Tıbbi Bölümler Doktorlar Evde Bakım ve Sağlık
Hemen Arayın

Uzmanlık

  • Akciğer kanseri ve cerrahisi
  • Robotik akciğer cerrahisi
  • Ana hava yolları cerrahisi
  • Robotik göğüs cerrahisi

Yabancı Dil

  • İngilizce

Sosyal Hesaplar

Biyografi

Prof. Dr. Altan Kır, 1984-1987 yılları arasında Adana, Ceyhan’da  sağlık ocağı tabipliği yaptı. Daha sonra Dicle Üni. Tıp Fakültesi’nde  göğüs cerrahisi uzmanlık eğitimini tamamladı. 2011 yılına kadar S.B. Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzman, başasistan ve şef muavini olarak çalışan Prof. Dr. Kır, 2007 yılından itibaren Anadolu Sağlık Merkezi’nde göğüs cerrahisi uzmanı olarak görevini sürdürüyor. 

Eğitim

Üniversite

Karadeniz Üni. Tıp Fak., Trabzon 1984

Uzmanlık eğitimi

Göğüs Cerrahisi Uzmanlık Eğitimi, Dicle Üni. Tıp Fakültesi, Diyarbakır 1991    
Londra Royal Brompton Hastanesi, Londra 1996  
New-York Memmorial-Sloan Kettering Kanser Merkezi, New York, 1999

Kurum Üyelikleri

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği

Avrupa Göğüs Cerrahisi Derneği

Toraks Derneği

Videolar

Basın & Haberler

  • SÖZCÜ - Aşırı terlemeden kurtulmak mümkün...

    Aşırı terleme, sosyal hayatı olduğu kadar sağlığıda olumsuz etkiliyor. Bu soruna karşı kullanılan ETS yöntemiyle el ve koltuk altı terlemesi...
    Detay

Yayınlar

Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

1. R. Baran, A. Kir, F. Korap, M. Kosku. Congenital isolated unilateral absence of right pulmonary artery. The Thoracic and Cardiovascular Surgeon, 41, 374-376 (1993).

2. C. Özçelik, İ. İnci, A. Kir, M. Toprak, N. Kandemir, N. Eren, G. Özgen. Traumatic poplit-eal and trifurcation arterial injuries: How can we predict the ultimate outcome? Vascular Surgery, 28(6), 401-406 (1994).


3. A. Kir, R. Baran. Simultaneous operation for hydatid cyst of right lung and liver. The Thoracic and Cardiovascular Surgeon, 43, 62-64 (1995).

4. R. Baran, A. Kir, M. M. Tor, K. Özvaran, A. Tunacı. Scimitar syndrome: confirmation of diagnosis by a noninvasive technique (MRI). European Radiology, 6, 92-94 (1996).


5. R. Baran, M. Tor, K. Tahaoğlu, A. Kir, Ö. Kızkın, H. Türker. Intrathoracic tuberculous lymphadenopathy: clinical and bronchoscopic features in 17 adults without parenchymal lesions. Thorax., 51, 87-89 (1996).
6. N. Saydam, A. Kir, O. Demir, E. Hazan, O. Oto, O. Saydam, G. Güner. Determination of glutathione, glutathione reductase, glutathione peroxidase, and glutathione S-transferase levels in human lung cancer tissues. Cancer Letters, 119,13-19 (1997).

7. M.Yüksel, A. Kir, S. Ercan, HF Batirel, V. Baysungur. Correlation between sizes and intracystic pressures of hydatic cysts. Eur J Cardiothorac Surg, 12, 903-906 (1997).


8. A. Kir, K.. Tahaoğlu, E. Okur, T. Hatipoğlu. Role of surgery in multi-drug-resistant tuberculosis: results of 27 cases. Eur J Cardiothorac Surg, 12, 531-534 (1997).

