Vulva Kanseri: Nedir, Çeşitleri, Belirtileri, Tanı ve Tedavi

Vulva kanseri kadın genital organının dış yüzey bölgesinde ortaya çıkabilen kötü huylu tümöral oluşumlara verilen isimdir. Vulva klitorisi ve labia adı verilen vajinal dudakları da içine alan ve üretra (idrar kanalı) ve vajinayı çevreleyen cilt bölgesidir. Vulva kanseri sıklıkla vulvada kaşıntıya neden olan bir kitle veya yara olarak ortaya çıkar. Her yaşta ortaya çıkabilmesi de en sık olarak yaşlı erişkinlerde teşhis edilen bir kanser türüdür. Vulva kanseri tedavisi genellikle kanserli doku ve çevresindeki az miktarda sağlıklı dokuyu çıkarmak yoluyla gerçekleştirilen ameliyatı içerir. Bazen bu ameliyat vulvanın tamamının çıkarılmasını gerektirebilir. Ne kadar erken teşhis edilirse kapsamlı cerrahiye ihtiyaç duyulma olasılığı o oranda azalır. Bu nedenle erken teşhis ve tedavi önemlidir.

Vulva Kanseri Nedir?

Vulvar kanseri bir kadının vulva bölgesindeki dokularda ortaya çıkabilen nadir bir kanser türüdür. En sık olarak vajinal iç veya dış dudaklarda gelişir fakat vulvanın herhangi bir kısmında görülebilir. Genellikle yavaş bir gelişim gösteren bu kanser türü birkaç yıllık bir süreç sonrası ortaya çıkar. Kanser öncesi sıklıkla derinin en dış tabakasında anormal hücre büyümesi ile karakterize edilen prekanseröz (kanser öncüsü) lezyonlar gelişir. Bu öncül lezyonlar vulvar intraepitelyal neoplazi (VIN) olarak adlandırılır.

Vulva Kanseri Neden Olur?

Genel olarak kanserler bir hücrenin DNA'sında mutasyonlar geliştiğinde ortaya çıkar. Hücre DNA'sı hücrelerin ne yapması gerektiği konusundaki talimatları içerir. Kansere neden olan mutasyonlar neticesinde hücrelere hızlı büyümesi ve bölünmesini söyleyen talimatlar verilir. Diğer normal hücreler ölürken kanserli hücre ve yavruları yaşamaya devam eder. Sonuç olarak ölmediği için biriken hücreler ise çevre dokuları istila eden ve vücudun diğer bölgelerine yayılabilen tümöral bir doku oluşturur. Vulva kanserinin kesin nedeni günümüzde henüz netlik kazanmazsa da gelişme riskini artıran bazı faktörler tespit edilmiştir. İlgili risk faktörleri arasında şunlar bulunabilir:

 • Yaş: Vulva kanseri riski yaşla birlikte artış gösterir. Bununla birlikte her yaştan kadında görülme olasılığı vardır. Hastalık için ortalama tanı yaşı 65'tir.
 • HPV: HPV yani insan papilloma virüsü kişiden kişiye cinsel yolla bulaşan bir mikroorganizmadır. HPV enfeksiyonu serviks, vulva gibi çeşitli kanserlerin riskinde artışa yol açan bir virüstür. Cinsel açıdan aktif çoğu kadın ya da erkek HPV’ye maruz kalsa da enfeksiyon sıklıkla kendi kendine geçer. Bazı olgularda ise hücre değişikliklerine sebebiyet vererek kanser riskinde artışa sebebiyet verir.
 • Sigara kullanımı: Sigara içmek vulva kanser riskinde artışla ilişkili bulunmuştur.
 • Bağışıklık sisteminin zayıf olması: Organ nakli nedeniyle bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar kullananlar ya da HIV gibi bağışıklık sistemini zayıflatan bir durumu olan kişilerde risk artar.
 • Vulvada kanser öncüsü lezyon öyküsü: VIN ya da vulvar intraepitelyal neoplazi vulvada kanser riskini artıran bir prekanseröz durumdur. Bununla birlikte vulvar intraepitelyal neoplazi olgularının büyük çoğunluğu kansere dönüşmez. Az bir kısmı ise invaziv vulva kanserine dönüşme riski taşır. Bu nedenle doktorunuz anormal hücrelerin bulunduğu bölge için tedavi ya da düzenli takip önerebilir.
 • Vulvada tetikleyici bir cilt rahatsızlığı varlığı: Vulva derisinde incelme ve kaşıntı ile seyreden liken skleroz isimli rahatsızlık vulva kanseri riskini artırır.

