Tıbbi Bölümler Doktorlar Evde Bakım ve Sağlık
Hemen Arayın

Uzmanlık

 • Tümör Biyolojisi
 • Tümör İmmünolojisi
 • Kanserin İmmün Tedavisi
 • Hedefe Yönelik Tedaviler

Yabancı Dil

 • İngilizce

Biyografi

1968 doğumlu. İlköğretim ve liseyi İstanbul’da tamamladı. 1992 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. 19 93-1995 tarihleri arasında Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’nda görev yaptı. 1995-1999 yılları arasında İç Hastalıkları uzmanlık eğitimini tamamladı. 1999-2003 tarihleri arasında Çorlu Asker Hastanesi’nde İç Hastalıkları Uzmanı olarak çalıştı. 2001 yılında NATO bünyesinde görev yapan Kosova KFOR Komutanlığı’nda görev yaptı. 2003-2006 yılları arasında Tıbbi Onkoloji Yandal Uzmanlık eğitimini tamamladı. 2004 yılında İstanbul Üniversitesi’nde (DETAE) Uygulamalı Flow Sitometri eğitimini, 2005 yılında GATA Komutanlığı’nda Temel Epidemiyoloji (Sağlıkta Araştırma Yöntemleri ve Analiz Teknikleri) kursunu, 2009 ve 2017 yıllarında da Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği Klinik Araştırmalarda Etik Yaklaşım kurslarını tamamladı. 2007 yılında Yardımcı Doçent olarak atandı. 2011’de Doçent unvanı almaya hak kazandı. 2012-2017 yılları arasında GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi İç Hastalıkları Servisi Tıbbi Onkoloji Kısım Şefliği görevini yürüttü. İstanbul Okan Üniversitesi’nde 2017 yılında Profesör oldu. 2017-2019 yılları arasında İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Dahili Hastalıklar Bölüm Başkanlığı, İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Bilim Dalları Başkanlığı ve Tıbbi Etik Kurul Başkanlığı görevlerinde de bulunan Prof. Dr. Bülent Karagöz, evli ve bir çocuk babasıdır.

Eğitim

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıp Fakültesi, 1986-1992.
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İç Hastalıkları Uzmanlık eğitimi, 1995-1999.
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Yandal Uzmanlık eğitimi, 2003-2006.

Kurum Üyelikleri

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği
Avrupa Baş ve Boyun Kanser Derneği

