Eksikliği, Eksikliği Belirtileri ve Eksikliği Tedavisi Nedir?

D Vitamini: Nedir, Eksikliği, Eksikliği Belirtileri ve Eksikliği Tedavisi Nedir?

Dehidrasyon nedir, önüne nasıl geçilebilir?

Dehidrasyon nedir, önüne nasıl geçilebilir?

Fibroscan Nedir?

Fibroscan Nedir?

Geçirgen Bağırsak Sendromu: Nedir, Belirtileri Nelerdir, Tanısı ve Tedavisi Nasıldır?

Geçirgen Bağırsak Sendromu: Nedir, Belirtileri Nelerdir, Tanısı ve Tedavisi Nasıldır?

Gıda Zehirlenmesine Ne İyi Gelir? Belirtileri ve Tedavisi

Gıda Zehirlenmesine Ne İyi Gelir? Belirtileri ve Tedavisi

Glutatyon Nedir, Faydaları ve Tedavisi Nelerdir?

Glutatyon Nedir, Faydaları ve Tedavisi Nelerdir?

Gut Hastalığı Nedir? Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Gut Hastalığı Nedir? Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Hepatit C Aşısı

Hepatit C Aşısı

Hıçkırık Nedir, Neden Olur, Nasıl Geçer?

Hıçkırık Nedir, Neden Olur, Nasıl Geçer?

Kalsiyum: Nedir, Eksikliği ve Belirtileri, Eksikliği Tedavisi

Kalsiyum: Nedir, Eksikliği ve Belirtileri, Eksikliği Tedavisi

Kortizon: Nedir, Tedavi Yöntemleri ve Yan Etkileri

Kortizon: Nedir, Tedavi Yöntemleri ve Yan Etkileri

Kreatinin: Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedir, Tedavisi

Kreatinin: Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedir, Tedavisi

Mide Ağrısı: Nedir, Belirtileri, Neden Olur ve Nasıl Geçer?

Mide Ağrısı: Nedir, Belirtileri, Neden Olur ve Nasıl Geçer?

Norovirüs: Nedir, Belirtileri, Teşhis ve Tedavisi

Norovirüs: Nedir, Belirtileri, Teşhis ve Tedavisi

Safra Kesesi Hastalıkları: Belirtileri, Tanısı ve Tedavi Yöntemleri

Safra Kesesi Hastalıkları: Belirtileri, Tanısı ve Tedavi Yöntemleri

Sivrisinek Isırığı (Kaşıntısı): Neden Olur, Ne İyi Gelir, Korunma Yolları

Sivrisinek Isırığı (Kaşıntısı): Neden Olur, Ne İyi Gelir, Korunma Yolları

Yaşlılıkta kas erimesinin nedenleri ve tedavisi

Yaşlılıkta kas erimesinin nedenleri ve tedavisi

Endoskopi: Nedir, Kimlere Uygulanır, Nasıl Yapılır, Ne Kadar Sürer, Nelere Dikkat Edilmeli?

Endoskopi: Nedir, Kimlere Uygulanır, Nasıl Yapılır, Ne Kadar Sürer, Nelere Dikkat Edilmeli?

Kolesterolü ne düşürür

Kolesterolü ne düşürür

Magnezyum Eksikliğinin Belirtileri Nelerdir?

Magnezyum Eksikliğinin Belirtileri Nelerdir?

Mide bulantısı hastalık habercisi

Mide bulantısı hastalık habercisi

Ödeme karşı 6 öneri

Ödeme karşı 6 öneri

Gece Terlemesi

Gece Terlemesi

Kedi Alerjisi Nedir?, Nedenleri, Belirtisi ve Tedavisi

Kedi Alerjisi Nedir?, Nedenleri, Belirtisi ve Tedavisi

Bağışıklık sistemini nasıl güçlendirebiliriz?

Bağışıklık sistemini nasıl güçlendirebiliriz?

Raynaud Sendromu Nedir?

Raynaud Sendromu Nedir?

Soğuk Algınlığına Ne İyi Gelir? Soğuk Algınlığı Belirtileri

Soğuk Algınlığına Ne İyi Gelir? Soğuk Algınlığı Belirtileri

Yüksek Tansiyona Ne İyi Gelir? Yüksek Tansiyon Belirtileri

Yüksek Tansiyona Ne İyi Gelir? Yüksek Tansiyon Belirtileri

Karın Ağrısına Ne İyi Gelir? Karın Ağrısı Nasıl Geçer?

Karın Ağrısına Ne İyi Gelir? Karın Ağrısı Nasıl Geçer?

Halsizliğe Ne İyi Gelir? Halsizlik Nasıl Geçer?

Halsizliğe Ne İyi Gelir? Halsizlik Nasıl Geçer?

Kansızlık Belirtileri Nelerdir? Kansızlığa Ne İyi Gelir?

Kansızlık Belirtileri Nelerdir? Kansızlığa Ne İyi Gelir?

Kusma Neden Olur? Kusmaya Ne İyi Gelir?

Kusma Neden Olur? Kusmaya Ne İyi Gelir?

Tümünü göster