Vulva Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Vulva kanseri belirtileri kadından kadına değişiklik göstermekle birlikte yaygın görülen bazı semptomlar vardır. Sık olarak rastlanan belirtilerden bazıları şu şekilde sıralanabilir:

 • Vulvada geçmeyen kaşıntı, yanma ve kanama olması
 • Vulva derisinin renginde değişiklik, örneğin olağan halinden daha kırmızı veya beyaz-soluk bir görünüm
 • Kızarıklık, siğil benzeri görünüm gibi vulva cildinde değişiklikler
 • Vulvada iyileşmeyen yaralar, kitleler veya ülserler
 • Özellikle idrar sırasında veya seks yaparken kasıkta ağrı
 • Vulvada hassasiyet

Vulva Kanseri Çeşitleri

Vulva kanserinin orjin aldığı hücre tipinin belirlenmesi en etkili tedaviyi planlamaya yardımcı olur. Vulva kanserleri orjin aldığı hücreye göre sınıflandırılır. En yaygın görülen vulva kanseri türleri ise şunlardır:

 1. Vulvar Skuamöz Hücreli Karsinom: Bu alt tip vulva yüzeyini kaplayan hücrelerde başlar. Vulva kanserlerinin çoğunluğu skuamöz hücreli karsinomlardan oluşur.
 2. Vulvar Melanom: Bu kanser türü vulva derisinde bulunan ve pigment üreten melanosit adı verilen hücrelerde başlar.

Vulva Kanseri Teşhis Yöntemleri

Vulva kanseri tanısı için ilk olarak doktorunuz mevcut ve geçmiş hastalıklarınız, tıbbi ve aile öykünüz, aldığınız ilaçlar, mevcut hastalıklarınız gibi sağlığınız hakkında sorular soracaktır. Daha sonra detaylı bir fizik muayene ile genel sağlık durumunuz değerlendirilir. Vulva kanseri şüphesinde yapılabilen diğer muayene yöntemleri ise şunları içerebilir:

 1. Vulvar ve pelvik muayene: Bu aşamada doktorunuz vulvayı detaylı olarak inceler. Kitle, renk değişikliği, yara gibi olağandışı herhangi bir lezyon varlığını araştırır. Gerekli görülmesi durumunda laboratuvarda incelenmek üzere biyopsi alınması söz konusu olabilir. Doktorunuz daha sonra bir ya da iki parmağını vajinayı, diğer elini ise alt karın bölgesine yerleştirerek pelvik muayene yapar. Pelvik muayene yoluyla rahim ve yumurtalıkların şekli, büyüklüğü gibi parametreler değerlendirilir; kitle, yumru gibi olağandışı herhangi bir durumun varlığı araştırılır. Ek olarak vajinal ve serviks spekulum yardımıyla muayene edilir ve bu aşamada sıklıkla pap smear için servisten örnek alınır. Alınan hücre örneği daha sonra laboratuvarda pap smear yapılırken HPV açısından kontrol edilebilir. Tüm bu muayenelerin yanı sıra rektal muayene de sıklıkla yapılır.
 2. Kolposkopik muayene: Kolposkopik vulva, vajina ve serviksi daha ayrıntılı olarak inceleyebilmek üzere tasarlanmış ışıklı, büyüteçli bir tıbbi cihazdır. Kolposkop bölgedeki dokuları daha ayrıntılı olarak inceleyebilmek adına vulvar ve pelvik muayene sırasında kullanılabilir. Kolposkop yardımıyla muayene sırasında çıplak gözle görülemeyen anormal hücreleri belirgin hale getirebilmek için incelenen dokulara seyreltik bir asetik asit çözeltisi veya kahverengi renkli bir boya uygulanır. Anormal görünüme sahip alanlardan ise biyopsiler yani doku örnekleri alınabilir.

Vulva Kanseri Tedavisi

Vulva kanseri tedavisinde kullanılacak yöntemler kanserin tipine, evresine, konumuna, hastanın genel sağlık durumu ve tercihlerine göre belirlenir. Tedavide kullanılan yöntemler aşağıda detaylandırılmıştır.
 