Videolar

Yayınlar

 1. Kandemir, E. G., A. Mayadagli, B. Karagöz, O. Bilgi, O. Turken ve M.Yaylacı, “Prognostic Significance of Thrombocytosis in Node-negative Colon Cancer,” J Int Med Res, 33 (2), 228-235 (2005).
 2. Karagöz, B., S. Süleymanoğlu, G. Uzun, O. Bilgi, S. Aydınöz, A. Haholu, O. Türken, Y. Önem ve E. G. Kandemir, “Hyperbaric Oxygen Therapy Does Not Potentiate Doxorubicin-induced Cardiotoxicity in Rats,” Basic Clin Pharmacol Toxicol, 102 (3), 287-292 (2008).
 3. Bilgi, O., B. Karagöz, O. Turken, E. G. Kandemir, A. Ozturk, M. Gumus ve M. Yaylacı, “Peripheral Blood Gamma-Delta T Cells in Advanced-Stage Cancer Patients,” Adv Ther, 25 (3), 218-224 (2008).
 4. Erikçi, A. A., A. Öztürk, B. Karagöz, O. Bilgi, O. Türken, C. Top ve E. G. Kandemir, “Results of Combination Therapy With Amifostine, Pentoxifylline, Ciprofloxacin And Dexamethasone in Patients with Myelodysplastic Syndrome and Acute Myeloid Leukemia,” Hematology, 13 (5), 289-292 (2008).
 5. Aydinoz, S., G. Uzun, H. Cermik, E. M. Atasoyu, Ş. Yıldız, B. Karagoz ve R. Evrenkaya, “Effect of Different Doses of Hyperbaric Oxygen on Cisplatin-Induced Nephrotoxicity,” Ren Fail, 29 (3), 1-7 (2007). 
 6. Erikçi, A. A., B. Karagöz, A. Öztürk, S. Çağlayan, G. Özışık, i. Kaygusuz ve M. Özata, “The Effect of Subclinical Hypothyroidism on Platelet Parameters,” Hematology, 14 (2), 115-117 (2009). 
 7. Karagöz, B., O. Bilgi, M. Gümüs, A. A. Erikçi, Ö. Sayan, O. Türken, E. G. Kandemir, A. Oztürk ve M. Yaylacı, “CD8+CD28- Cells and CD4+CD25+ Regulatory T cells in The Peripheral Blood of Advanced Stage Lung Cancer Patients,” Med Oncol, 27 (1), 29-33 (2010). 
 8. Erikçi, A. A., B. Karagöz, M. Özyurt, A. Ozturk, S. Kılıç ve O. Bilgi, “HLA-G Expression in B Chronic Lymphocytic Leukemia: A New Prognostic Marker?” Hematology, 14 (2), 101-105 (2009). 
 9. Karagöz, B., O. Bilgi, E. G. Kandemir, Ö. Sayan, A. A. Erikçi, A. Özgün, B. Yılmaz ve A. Öztürk, “Decreased NKG2D Expression on Natural Killer Cells in Gastric Cancer Patients”, UHOD, 19 (1), 42-47 (2009). 
 10. Karagöz, B., O. Bilgi, A. Alacacıoğlu, A. Özgün, Ö Sayan, A. A. Erikçi ve E. G.  Kandemir, “Mean Platelet Volume Increase after Tamoxıfen, but not after Anastrazole in Adjuvant Therapy of Breast Cancer,” Med Oncol, 27 (2),199-202 (2010). 
 11. Karagöz, B., O. Bilgi, E. G. Kandemir, A. A. Erikçi, Ö. Sayan, Ö. Alpaslan, B. Yılmaz, O. Türken, A. Alacacıoğlu, A. Öztürk, “CD4+CRTH2+ Cells in Advanced Stage Non Small Cell Lung Cancer,” Central European Journal of Medicine, 5: 431 (2010). 
 12. Karagöz, B., İ. Sücüllü, Ö. Sayan, O. Bilgi, T. Tuncel, A. İ. Filiz, E. Yücel, A. Özgün, A. A. Erikçi, A. Alacacıoğlu ve E. G. Kandemir, “Platelet indices in patients with colorectal cancer”, Central European Journal of Medicine, 5: 365 (2010). 
 13. Özgün, A., B. Karagöz, O. Bilgi, E. G. Kandemir ve O. Türken, “The Prognostic Significance of Comorbidity and Relation of Comorbidity with the Other Prognostic Factors in Patients with Non Small Cell Lung Cancer”, UHOD, 19 (2), 63-68 (2009). 
 14.  Cetinkaya H, Karagoz B, Bilgi O, Ozgun A, Tuncel T, Emirzeoglu L, Top C, Kandemir EG. Nesfatin-1 in advanced lung cancer patients with weight loss. Regulatory Peptides 2013;181:1-3. 
 15. Ozgun A, Karagoz B, Bilgi O, Tuncel T, Baloglu H, Kandemir E.G. MicroRNA-21 as an Indicator of Aggresive Phenotype in Breast Cancer. Onkologie 2013; 36: 115-118. 
 16. Tuncel, T., B. Karagoz, A.  Haholu, A. Ozgun, L.  Emirzeoglu, O. Bilgi ve E.G. Kandemir, “Immunoregulatory Function of HLA-G in Gastric Cancer.” Asian Pac J Cancer Prev. 2013;14(12):7681-4. 
 17. Ozgun A., B. Karagoz, T. Tuncel, L. Emirzeoglu, S. Celik ve O. Bilgi, “Clinicopathological features and survival of young Turkish patients with testicular germ cell tumors.” Asian Pac J Cancer Prev. 2013;14(11):6889-92. 
 18. Haholu A.,  U. Berber, B. Karagöz, T. Tuncel,  O. Bilgi ve D. Demirel, “Is there any association of glutathione S-transferase T1 (GSTT1) and glutathione S-transferase M1 (GSTM1) gene polymorphism with gastric cancers?” Pol J Pathol. 2013;64(4):247-52. 
 19. Karagoz B., A. Haholu, A. Ozgun, O. Bilgi, T. Tuncel, L. Emirzeoglu, S. Celik ve D. Demirel. “HLA-G in Testicular Germ Cell Tumors.” Oncol Res Treat. 2014;37: 245–248 
 20. Bilgi O., B. Karagoz, O. Turken, M. Gültepe, A. Ozgun, T. Tuncel, L. Emirzeoglu, S. Celik, T. Müftüoğlu ve EG. Kandemir.. “CD4+CD25high, CD8+CD28– cells and thyroid autoantibodies in breast cancer patients.” Central Eur J Immun 2014; 39(3): 338-344. 
 21. Tuncel T, Ozgun A, Emirzeoglu L, Celik S, Bilgi O ve Karagoz B. “Mean platelet volume as a prognostic marker in metastatic colorectal cancer patients treated with bevacizumab-combined chemotherapy.” Asian Pac J Cancer Prev. 15(15):6421-3 (2014) 