9. M. Tor, A. Atasalihi, N. Altuntas, E. Sulu, T. Senol, A. Kir, R. Baran. Review of cases with cystic hydatid lung disease in a tertiary referral hospital located in an endemic region: A 10 years  experience. Respiration, 67, 539-542 (2000).


10. M.Celik, M. Kiyik, A. Gurses, A. Kir, Z. Kiliçaslan, B. Arman, S. Cikrikcioglu, A. Ekmekcioglu. The role of routine invasive staging for non-small cell lung cancer: A multicenter prospective study 
1. Journal of  Lung Cancer , vol. 29, no. 1, pp. 263-263 (2000).

11. E. Okur, A. Kir, S. Halezeroglu, A.L. Alpay, A. Atasalihi. Pleural tenting following upper lo-b-ectomies of the lung to prevent residual air space and prolonged air leak. Eur J Cardiothorac Surg,20, 1012-1015(2001).

12. K. Tahaoglu, T. Törün, T. Sevim, G. Ataç, A. Kir, L. Karasulu, İ. Özmen, N. Kapaklı. The treatment of multidrug-resistant tuberculosis in Turkey. N Eng J Med 345,170-4(2001).


13. Gungor S, Damadoglu E, Aybatli A, Yilmaz  A, Kir A, Akkaya E. Typical pulmonary carcinoid tumors: presentation and outcome of 24 cases.Med Sci Monit. Jul;12(7):CR315-8. (2006).

14. Kir A, Inci I, Torun T, Atasalihi A, Tahaoglu K. Adjuvant resectional surgery improves cure rates in multidrug-resistant tuberculosis. J Thorac Cardiovasc Surg. Mar;131(3):693-6 (2006).


15. Törün T, Tahaoğlu K, Ozmen I, Sevim T, Ataç G, Kir A, Güngör G, Bölükbaşi Y, Maden E. The role of surgery and fluoroquinolones in the treatment of multidrug-resistant tuberculosis. Int J Tuberc Lung Dis. Sep;11(9):979-85(2007).

16. I. Iskender, S.Z. Kadioğlu, A. Koşar, A. Atasalihi, A. Kir. Is there any maximum standardized uptake value variation among positron emission tomography scanners for mediastinal staging in non-small cell lung cancer?  Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery, 12,965-969(2011).


17. I. Iskender, S.Z. Kadioğlu, T. Cosgun, H. O. Kapicibasi, G. Sagiroglu, A. Kosar and A. Kir. False-positivity of mediastinal lymph nodes has  negative effect on survival in potentially resectable non-small cell lung cancer. Eur J Cardiothorac Surg, 41, 874-879(2012).

18. I. Iskender, H. O. Kapicibasi, S.Z. Kadioğlu, G. Sevilgen ,C. Tezel, A. Kosar, A.Atasalihi, A. Kir. Comparison of integrated positron emission tomograph/computed tomograpy and mediastinoscopy in mediastinal staging of non-small cell lung cancer: Analysis of 212 patients. Acta Chir Belg, 112,219-225(2012)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler:

1. A. Kir, H. F. Batırel, S. Ercan, M. Yüksel, F. Aksoy, C. Tahaoğlu, T. B. Alpdoğan. Early histopathologic features of tracheal allotransplants using high dose irradiation and cyclosporin-A: A comparative study. European Respiratory Society Annual Congress, The European Respiratory Journal, Abstracts p:368s, Stockholm,1996.

2. 2.M. Yüksel, A. Kir, S. Ercan, H. F. Batırel, V. Baysungur. Correlation between sizes and intracystic pressures of hydatid cysts. European Respiratory Society Annual Congress, The European Respiratory Journal, Abstracts p:384s, Stockholm,1996.


3. 3.M. Celik, M. Kiyik, A. Gurses, A. Kir, Z. Kilicaslan, B. Arman, S. Cikrikcioglu, A. Ekmekcioglu. The role of routine invasive staging for non-small cell lung cancer: A multicenter prospective study. 9th World Conference On Lung Cancer, Abstracts p:263, Tokyo 2000.