Cerrahi

Vulva kanseri için en yaygın kullanılan tedavi seçeneği cerrahidir. Ameliyatın amacı cinsel işlevi kaybetmeden tüm kanserli dokuyu çıkarmaktır. Tedavide kullanılan ameliyat türleri şunları içerir:

 1. Lazer ameliyatı: Kanserli yüzey lezyonlarının uzaklaştırılması için lazer ışını kullanılır.
 2. Lokal eksizyon: Bu ameliyat kanser ve etrafındaki bir miktar sağlıklı dokunun çıkarılması şeklinde yapılan cerrahi işlemdir. Bazen komşu lenf düğümleri de çıkarılır.
 3. Vulvektomi: Bu cerrahi prosedür vulvanın bir kısmı veya tamamını ve komşu lenf düğümlerinin çıkarılması işlemidir. Çıkarılan derinin yerine konulması için deri greftleri kullanılabilir.
 4. Pelvik ekzenterasyon: Bu ameliyat ileri evre kanser varlığında gerekli olabilen kapsamlı bir cerrahi prosedürdür. Kalın bağırsağın alt kısmı, rektum, mesane, serviks, vajina, yumurtalıklar ve komşu lenf bezlerinin çıkarılması şeklinde gerçekleştirilir. İdrar ve dışkıyı bir toplama torbasında biriktirmek üzere vücutta yapay açıklıklar oluşturulur.
   

Ameliyattan sonra kalan kanserli hücreleri ortadan kaldırmak için kemoterapi veya radyoterapi tedavisi gerekebilir. Bazen ameliyattan önce veya ameliyat yapılmadan sadece radyoterapi veya kemoterapi verilebilir.
 

Radyoterapi

Radyoterapi sıklıkla yüksek enerjili x-ışınları kullanarak kanser hücrelerini öldürmeyi hedefler.
 

Kemoterapi

Kemoterapi kanser öldürücü ilaçlar olup ağızdan, damar yoluyla veya kas içine enjeksiyon yoluyla kullanılabilir.

Siz de kendinizde vulva kanseri düşündüren belirtiler fark ettiyseniz, erken tanı ve tedavi için vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmalısınız.

 

 

Sağlık Merkezi
Anadolu Sağlık Merkezi

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi)

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi) , Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi, Kadın Hastalıkları ve Doğum

Bölüm Doktorları

Gebze

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doç. Dr. Zeki Şahinoğlu

Gebze Ataşehir

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Op. Dr. Meltem Emine Çam

Gebze Ataşehir

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Op. Dr. Nuri Ceydeli

Gebze

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Op. Dr. Zeynep Yılmaz

Gebze

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi)

Prof. Dr. Altan Kır

Gebze

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi)

Prof. Dr. Bülent Karagöz

Gebze

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi)

Prof. Dr. Hale Başak Çağlar

Gebze Ataşehir

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi)

Prof. Dr. İlker Tinay

Gebze

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi)

Prof. Dr. Necdet Üskent

Gebze

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi)

Prof. Dr. Şeref Kömürcü

Gebze

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi)

Prof. Dr. Yeşim Yıldırım

Gebze

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi)

Doç. Dr. Eda Tanrıkulu Şimşek

Gebze

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi)

Uzm. Dr. Mehmet Doğu Canoğlu

Gebze

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi)

Uzm. Dr. Rashad Rzazade

Gebze

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi)

Uzm. Dr. Sinan Karaaslan

Gebze

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doç. Dr. Zeki Şahinoğlu

Gebze Ataşehir

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Op. Dr. Meltem Emine Çam

Gebze Ataşehir

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Op. Dr. Nuri Ceydeli

Gebze

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Op. Dr. Zeynep Yılmaz

Gebze

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi)

Prof. Dr. Altan Kır

Gebze

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi)

Prof. Dr. Bülent Karagöz

Gebze

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi)

Prof. Dr. Hale Başak Çağlar

Gebze Ataşehir

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi)

Prof. Dr. İlker Tinay

Gebze

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi)

Prof. Dr. Necdet Üskent

Gebze

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi)

Prof. Dr. Şeref Kömürcü

Gebze

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi)

Prof. Dr. Yeşim Yıldırım

Gebze

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi)

Doç. Dr. Eda Tanrıkulu Şimşek

Gebze

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi)

Uzm. Dr. Mehmet Doğu Canoğlu

Gebze

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi)

Uzm. Dr. Rashad Rzazade

Gebze

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi)

Uzm. Dr. Sinan Karaaslan

Tümünü göster

Önerilen Sağlık Yazıları

“Genetik kanser” mi, “kalıtsal kanser” mi?

“Genetik kanser” mi, “kalıtsal kanser” mi?

Kanserden korunmanın 13 yolu

Kanserden korunmanın 13 yolu

Pankreas Kanseri Nedir ve Tedavi Sürecindeki "Whipple Ameliyatı" Nasıl Uygulanır?

Pankreas Kanseri Nedir ve Tedavi Sürecindeki "Whipple Ameliyatı" Nasıl Uygulanır?

Cilt (Deri) Kanseri: Nedir, Belirtileri, Tanı ve Tedavisi

Cilt (Deri) Kanseri: Nedir, Belirtileri, Tanı ve Tedavisi

Mide Kanseri Nedir? Belirtileri ve Tedavisi Nedir?

