Gırtlak Kanseri Belirtileri Nelerdir, Nedenleri ve Tedavisi

Larenks kanseri olarak da bilinen gırtlak kanseri solunum yollarını etkileyen önemli bir sağlık sorunudur. Gırtlak, solunumun sağlanması ve sesin oluşturulmasında önemli rol oynayan bir organdır. Bu kanser türü, gırtlağın içindeki hücrelerin kontrolsüzce çoğalarak yayılmasına ve tedavi edilmediğinde ciddi sağlık problemlerinin oluşmasına yol açabilir.

Gırtlak Kanseri Nedir?

Gırtlak kanseri, larenks dokusunun anormal hücre büyümesi ile ortaya çıkan ve solunum ile ses oluşturma gibi temel fonksiyonları etkileyen bir tür kanser türü olarak tanımlanabilir. Bu tümör, ses tellerinin üzerinde, altında veya gırtlağın farklı bölgelerinde meydana gelebilir. Tümör zamanla tiroid bezine, trakeaya, yemek borusuna, boyundaki lenf düğümlerine, karotis artere ve omuriliğin üst kısmı gibi yakınındaki dokulara da yayılabilir. 

Gırtlak Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Gırtlak kanseri, solunum kontrolü ve ses oluşturma gibi  larenksin normal fizyolojik fonksiyonlarını yerine getirmesini önleyebilecek bir hastalıktır. Gırtlak kanseri belirtileri, kanserin evresine ve etkilendiği bölüme bağlı olarak değişebilir. Özellikle erken evrelerde belirti göstermeden ilerleyebilir. Larenks kanseri belirtileri şu şekilde sıralanabilir: 

 • Ses kısıklığı: Kanser ses tellerini etkilediyse uzun süre devam eden ses kısıklığına ve sesin değişmesine neden olabilir. En sık görülen belirtiler arasında yer alabilir. 
 • Kronik boğaz ağrısı: Gırtlak kanserinde boğaz ağrısı yutak ve gırtlağın arkasına kadar uzanan derin bir bölgede hissedilebilir. 
 • Yutma güçlüğü (disfaji): Gırtlak bölgesinde yer alan tümör beslenme işlemini zorlaştırabilir. Yutma güçlüğü, katı gıdaları yutarken daha da belirginleşebilir. Bu durum kilo kaybına da neden olabilir.  
 • Nefes almada güçlük: Gırtlak içindeki tümörün büyümesi ve yayılmasıyla hava yolu tamamen veya kısmen kapanabilir. Hava yolunun daralmasıyla birlikte hasta nefes almakta güçlük yaşayabilir.  
 • Boyunda toplardamar belirginleşmesi (juguler ven dolgunluğu): Kanserli lenf bezlerinin büyümesine bağlı olarak boyun bölgesindeki damarlar genişleyerek görünür hale gelebilir.  
 • Öksürük ve balgam: Gırtlak kanserinin ileri evrelerinde kronik öksürük ve kanlı balgam ortaya çıkabilir. Tümörün hava yollarını tahriş etmesi ve kan damarlarına yayılmasından kaynaklanan bir durumdur.  
 • Ağız kokusu: Gırtlak kanseri olan kişilerde nekroz, enfeksiyon, boğazda birikmiş sıvı ve atıklara bağlı olarak ağız kokusu meydana gelebilir.  

Kulak ağrısı, halsizlik, kilo kaybı, boyunda veya boğazda ele gelen yumru da semptomlar arasında yer alabilir. Bu semptomları yaşayan kişilerin larenks kanseri gibi ciddi bir hastalığa yakalanmış olma olasılığını göz önünde bulundurarak uzman bir doktora başvurmaları önemlidir.  

Gırtlak Kanseri Neden Olur?

Larenksin hücrelerinin anormal büyümesiyle oluşan gırtlak kanserinin gelişmesinde çeşitli faktörler önemli rol oynar. HPV enfeksiyonu, yaş, cinsiyet, beslenme alışkanlıkları, çevresel faktörler, genetik ve hormonal faktörler gırtlak kanserinin gelişiminde etkili olabilir. Gırtlak kanserinin nedenleri ve risk faktörleri şöyledir: 

 • Human papilloma virüsü (HPV) ağız ve gırtlak kanserine yol açabilir. 
 • Asbest, kömür, odun tozu, nikel, sülfürik asit dumanları, formaldehit ve izopropil alkol gibi çeşitli maddelerin yoğun olarak kullanıldığı bir işte çalışmak gırtlak kanseri riskini artırabilir. 
 • Dengesiz beslenme alışkanlığı, yetersiz meyve ve sebze tüketimi larenks kanseri riskini artırabilir. 
 • Kronik reflü hastalığı olan kişilerde gırtlak kanseri olma riski yüksektir. Mide asidi gırtlak dokusuna zarar vererek kanser oluşumunu tetikleyebilir.  
 • Yaş ilerledikçe kanser görülme riski artabilir. Erkeklerde gırtlak kanseri görülme riski kadınlara göre daha yüksek olabilir. 