4. 4.E. Okur, A. Kir, S. Halezeroğlu, L. Alpay, A. Atasalihi. Pleural tenting following upper l-o-b-ectomies of the lung to prevent residual air space and prolonged air leak. The 8th European Conference on General Thoracic Surgery, Abstracts p:112, London, 2000. 


5. A. Kir, I. İskender, A.K Mısırlıoğlu, H Sönmez, H.O. Kapıcıbaşı, S.Z. Kadıoğlu, A. Koşar, T. Sevim, A.Atasalihi. The requirement of Mediastinoscopy on staging of NSCLC patients with negative mediastinal lymph node uptake on PET-CT imaging.The 17th European Conference on General Thoracic Surgery Krakow, 2009.

6. 6.I.Iskender, S.Z. Kadioğlu, A. Koşar, A. Atasalihi, A. Kir Is there any maximum standardized uptake value variation among positron emission tomography scanners for mediastinal staging in non-small cell lung cancer?.18th European Conference on General Thoracic Surgery, European Society of Thoracic Surgeons,Valladolid,2010. 


7. T.Cosgun,G.Olgac,A.Kir,C.A. Kutlu. Sleeve l-o-b-ectomy provides better survival rates than pneumonectomy in patients with NSCLC.18th European Conference on General Thoracic Surgery, Valladolid, 2010.

8. I. Iskender,T. Cosgun, S.Z. Kadıoglu, H.O. Kapıcıbası,G.Sagıroglu,A.Kosar,A.Kir. False positivity of mediastinal lymph nodes has negative effect on survival in surgically staged or resected non-small cell lung cancer.19th European Conference on General Thoracic Surgery, Marsilya, 2011.


9. A.Kir,T.Cosgun, O.Falay,G.Olgac,C.A. Kutlu.The impact of extended mediastinoscopy in left sided NSCLC patients presenting  with suspected N2 disease in ≠5 and/or ≠6 stations. 19th European Conference on General Thoracic Surgery, Marsilya, 2011.

Kitaplarda yer alan bölümler:

1. GÖĞÜS CERRAHİSİ, Editörler: Prof. Dr. Göksel KALAYCI, Prof. Dr. Mustafa YÜKSEL, Tüberküloz Cerrahisi, 2001, BİLMEDYA GRUP, İSTANBUL

2. GÖĞÜS CERRAHİSİ, Editörler: Prof. Dr. İlker ÖKTEN, Prof. Dr. Adem GÜNGÖR,  : Tüberküloz Cerrahisi,2003, Sim Matbaacılık Ltd. Şti, ANKARA

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

1. 1.T. Yaşar, K. Furtun, B. Ener, A. Kır, G. Özgen. Bochdalek Hernileri. Dicle Üni. Tıp Fakültesi Dergisi, 17(2), 67-73 (1990).

2. 2.N. Eren, G. Özgen, A. Kır, C. Özçelik. Çocukluk çağı ampiyemlerinin tedavisinde dekortikasyonun yeri. GATA Bülteni, 32, 367-371 (1990).

3. 3.T. Yaşar, G. Özgen, N. Eren, İ. İnci, A. Kır, K. Furtun. Periferik damar yaralanmalarında tanı ve tedavi. Dicle Tıp Bülteni, 18, 113-118 (1991).

4. 4.A. Kır, R. Baran, F. Korap, M. Kosku. Bronchogenic cysts. Marmara Medical Journal, 6(3), 95-101 (1993).

5. 5.A. Kır, R. Baran, K. Şahin. Konjenital Pulmoner Arteriovenöz Fistül. Tüberküloz ve Toraks, 41(3), 202-207 (1993).

6. 6.Ö. Kızkın, K. Tahaoğlu, T. Karagöz, A. Kır. Pnömotorakslar ve Terapötik Yaklaşım. Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları, XLI(1-4), 62-71 (1993).