 22. Adayener, C., İ. Akyol, B. Sen, F. Ates, A. Haholu, H. Soydan ve B. Karagöz, “Sertoli Cell Tumor of The Testis: A Case with Late Metastasis,” Int Urol Nephrol, 40 (4), 1005-1008 (2008). 
 23. Karagöz, B., O. Bilgi, İ. Akyol, A. Ozgun, O. Turken ve E. G. Kandemir, “Cerebrovascular Accident after Chemotherapy for Testicular Cancer,” Mil Med, 174 (3), 320-321 (2009). 
 24. Karagöz, B., A. Ayata, O. Bilgi, G. Uzun, M. Ünal, E. G. Kandemir, A. Özgün, O. Türken, “Hemicentral Retinal Artery Occlusion in a Breast Cancer Patient Using Anastrazole,” Onkologie, 32 (7), 421-423 (2009). 
 25. Turken, O., C. Basekim, A. Haholu, B. Karagöz, O. Bilgi, A. Ozgun, Y. Kucukardalı, Y. Narin, Y. Yazgan  ve E. G. Kandemir, “Hyperammonemic Encephalopathy in A Patient with Primary Hepatic Neuroendocrine Carcinoma,” Med Oncol. 26 (3), 309-313 (2009). 
 26. Erikçi, A. A., Ö. Sayan, B. Karagöz, Z. Büyükodacı, ve M. Velioğlu, “Intracerebral Plasmacytoma as an Initial Presentation of Multiple Myeloma”, Central European Journal of Medicine, DOI:10.2478/s11536-009-0104-8 [Elektronik basım] (2009). 
 27. Karagöz, B., O. Bilgi, A. Özgün, A. Alacacıoğlu, B. Yılmaz ve E. G. Kandemir, “Autoimmunity and Thyroid Dysfunction During Sunitinib Treatment in Metastatic Renal Cell Carcinoma”, Endocrinologist,19 (5), 224-225 (2009). 
 28. Bilgi, O., B. Karagöz, H. Çermik, O. Türken ve E. G. Kandemir, "A Case of Neck Metastasis in Early Stage of Gastric Carcinoma", UHOD, 20 (2), 119-121 (2010). 
 29. Filiz, A. İ., İ. Sücüllü, Y. Kurt, O. Okul, Z.Küçükodacı, ve B. Karagöz, “Seminoma presented with acute abdomen due to ileum perforation”, Central European Journal of Medicine, DOI: 10.2478/s11536-009-0128-0 (2009). 
 30. Çalışkan T, A. Ozgun, E. Demirer, A. Haholu, B. Karagöz ve Çiftçi F. Agressive and HIV-negative HHV8-unrelated Primary Effusion-like Lymphoma with T-cell phenotype: A Rare Case Report. Acta Medica Mediterranea, 30, 127-130 (2014) 
 31. Ozgun A, Tuncel T, Emirzeoglu L, Celik S, Bilgi O, Haholu A, Urhan M, Karagoz B. Malignant melanoma and papillary thyroid carcinoma that were diagnosed concurrently and were treated simultaneously: A rare case report and review of the literature. Oncology Letters 2014. 
 32. Tuncel T, Ozgun A, Emirzeoglu L, Celik S, Bilgi O, Karagoz B.  Broca’s Aphasia due to cisplatin-based chemoterapy: Case report and review of the literature. Oncology Letters, 2014. 
 33. Akyol AE, Karagöz B, Bilgi O. Regulatory T cells in patients with Idiopatic Thrombocytopenic Purpura. Turk J Hematol 2016; 33: 153-155 
 34. Turken, O., B. Karagöz, O. Bilgi, B. Doğan, E. G. Kandemir ve E. Kunter, “Oral Etoposide-İinduced Leucocytoclastic Vasculitis in A Patient with Lung Carcinoma,” J Eur Acad Dermatol Venereol, 21 (9), 1297-1298 (2007). 
 35. Atasoyu, E. M., O. Bigi, R. C. Kinalp, B. Karagöz, A. Haholu, S. Ünver ve T. R. Evrenkaya, “Cutaneous Kaposi’s Sarcoma Fallowing Immunosuppressive Therapy for Membranoproliferative Glomerulonephritis”, Clinical Nephrology, 72 (5), 420-421 (2009). 
 36. Bilgi, O., B. Karagöz, A. Alacacıoğlu, A. Özgün, T. Tunçel ve E. G. Kandemir, “Irinotecan and cisplatin vs cyclophospamide, doxorubicin, and vincristine as second line treatment after platinum and etoposide in small cell lung cancer”, J BUON, 15 (2), 395 (2010). 
 37. Ozgun A, Tuncel T, Emirzeoglu L, Bilgi O, Karagoz B. Epidemiological characteristics of patients who died of cancer in the Haydarpasa Training Hospital, Istanbul. Croatian Medical Journal 2012;53(6):645. 
 38. Karagoz B. ve Bilgi O, Systemic Treatment in Ductal Carcinoma in situ. The Journal of Breast Health 2013; 9: 44-7. 
 39. Erikçi, A. A., A. Öztürk, Ö. Sayan, O. Bilgi ve B. Karagöz, “Acute lymphoblastic leukemia presented with priapism”, Balkan Military Medical Review, 11, 146-147 (2008). 
 40. Bilgi O, Karagoz B, Alacacioglu A, Tuncel T, Ozgun A, Emirzeoglu L, Kandemir EG. The effect of Cisplatin-Etoposide Chemotherapy on platelet parameters in lung cancer patients. Disease and Molecular Medicine 2013; 1(2): 35-38. 
 41. Karagoz B. ve O. Bilgi, Individualized Systemic Treatment of Lung Cancer.  Disease and Molecular Medicine 2013; 1(1): 15-18. 
 42. Karagöz B, Bilgi O, Özgün A, Emirzeoğlu L, Çelik S ve Özet A. ‘’Long term survival with the combination of interferon and chemotherapy in metastatic melanoma.’’ J Egypt Natl Canc Inst. 27(3): 2015: 61-3. 
 43. Karagöz B, Özgün A, Emirzeoğlu L, Tunçel T, Çelik S, Bilgi O ve Kara K. “ Long-term survival after Lapatinib Rechallenge in Isolated Brain Metastasis of HER2-positive Breast Cancer” J Breast Health 2015; 11: 48-51.