Gırtlak Kanseri Evreleri

Evreleme adı verilen bir süreç ile kanserin ne kadar yayıldığını belirlemek mümkündür. Evreleme, sıfırdan beşinci evreye kadar olan aşamaları içerir. Bu evreler, tümörün boyutu, yayılma derecesi ve tedavi seçeneklerine göre belirlenir. Gırtlak kanseri evreleri şöyledir: 

 • Evre 0: Karsinoma in situ olarak da adlandırılan bu evrede kanser hücrelerin yüzeyinde bulunur. Kanserin tamamen iyileştirilebilir olduğu evredir. 
 • Evre 1: Kanser, gırtlağın derinliklerindeki dokulara ulaşabildiği ancak komşu lenf düğümlerine yayılmadığı aşamadır. Semptomlar genellikle hafif olabilir.  
 • Evre 2: Bu evrede tümör, mukoza altı ve kıkırdak dokular gibi daha derin tabakalara yayılabilir. Bu aşamada kanserin yayılmasını durdurmak gerekir. 
 • Evre 3: Kanser komşu dokulara ve lenf düğümlerine metastaz yapabilir. Belirtilerin daha belirgin olduğu evredir. 
 • Evre 4: Kanser gırtlağın çevresindekileri dokulara ve organlara metastaz yapabildiği evredir. Semptomlar genellikle daha belirgindir. Ses kısıklığı, yutma güçlüğü, kilo kaybı ve kan tükürme gibi semptomlar görülebilir.  

Gırtlak Kanseri Nasıl Teşhis Edilir?

Gırtlak kanseri hafif semptomlarla başlayabileceği gibi ilk evrelerde belirti göstermeyebilir. Bundan dolayı erken teşhis oldukça önemlidir. Gırtlak kanseri teşhisi aşağıdaki adımları içerir: 

 • Gırtlak kanseri teşhisi genellikle bir kulak burun boğaz uzmanı veya onkolog tarafından yapılır. Uzman doktor, öncelikle hastanın semptomlarını değerlendirerek fizik muayene ile gırtlağındaki anormallikleri inceleyebilir.  
 • Kan testleri: Gırtlak kanseri teşhisinde çeşitli kan testleri kanserin seyrini izlemek ve tedaviye yanıtı değerlendirmek için yapılabilir. 
 • Görüntüleme testleri: Kanserin boyutunu, yayılma derecesini değerlendirmek için BT veya MR çekilebilir. Kanserin vücudun farklı bölgelerine yayılıp yapılmadığını anlamak için PET taraması yapılabilir. Her bir testin farklı özellikleri ve avantajları vardır. Uzman doktorlar, hastanın durumunu da göz önünde bulundurarak birden fazla yöntem kullanabilir. Bu sayede doğru teşhis ile tedaviyi belirleyebilir.  
 • Laringoskopi: Bu yöntemde gırtlağı görüntülemek için ince bir endoskop ağız veya burun yoluyla gırtlak sokulur. Uzman gırtlak içindeki yapıları detaylı bir şekilde inceleyebilir. İşlem, lokal anestezi altında yapılır. 
 • Biyopsi: BU yöntem şüpheli dokuların çıkarılarak incelenmesi yöntemini kapsar. Bu işlem kanserin varlığını ve türünü tespit etmek açısından önemlidir.  

Gırtlak Kanseri Nasıl Tedavi Edilir?

Larenks kanserinin tedavi planı hastalığın evresine göre belirlenir. Bunun yanı sıra tedavi seçenekleri hastanın genel sağlık durumuna göre de planlanlanabilir. Gırtlak kanseri tedavi yöntemleri şöyledir: 