7. 7.C. Özçelik, İ. İnci, A. Kır, N. Eren, G. Özgen. Büllöz amfizemde bilateral torakotomi ile tek seansta operasyon: Bir olgu nedeniyle. Dicle Tıp Dergisi, 20(4), 129-134 (1993).

8. 8.R. Baran, M. Baysal, A. Kır, E. Ege, C. Güney. Akciğerin Hidatik Kist Hastalığında Spesifik IgG-ELISA Yönteminin Tanısal Değeri. Solunum Hastalıkları, 5(2), 197-202 (1994).

9. 9.A. Kır, R. Baran, S. V. Baysungur, A. Yıldırım, H. Yılmaz, N. Atılgan, A. Atasalihi. Sleeve L-o-bektomi. Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 2, 367-370 (1994).

10. 10.A. Kır, S. V. Baysungur, R. Baran, F. Aksoy, İ. Pandül, A. Atasalihi. Tanısal Mediastinoskopi. Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 3, 347-349 (1994).

11. 11.F. Aksoy, R. Baran, K. Tahaoğlu, A. Kır. End-o-bronşial Hamartomlar. Heybeliada Tıp Bülteni, 1(2), 57-58 (1995).

12. 12.A. Kır, R. Baran, F. Aksoy, K. Tahaoğlu, V. Baysungur. Dysphagia due to a mediastinal carinal cyst. Solunum Hastalıkları, 7(1), 101-105 (1996).

13. 13.C. Özçelik, İ. İnci, A. Kır, G. Özgen. A case of primary mediastinal hydatid cyst. Solunum Hastalıkları, 7(1), 97-100 (1996).

14. 14.A. Kır, H. Yılmaz, S. V. Baysungur, E. Okur. Vena Cava Süperior O-bstruksiyonlularda Mediastinoskopi. Heybeliada Tıp Bülteni, 2(1), 58-60 (1996).

15. 15.A. Kır, V. Baysungur, H. Yılmaz, E. Okur, E. Yalçın. Pnömonektomi ve pnömonektomi dışı pulmoner anatomik rezeksiyonlarda komplikasyonlar. Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 4(1-2), 64-67 (1996).

16. 16.İ. İnci, C. Özçelik, A. Kır, M. Toprak, N. Eren, G. Özgen. Çocuklarda muscle-sparing posterolateral torakotomi: 219 olgunun değerlendirilmesi. Heybeliada Tıp Bülteni, 2(2), 36-39 (1996).

17. 17.A. Kır, H.F. Batırel, S. Ercan, M. Yüksel, F. Aksoy, S.V. Baysungur, C. Tahaoğlu, T.B. Alpdoğan. Yüksek doz radyasyon ve siklosporin-A uygulanan tavşanlarda trakeal allotransplant sonrası erken histopatolojik değişiklikler: Karşılaştırmalı bir çalışma. Heybeliada Tıp Bülteni, 2(3), 25-28 (1996).

18. 18.A. Kır, S.V. Baysungur, A. Yıldırım, H. Yılmaz, E. Okur, R. Baran, K. Tahaoğlu, F. Aksoy, İ. Pandül, A. Atasalihi. Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserlerinde Mediastinal Lenfadenopati ile Metastatik Tutulum Arası İlişki. Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 5(1), 29-32 (1997).

19. 19.S. V. Baysungur, H. Yılmaz, E. Okur, A.Kır, A. Atasalihi. Travmatik akciğer kisti(Bir olgu nedeniyle). Heybeliada Tıp Bülteni, 4(1), 34-36 (1998).

20. 20.G. Kır, A. Kır, S. Halezeroğlu, E. Okur. Plevranın Solit-er Fibröz Tümörü. Heybeliada Tıp Bülteni, 5(3), 48-49 (1999).

21. 21.A. Kır, E. Okur, S. Halezeroğlu, G. Kır, A. Atasalihi. Nadir bir l-o-b-ektomi komplikasyonu: L-o-b-e-r torsiyon ve gangren. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 9, 257-259 (2001).