Mide Kanseri Nedir? Belirtileri ve Tedavisi Nedir?

Pankreas Kanseri Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Pankreas Kanseri Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Rektum Kanseri Nedir? Rektum Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Rektum Kanseri Nedir? Rektum Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Ağız Kanseri: Nedir, Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Ağız Kanseri: Nedir, Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Baş Boyun Kanserleri: Nedir, Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Baş Boyun Kanserleri: Nedir, Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Dil Kanseri: Nedir, Belirtileri, Çeşitleri

Dil Kanseri: Nedir, Belirtileri, Çeşitleri

Farenks, Yutak Kanseri Nedir? Belirtileri ve Tedavi Süreci

Farenks, Yutak Kanseri Nedir? Belirtileri ve Tedavi Süreci

Nazofarenks Kanseri: Belirtileri, Nedenleri ve Tedavisi

Nazofarenks Kanseri: Belirtileri, Nedenleri ve Tedavisi

Karaciğer Kanseri

Karaciğer Kanseri

Safra Kesesi Kanseri

Safra Kesesi Kanseri

Kemik Kanseri: Nedir, Çeşitleri, Belirtileri, Tanı ve Tedavi

Kemik Kanseri: Nedir, Çeşitleri, Belirtileri, Tanı ve Tedavi

Yumuşak Doku Kanseri (Sarkom): Nedir, Belirtileri, Türleri ve Tedavisi

Yumuşak Doku Kanseri (Sarkom): Nedir, Belirtileri, Türleri ve Tedavisi

Mesane Kanseri Belirtileri, Tanı ve Tedavi Süreci

Mesane Kanseri Belirtileri, Tanı ve Tedavi Süreci

Prostat Kanseri Belirtileri Nelerdir? Evreleri ve Tedavisi

Prostat Kanseri Belirtileri Nelerdir? Evreleri ve Tedavisi

Testis Kanseri Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Testis Kanseri Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Rahim Ağzı Kanseri

Rahim Ağzı Kanseri

Rahim Ağzı (Serviks) Kanseri: Belirtileri, Çeşitleri ve Tedavisi

Rahim Ağzı (Serviks) Kanseri: Belirtileri, Çeşitleri ve Tedavisi

Kanser Nasıl Oluşur?

Kanser Nasıl Oluşur?

Ortopedik Onkoloji

Ortopedik Onkoloji

Lenf (Lenfoma) Kanseri Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri

Lenf (Lenfoma) Kanseri Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri

Lösemi (Kan kanseri): Nedir, Belirtileri, Tanı ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Lösemi (Kan kanseri): Nedir, Belirtileri, Tanı ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Akciğer Kanseri Nedir? Belirtileri ve Tedavisi

Akciğer Kanseri Nedir? Belirtileri ve Tedavisi

Palyatif Bakım: Nedir, Nasıl Alınır, Şartları Nelerdir?

Palyatif Bakım: Nedir, Nasıl Alınır, Şartları Nelerdir?

Likit Biyopsi Nedir? Likit Biyopsi Nasıl Yapılır?

Likit Biyopsi Nedir? Likit Biyopsi Nasıl Yapılır?

Larenks (Gırtlak) Kanserleri

Larenks (Gırtlak) Kanserleri

Deri Kanseri Türleri, Tanı ve Tedavi Süreçleri

Deri Kanseri Türleri, Tanı ve Tedavi Süreçleri

Kanser Nedir? Tanı ve Tedavi Yöntemleri

Kanser Nedir? Tanı ve Tedavi Yöntemleri

Yanlış tedavi nedeniyle kanser tüm vücuduna yayıldı

Yanlış tedavi nedeniyle kanser tüm vücuduna yayıldı

Kanser hakkında doğru bilinen yanlışlar

Kanser hakkında doğru bilinen yanlışlar

İmmünoterapi Nedir? İmmünoterapi Nasıl Uygulanır?

İmmünoterapi Nedir? İmmünoterapi Nasıl Uygulanır?

Yumurtalık (Over) Kanseri Nedir, Belirtileri ve Tedavisi

Yumurtalık (Over) Kanseri Nedir, Belirtileri ve Tedavisi

Böbrek Kanseri Belirtileri ve Tedavi Yöntemi

Böbrek Kanseri Belirtileri ve Tedavi Yöntemi

Kanser Ağrısı

Kanser Ağrısı

Kemik Tümörleri

Kemik Tümörleri

Kanser Tedavisi Nedir? Kanser Tedavisi Nasıl Yapılır?

Kanser Tedavisi Nedir? Kanser Tedavisi Nasıl Yapılır?

Tümünü göster