 • Cerrahi müdahale: Cerrahi tedavi, kanserli dokuların çıkarılması işlemini kapsar. Kanserin erken evrelerinde tercih edilebilir. Kemoterapi ve radyoterapi gibi diğer tedavi yöntemleriyle birlikte uygulanabilir.  
 • Radyoterapi: Yüksek enerjili ışınlarının kanser hücrelerini öldürdüğü bir tedavi yöntemidir. Yorgunluk, mide bulantısı ve kusma gibi geçici belirtiler görülebilir. Radyoterapi cerrahi tedaviyi desteklemek amacıyla kullanılabildiği gibi cerrahiye alternatif olarak uygulanabilir. 
 • Kemoterapi: Kanser hücrelerini yok etmek, tümörün boyutunu küçültmek veya yayılmasını önlemek amacıyla kemoterapi tedavisine başlanabilir. Bu yöntem 4. evredeki kişilerin semptomlarını hafifletmek için de kullanılabilir. Saç dökülmesi, bulantı, kusma, yorgunluk, iştahsızlık gibi belirtiler görülebilir.   
 • İlaç Tedavisi: İlaç tedavisiyle diğer tedavilerin yan etkilerini azaltmak ve kanser hücrelerinin yayılmasını önlemek için kanser hücrelerindeki çeşitli moleküler hedef alınabilir.  
 • İmmünoterapi: Bu tedavi yöntemi, bağışıklık sisteminin güçlenmesine ve kanser hücrelerini tanıyıp yok etmesine yardımcı olabilir.  

Tedavi planı, her hasta için farklılık gösterebilir. Tedavi sürecindeki ilerlemeyi değerlendirmek için düzenli olarak taramaların ve muayenelerin yapılması önem taşır. Gırtlak kanseri belirtilerinden herhangi birine sahipseniz doktoruna danışabilir,erken teşhis ve tedavi yöntemlerinden faydalanabilirsiniz.  

 

 

Sağlık Merkezi
Anadolu Sağlık Merkezi

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi)

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi) , Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz Onkolojisi

Bölüm Doktorları

Gebze

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Prof. Dr. Bülent Evren Erkul

Gebze Ataşehir

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Prof. Dr. Ziya Saltürk

Gebze Ataşehir

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Op. Dr. Ahmet Hamdi Önay

Gebze Ataşehir

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Terapist Kayra Göktaş

Gebze

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi)

Prof. Dr. Altan Kır

Gebze

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi)

Prof. Dr. Bülent Karagöz

Gebze

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi)

Prof. Dr. Hale Başak Çağlar

Gebze Ataşehir

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi)

Prof. Dr. İlker Tinay

Gebze

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi)

Prof. Dr. Necdet Üskent

Gebze

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi)

Prof. Dr. Şeref Kömürcü

Gebze

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi)

Prof. Dr. Yeşim Yıldırım

Gebze

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi)

Doç. Dr. Eda Tanrıkulu Şimşek

Gebze

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi)

Uzm. Dr. Mehmet Doğu Canoğlu

Gebze

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi)

Uzm. Dr. Rashad Rzazade

Gebze

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi)

Uzm. Dr. Sinan Karaaslan

Gebze

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Prof. Dr. Bülent Evren Erkul

Gebze Ataşehir

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Prof. Dr. Ziya Saltürk

Gebze Ataşehir

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Op. Dr. Ahmet Hamdi Önay

Gebze Ataşehir

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Terapist Kayra Göktaş

Gebze

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi)

Prof. Dr. Altan Kır

Gebze

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi)

Prof. Dr. Bülent Karagöz

Gebze

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi)

Prof. Dr. Hale Başak Çağlar

Gebze Ataşehir

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi)

Prof. Dr. İlker Tinay

Gebze

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi)

Prof. Dr. Necdet Üskent

Gebze

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi)

Prof. Dr. Şeref Kömürcü

Gebze

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi)

Prof. Dr. Yeşim Yıldırım

Gebze

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi)

Doç. Dr. Eda Tanrıkulu Şimşek

Gebze

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi)

Uzm. Dr. Mehmet Doğu Canoğlu

Gebze

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi)

Uzm. Dr. Rashad Rzazade

Gebze

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi)

Uzm. Dr. Sinan Karaaslan

Tümünü göster

Önerilen Sağlık Yazıları

“Genetik kanser” mi, “kalıtsal kanser” mi?

“Genetik kanser” mi, “kalıtsal kanser” mi?

Kanserden korunmanın 13 yolu

Kanserden korunmanın 13 yolu

Pankreas Kanseri Nedir ve Tedavi Sürecindeki "Whipple Ameliyatı" Nasıl Uygulanır?

Pankreas Kanseri Nedir ve Tedavi Sürecindeki "Whipple Ameliyatı" Nasıl Uygulanır?

Cilt (Deri) Kanseri: Nedir, Belirtileri, Tanı ve Tedavisi

Cilt (Deri) Kanseri: Nedir, Belirtileri, Tanı ve Tedavisi

Mide Kanseri Nedir? Belirtileri ve Tedavisi Nedir?

Mide Kanseri Nedir? Belirtileri ve Tedavisi Nedir?