22. I.İskender, Ç. Tezel, S.Z. Kadıoğlu, A.Kir.The role of standard and extended cervical mediastinoscopy in the staging of non-small cell lung cancer patients. Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg 19(3);405-409(2011).

23. Ç. Tezel, A. Kır, C.A. Kutlu. Re-resection of giant aggressive fibromatosis of the chest wall. Tur Toraks Der 13:71-3(2012).

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler: 

1. 1.C. Tahaoğlu, K. Tahaoğlu, A. Kır, Ö. Kızkın, Y. Kıroğlu. Lenf Nodu İnce İğne Aspirasyon Biopsisinin Tanı Değeri. Solunum Araştırmaları XXI. Ulusal Kongresi, S59, Kuşadası,1993.

2. 2.İ. Pandül, A. Kır, V. Baysungur, A. Atasalihi. Bir endo-bronşial nörofibroma olgusu. Türk Patoloji Derneği XI. Ulusal Patoloji Kongresi, Özet kitabı, 53, Kuşadası, 1994.

3. 3.F. Aksoy, R. Baran, A. Kır. Transbronşial ince iğne aspirasyonunun tanıya katkısı. Türk Patoloji Derneği XI. Ulusal Patoloji Kongresi, Özet Kitabı, 58, Kuşadası, 1994.

4. 4.F. Aksoy, A. Kır, R. Baran. Timusta matür teratom (Olgu sunumu). Türk Patoloji Derneği XI. Ulusal Patoloji Kongresi, Özet Kitabı, 59, Kuşadası, 1994.

5. 5.A. Kır, R. Baran, A. Yılmaz, A. Atasalihi. Mediastinal Kitleler. XX. Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi, Özet kitabı, 57, Antalya, 1994.

6. 6.K. Şahin, R. Baran, A. Kır, T. Özpaçacı. Bronş kanserlerinin rezektabilit-esinin değerlendirilmesinde akciğer perfüzyon sintigrafisinin rolü. XX. Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi, Özet kitabı, 59, Antalya, 1994.

7. 7.A. Kır, R. Baran, A. Yılmaz, A. Atasalihi. Çocukluk çağı pulmoner hidatik kistleri (66 olgu analizi). XX. Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi, Özet kitabı, 53, Antalya, 1994.

8. 8.A. Yılmaz, T. Karagöz, E. Akkaya, A. Kır, F. Aksoy, İ. Pandül. Bronşial karsinoid tümörler (16 olgu nedeniyle). 15. SSK Tıp Kongresi, Özet kitabı, 218, İzmir, 1994.

9. 9.F. Aksoy, A. Yılmaz, A. Kır, E. Akkaya, H. Türker, B. Yılmaz. Mediastende lokalize liposarkom olgusu. K. T. Ü. Tıp Fakültesi IV. Karadeniz Tıp Günleri, Özet kitabı, 89, Trabzon, 1995.

10. 10.A. Baran, A. Yılmaz, T. Moralı, S. Gülmen, A. Kır. Castleman Hastalığı (Bir olgu nedeniyle). K. T. Ü. Tıp Fakültesi IV. Karadeniz Tıp Günleri, Özet kitabı, 87, Trabzon, 1995.

11. 11.A. Kır, R. Baran. Nadir bir anomali: İntratorasik kot. Uludağ Üni. Tıp Fakültesi 20. Yıl Akciğer Günleri, Özet kitabı, Bursa, 1995.

12. 12.A. Kır, V. Baysungur, A. Yıldırım, H. Yılmaz, R. Baran, K. Tahaoğlu, F. Aksoy, İ. Pandül, A. Atasalihi. Küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde mediastinal lenfadenopati ile metastatik tutulum arası ilişki. Uludağ Üni. Tıp Fakültesi 20. Yıl Akciğer Günleri, Özet kitabı, Bursa, 1995.