Kurs Katılımları

Tümör Biyolojisi Kursu, Tıbbi Onkoloji Derneği, 2003.
Uygulamalı Flow Sitometri Eğitimi, İstanbul Üniversitesinde (DETAE), 2004.
Temel Epidemiyoloji (Sağlıkta Araştırma Yöntemleri ve Analiz Teknikleri) Kursu, GATA Komutanlığı, 2005. Klinik Araştırmalarda Etik Yaklaşım Kursu, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü, 2009 ve 2017 (iki kez).  

Diyor ki...

Seyahat etmeyi ve farklı yerleri, kültürleri görmeyi, tanımayı seviyorum. Fotoğrafçılıkla da özel olarak ilgileniyorum ve gezdiğim yerlerde fotoğraf çekmeyi ihmal etmiyorum.

Randevu almak artık daha da kolay!

Apple Store ve Google Play Store’dan indireceğiniz Anadolu Sağlık Online Servisler uygulamasıyla işlemlerinizi çok daha hızlı yapabileceksiniz.

Uygulamamızı şimdi indirirseniz anında dilediğiniz doktordan online randevu alabilir, test ve görüntüleme sonuçlarınıza kolayca ulaşabilir ve geçmiş doktor ziyaretlerinizi görüntüleyebilirsiniz.

app store
google play

Öncelikle Anadolu Sağlık Merkezi olarak birinci önceliğimizin hasta/hasta yakınlarımızın ve çalışanlarımızın sağlığı olduğunu belirtmek isteriz. Bu doğrultuda, dünyadan sonra Türkiye’de de Coronavirus (COVID–19) vakası görülmesinin ardından hastalarımızı ve refakatçilerimizi korumak ve güvenliklerini en üst seviyede tutmak amacıyla hastane yönetiminin aldığı önlemler çerçevesinde hasta ziyaretlerine bir süreliğine izin verilmeyeceğini paylaşmak isteriz.

Hastanemizde yatan hastalarımıza yalnızca bir refakatçinin eşlik etmesini önemle rica ederiz.

Anlayışınız için teşekkür ederiz.