Pankreas Kanseri Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Pankreas Kanseri Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Rektum Kanseri Nedir? Rektum Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Rektum Kanseri Nedir? Rektum Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Ağız Kanseri: Nedir, Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Ağız Kanseri: Nedir, Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Baş Boyun Kanserleri: Nedir, Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Baş Boyun Kanserleri: Nedir, Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Dil Kanseri: Nedir, Belirtileri, Çeşitleri

Dil Kanseri: Nedir, Belirtileri, Çeşitleri

Farenks, Yutak Kanseri Nedir? Belirtileri ve Tedavi Süreci

Farenks, Yutak Kanseri Nedir? Belirtileri ve Tedavi Süreci

Nazofarenks Kanseri: Belirtileri, Nedenleri ve Tedavisi

Nazofarenks Kanseri: Belirtileri, Nedenleri ve Tedavisi

Karaciğer Kanseri

Karaciğer Kanseri

Safra Kesesi Kanseri Belirtileri, Nedenleri ve Tedavisi

Safra Kesesi Kanseri Belirtileri, Nedenleri ve Tedavisi

Kemik Kanseri: Nedir, Çeşitleri, Belirtileri, Tanı ve Tedavi

Kemik Kanseri: Nedir, Çeşitleri, Belirtileri, Tanı ve Tedavi

Yumuşak Doku Kanseri (Sarkom): Nedir, Belirtileri, Türleri ve Tedavisi

Yumuşak Doku Kanseri (Sarkom): Nedir, Belirtileri, Türleri ve Tedavisi

Mesane Kanseri Belirtileri, Tanı ve Tedavi Süreci

Mesane Kanseri Belirtileri, Tanı ve Tedavi Süreci

Prostat Kanseri Belirtileri Nelerdir? Evreleri ve Tedavisi

Prostat Kanseri Belirtileri Nelerdir? Evreleri ve Tedavisi

Testis Kanseri Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Testis Kanseri Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Rahim Ağzı Kanseri

Rahim Ağzı Kanseri

Vulva Kanseri: Nedir, Çeşitleri, Belirtileri, Tanı ve Tedavi

Vulva Kanseri: Nedir, Çeşitleri, Belirtileri, Tanı ve Tedavi

Rahim Ağzı (Serviks) Kanseri: Belirtileri, Çeşitleri ve Tedavisi

Rahim Ağzı (Serviks) Kanseri: Belirtileri, Çeşitleri ve Tedavisi

Kanser Nasıl Oluşur?

Kanser Nasıl Oluşur?

Ortopedik Onkoloji

Ortopedik Onkoloji

Lenf (Lenfoma) Kanseri Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri

Lenf (Lenfoma) Kanseri Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri

Lösemi (Kan kanseri): Nedir, Belirtileri, Tanı ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Lösemi (Kan kanseri): Nedir, Belirtileri, Tanı ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Akciğer Kanseri Nedir? Belirtileri ve Tedavisi

Akciğer Kanseri Nedir? Belirtileri ve Tedavisi

Palyatif Bakım: Nedir, Nasıl Alınır, Şartları Nelerdir?

Palyatif Bakım: Nedir, Nasıl Alınır, Şartları Nelerdir?

Likit Biyopsi Nedir? Likit Biyopsi Nasıl Yapılır?

Likit Biyopsi Nedir? Likit Biyopsi Nasıl Yapılır?

Deri Kanseri Türleri, Tanı ve Tedavi Süreçleri

Deri Kanseri Türleri, Tanı ve Tedavi Süreçleri

Kanser Nedir? Tanı ve Tedavi Yöntemleri

Kanser Nedir? Tanı ve Tedavi Yöntemleri

Yanlış tedavi nedeniyle kanser tüm vücuduna yayıldı

Yanlış tedavi nedeniyle kanser tüm vücuduna yayıldı

Kanser hakkında doğru bilinen yanlışlar

Kanser hakkında doğru bilinen yanlışlar

İmmünoterapi Nedir? İmmünoterapi Nasıl Uygulanır?

İmmünoterapi Nedir? İmmünoterapi Nasıl Uygulanır?

Yumurtalık (Over) Kanseri Nedir, Belirtileri ve Tedavisi

Yumurtalık (Over) Kanseri Nedir, Belirtileri ve Tedavisi

Böbrek Kanseri Belirtileri ve Tedavi Yöntemi

Böbrek Kanseri Belirtileri ve Tedavi Yöntemi

Kanser Ağrısı

Kanser Ağrısı

Kemik Tümörleri

Kemik Tümörleri

Kanser Tedavisi Nedir? Kanser Tedavisi Nasıl Yapılır?

Kanser Tedavisi Nedir? Kanser Tedavisi Nasıl Yapılır?

Tümünü göster