13. 13.R. Baran, M. Tor, K. Özvaran, K. Tahaoğlu, D. Güder, A. Kır. Komplike pulmoner hidatik kist hastalığı tanısında bronkoskopinin yeri. Uludağ Üni. Tıp Fakültesi 20. Yıl Akciğer Günleri, Özet kitabı, Bursa, 1995.

14. 14.A. Kır, F. Aksoy, V. Baysungur, A. Yıldırım, H. Yılmaz, N. Atılgan, A. Atasalihi. Cerrahi olarak tedavi edilen sternuma invaze bir malign acrospiroma olgusu. Uludağ Üni. Tıp Fakültesi 20. Yıl Akciğer Günleri, Özet kitabı, Bursa, 1995. 

15. 15.A. Kır, H.F. Batırel, S. Ercan, M. Yüksel, F. Aksoy, C. Tahaoğlu, T.B. Alpdoğan. Tavşanlarda yüksek doz radyasyon ve siklosporin-A ile trakeal transplant sonrası erken histopatolojik değişiklikler. Toraks Derneği 1. Yıllık Kongresi, Özet kitabı, 28, Nevşehir, 1996. 

16. 16.F. Aksoy, A. Yılmaz, S. Unutmaz, A. Kır, B. Bayramgürler, H. Kadı. 112 opere akciğer kanserinin klinikopatolojik özellikleri. Toraks Derneği 1. Yıllık Kongresi, Özet kitabı, 24, Nevşehir, 1996. 

17. 17.S. Bulum, İ. Pandül, İ. Kılıç, R. Yıldırım, Ö. Demir, A. Kır, C. Tahaoğlu. Ekrin deri tümörü ve akciğer tüberkülozu (Bir olgu nedeniyle). Toraks Derneği 1. Yıllık Kongresi, Özet kitabı, 52, Nevşehir, 1996. 

18. 18.K. Tahaoğlu, Ö. Kızkın, T. Hatipoğlu, A. Kır, G. Güngör, M. Yılmaz, Ö. Demir, G. Ataç, E. Aksoy. Çoklu ilaç dirençli tüberkülozda tedavi sonuçlarımız. Toraks Derneği 1. Yıllık Kongresi, Özet kitabı, 54, Nevşehir, 1996.

19. 19.A. Kır, R. Baran, A. Yılmaz, T.B. Üskül, D. Güder, K. Özvaran. Pancoast tümörleri (17 olgunun değerlendirilmesi). Toraks Derneği 1. Yıllık Kongresi, Özet kitabı, 59, Nevşehir, 1996. 

20. 20.A. Yılmaz, F. Aksoy, T.B. Üskül, C. Tahaoğlu, A. Kır, R. Baran. Transtorasik ince iğne aspirasyonlarında hücre uyumu. Toraks Derneği 1. Yıllık Kongresi, Özet kitabı, 81, Nevşehir, 1996.

21. 21.A. Kır, E. Okur, K. Tahaoğlu, S.V. Baysungur, H. Yılmaz, T. Karagöz, A. Atasalihi. Çok ilaca dirençli tüberküloz olgularında cerrahinin yeri: 17 olgunun erken sonuçları. XXI. Ulusal Türk Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi, Özet kitabı, SB-33, Marmaris, 1996.

22. 22.A. Kır, S.V. Baysungur, H. Yılmaz, E. Okur, A. Atasalihi. Çocukluk çağı bronşektazilerinde cerrahinin yeri. XXI. Ulusal Türk Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi, Özet kitabı, SB-35, Marmaris, 1996.

23. 23.A. Kır, H. Yılmaz, S.V. Baysungur, E. Okur, A. Atasalihi. Myokütanöz fleple cerrahi olarak tedavi edilen bir nüks malign fibröz histiositoma. XXI. Ulusal Türk Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi, Özet kitabı, P-33, Marmaris, 1996.

24. 24.A. Kır, S. Halezeroğlu, E. Okur, L. Alpay, A. Atasalihi. Trakeo-bronşial sleeve rezeksiyonlar. Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Ortak Kongresi, Özet kitabı, SB-024, Antalya, 2000.

25. 25.A. Kır, S. Halezeroğlu, E. Okur, L. Alpay, A. Atasalihi. Çok ilaca dirençli tüberkülozda cerrahinin yeri; Süreyyapaşa Tecrübesi. Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Ortak Kongresi, Özet kitabı, SB-062, Antalya, 2000.

26. 26.E. Okur, M. Cankurtaran, V. Baysungur, A. Kır, S. Halezeroğlu, A. Atasalihi. Akciğer metastazlarının cerrahi tedavisi.Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi, Özet kitabı, 9, İzmir, 2001. 

27. 27.E. Okur, A. Kır, V. Baysungur, H. Yılmaz, S. Halezeroğlu, A. Atasalihi. Mediastinoskopi: 9 yıllık deneyimlerimiz. Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi, Özet kitabı, 42, İzmir, 2001.

28. 28.H. Yılmaz, E. Okur, A. Alpay, A. Kır, S. Halezeroğlu, A. Atasalihi. Substernal guatr olgularında cerrahi tedavi. Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi, Özet kitabı, 125, İzmir, 2001.

29. 29.A. Alpay, E. Okur, M. Gökçe, A. Kır, S. Halezeroğlu, A. Atasalihi. Mediastinoskopi sırasında yapılan ipsilateral skalen lenf biyopsisi. Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi, Özet kitabı, 128, İzmir, 2001.

30. A.Koşar,O.Kapıcıbaşı, A.Mısırlıoğlu,H.Sönmez,İ.İskender,A.Kır,A.Atasalihi.Pulmoner wedge rezeksiyonda N-Butil siyanoakrilat doku yapıştırıcısının deneysel kullanımı. 5.Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Kongresi, Kuşadası,2009

31. T.Çoşgun,O.Akın,E.Taşçı,Ş.Ürek,A.Kır,C.A. Kutlu.  KHDAK Hastalarda pnomonektomi-sleeve rezeksiyon, morbidit-e,mortalit-e,sağkalım karşılaştırması. . 5.Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Kongresi, Kuşadası,2009

32. Ç.Tezel, E.Taşçı, Ş.Ürek, T.Coşgun, A.Kır, CA Kutlu, Benign trakeal darlıklarda cerrahi tedavi 13. Toraks Derneği Kongresi, 88 TP pp., İstanbul, 2010

33. Cosgun T, Olgac G, Tezel C, Vayvada M, Bayram S, Kır A, Kutlu CA Modern pratikte sleeve rezeksiyon oranı ne olmalı? 16.Toraks Derneği Kongresi, Antalya, 2013   Doktor Yazıları

Randevu almak artık daha da kolay!

Apple Store ve Google Play Store’dan indireceğiniz Anadolu Sağlık Online Servisler uygulamasıyla işlemlerinizi çok daha hızlı yapabileceksiniz.

Uygulamamızı şimdi indirirseniz anında dilediğiniz doktordan online randevu alabilir, test ve görüntüleme sonuçlarınıza kolayca ulaşabilir ve geçmiş doktor ziyaretlerinizi görüntüleyebilirsiniz.

app store
google play

Öncelikle Anadolu Sağlık Merkezi olarak birinci önceliğimizin hasta/hasta yakınlarımızın ve çalışanlarımızın sağlığı olduğunu belirtmek isteriz. Bu doğrultuda, dünyadan sonra Türkiye’de de Coronavirus (COVID–19) vakası görülmesinin ardından hastalarımızı ve refakatçilerimizi korumak ve güvenliklerini en üst seviyede tutmak amacıyla hastane yönetiminin aldığı önlemler çerçevesinde hasta ziyaretlerine bir süreliğine izin verilmeyeceğini paylaşmak isteriz.

Hastanemizde yatan hastalarımıza yalnızca bir refakatçinin eşlik etmesini önemle rica ederiz.

Anlayışınız için teşekkür ederiz.